Kies op maat

Inloggen Menu

Acute zorg (VT)

Meer weten over vitale functies en hoe te handelen bij acuut zieke patiënten? Maak kennis met vraagstukken op acute zorgafdelingen (IC, CCU en SEH).

Ben jij student Verpleegkunde (hbo-V) en wil je kennis ontwikkelen ten aanzien van acuut zieke patiënten? Dan is deze minor iets voor jou. Je leert bijvoorbeeld hoe te handelen bij shock of acute respiratoire insufficiëntie. Simulatieonderwijs speelt hierin een belangrijke rol. 

Naast kennisontwikkeling staat kennismaking centraal. Je werkt aan vraagstukken uit het acute werkveld (ICU, CCU, SEH, etc.). Deze vraagstukken zullen zich voornamelijk richten op thema’s van kwaliteit en veiligheid. Je gaat met deze vraagstukken aan de slag om tot een onderbouwd advies richting de praktijk te komen.

Leerdoelen

Als zorgverlener:
 • Ken je de principes van klinisch redeneren in de acute zorgsetting
 • Ken je de methoden voor risicoinschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring in de acute zorgsetting.
 • Kun je vanuit multidisciplinair perspectief naar de acute zorg kijken en daarnaar handelen.
 • Kun je de thema’s kwaliteit en veiligheid vertalen naar de acute zorgsetting
Als reflectieve EBP professional:
 • Formuleer je vanuit dilemma’s (kwaliteit en veiligheid) in de acute zorg (op basis van gesprek(ken) met opdrachtgever) concrete probleem- of vraagstellingen om de beroepspraktijk te verbeteren.
 • Zoek je vanuit deze probleem- of vraagstelling relevante evidence based / best practices uit de praktijk.
 • Kun je participeren in (praktijk)onderzoek
 • Kun je reflecteren op gekozen en uitgevoerde aanpak en op de gevonden resultaten
Als kwaliteitsbevorderaar:
 • Kun je vastleggen, rapporteren, interpreteren en presenteren in woord (presentatie) en geschrift (schrijfwijzer) van de onderzoeksresultaten, zodat er een afgewogen en passend advies aan de praktijk kan worden gegeven.

Ingangseisen

Studenten hbo-V

 • Voldoende beheersing van de Engelse taal
 • Selectie assessment t.a.v. talent en motivatie

Toetsing

Zorgverlener
 • Simulatietoets
 • Kennistoets
Reflectieve EBP professional
 • Beroepsproducten:
  • Projectvoorstel
  • literatuurstudie
  • eindverslag
  • presentatie
Kwaliteitsbevorderaar
 • Beroepsproducten (projectvoorstel, literatuuronderzoek, onderzoeksresultaten plus advies)
 • Mondelinge (poster / PowerPoint) presentatie

Literatuur

 • Nieswiadomy R.M., Maten, ter A. & Hoogerduin, R. Verpleegkundige Onderzoeksmethoden. Pearson Benelux B.V.
 • Bakker, M. (2017). ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk (tweede druk). Amsterdam: VUmc Academie, Marc Bakker & Boom Uitgevers.
 • Bakker, M. (2017). ProActive Nursing: klinisch redeneren in zes stappen (tweede druk).  Amsterdam: VUmc Academie, Marc Bakker & Boom Uitgevers.
 • Bakker, M. (2018).  ProActive nursing: zakboekje (tweede druk). Amsterdam: VUmc Academie, Marc Bakker & Boom Uitgevers.
 • Gafni, A., Glas, S.C., & Daamen, L.A. (2017). Klinische interpretaties van ECG’s. Amsterdam: Pearson Benelux BV.
 • Gommers, D., & Van Rosmalen, J. (2014). Beademing. Een praktische handleiding. Drukkerij Libertas.
 • Martini, F.H., & Bartholomew, E.F. (2017). Anatomie en fysiologie. Een inleiding (zesde editie). Amsterdam:  Pearson Benelux  BV.
 • Nieswiadomy R.M., Maten, ter A. & Hoogerduin, R. Verpleegkundige Onderzoeksmethoden. Pearson Benelux B.V.