Kies op maat

Login Menu

Oncologie (Voltijd)

Heb je affiniteit met de oncologie en wil je jezelf op dit gebied verder verdiepen? Dan is dit dé minor voor jou.

Steeds meer mensen overleven kanker door verbeterde behandelmethoden. Verpleegkundigen krijgen daardoor vaker te maken met kankerpatiënten in verschillende fasen van de ziekte. Niet alleen in ziekenhuizen maar juist ook in de thuiszorg en de ouderenzorg, heb je als verpleegkundige regelmatig met deze ziekte te maken.

Tijdens de minor

In deze minor maak je kennis met de fundamentele aspecten van kanker, psychische aspecten en verpleegkundige zorg in de diagnostische-,behandel-, en palliatieve fase. Er komen vele facetten van het verpleegkundig beroep aan de orde. Niet alleen leer je ziektebeelden en over de behandeling van kanker, ook komt aan de orde wat de diagnose kanker met een mens doet. Hoe ga jij hier als verpleegkundige mee om? Hoe sta jij er bijvoorbeeld tegenover wanneer een patiënt een dieet gaat volgen?

De onderwerpen palliatieve zorg, end of life care in een hospice en patiënt gerichte zorg zullen mogelijk deels worden verzorgd in het Engels in het kader van een Europese uitwisseling met docenten en studenten. Voor aanvang van het programma (eind augustus 2018) zal hierover meer duidelijkheid worden verschaft.

Onderdeel opleiding oncologieverpleegkundige

Het theoretische deel wordt verzorgd door de Zorgacademie van het Erasmus MC en is onderdeel van de opleiding tot oncologieverpleegkundige. Het succesvol afronden van deze minor biedt vrijstelling voor onderdelen van die opleiding bij het Erasmus MC.

Twee lesdagen

Deze minor is een verdiepende minor voor verpleegkunde studenten en is geschikt voor studenten uit alle afstudeerdifferentiaties. Wel moet je er rekening mee houden dat het onderwijs op twee lesdagen wordt verzorgd. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor heb je:

 • Kennis van de ethologie, epidemiologie, symptomatologie, stadiering en prognose van oncologische aandoeningen.
 • Inzicht in de verschillende diagnostische maatregelen die bij patiënten met verdenking van kanker worden toegepast.
 • Inzicht in de principes, toepassingen en bijwerkingen van ingrepen en therapieën bij kanker en verpleegkundige handelingen die daarbij horen.
 • Kennis over voeding bij kanker.
 • Kennis over de psychosociale aspecten van de kankerpatiënt (coping strategieën)
 • Kan je beargumenteren welke zorgen en zorgtaken mantelzorgers hebben en welke mogelijkheden er zijn voor mantelzorgers voor ondersteuning.
 • Kennis van de meest voorkomende manieren van pijnbestrijding bij kanker en kan je deze toepassen.
 • Kan je beargumenteren wat belangrijk is tijdens een voorlichtingsgesprek om zelfmanagement en therapietrouw te bevorderen bij patiënten die worden behandeld voor kanker. 

Aanvullende informatie

Toetsmoment

Het theoretische deel wordt getoetst door de Zorgacademie van het ErasmusMC. Het afname moment van de toetsen wijkt hierdoor af van de planning zoals opgesteld door het toetsbureau van het Instituut voor Gezondheidszorg, IVG-toetsen.

Grote belangstelling

De afgelopen 2 jaar was de belangstelling voor deze minor groot. Het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt. Als het aantal aanmeldingen hoger is dan het aantal beschikbare plaatsen volgt selectie op basis van motivatie om deel te nemen aan deze minor. De aanmelders ontvangen dan een motivatieformulier dat hiervoor moet worden ingevuld. Op dat formulier is ook de procedure vermeld. Bij de selectie wordt geen onderscheid gemaakt tussen interne – en externe studenten en duale of voltijd studenten.

Voor deelname aan deze minor is kennis van (praktijkgerichte) onderzoeksvaardigheden een pré.

Ingangseisen

Deze minor staat alleen open voor verpleegkundestudenten (alle differentiaties).

Toetsing

De minor wordt door de zorgacademie van het Erasmus MC getoetst via een online toets. Hogeschool Rotterdam toetst via praktijkopdrachten zoals een (praktijkgericht) onderzoek, projectverslagen en reflecties.

Literatuur

Verplicht (ONDER VOORBEHOUD VAN HERZIENING / ACTUALISERING) zijn onder andere:

 • A.D. Klaren, C.A. van der Meer, Oncologie, handboek voor verpleegkundigen en andere hulpverleners, 2e druk, Bohn Stafleu Van Loghum, ISBN; 9789031388707.
 • Beroepsdeelprofiel Oncologieverpleegkunde, Vereniging van Oncologie Verpleegkundigen. Te downloaden via;   http://oncologie.venvn.nl/Publicaties/BeroepsdeelprofielOncologieverpleegkundige.aspx
 • Hanneke de Haes; Leo Gualthérie van Weezel; Robbert Sanderm, Psychologische patiëntenzorg in de oncologie 2009, Koninklijke Van Gorcum BV, ISBN; 978 90 232 4505 6.
 • D. Batchelor, C. Eeltink, C. Gamel, Kanker en seksualiteit, Internetuitgeverij van Haaster, Amsterdam, ISBN; 9789081129619.