Kies op maat

Login Menu

Beyond Borders – Challenging Global Health Equity

Wil jij een uitdagende internationale ervaring opdoen tijdens je studie en daarbij iets betekenen voor een ander? Dan is deze minor iets voor jou!

Ben jij op zoek naar een uitdagende, internationale ervaring en wil jij je bezighouden met vraagstukken gericht op gelijkheid in de gezondheidszorg? Heb je daarbij een nieuwsgierige, onderzoekende houding? Dan is deze minor wat jij zoekt!

Je gaat een vraagstuk – gericht op het leveren van een bijdrage aan gelijkheid van gezondheidszorg – vanuit diverse invalshoeken onderzoeken. Je werkt hiervoor samen met studenten van verschillende opleidingen (nationaal en internationaal). Ook ga je een kwartaal naar het buitenland om daar je project uit te voeren. De internationale context onderscheidt deze minor van andere minors. 

Wereldwijd wordt onze gezondheid steeds beter. Mensen zijn gezonder, welvarender en leven langer dan 30 jaar geleden. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verschilt de gezondheidszorg tussen landen. Er is bewijs dat er aanzienlijke en vaak groeiende ongelijkheden zijn tussen landen, zowel door de geografische ligging als door sociaaleconomische groepen (WHO, 2008). 

Leerdoelen

Je ontwikkelt alle honourcompetenties middels ontwerpgericht onderzoek en je zet de honourcompetenties in om tot een innovatief resultaat te komen.

Ingangseisen

Deze minor is geschikt voor alle studenten. Niet alleen voor studenten die een zorggerelateerde opleiding volgen, maar juist ook voor studenten die dit niet doen.

Omdat het een minor+ is, zijn de opdrachten complex van aard en vragen ze om een interprofessionele benadering. Daarnaast wordt een nieuwsgierige en onderzoekende houding van je verwacht.

Toetsing

De eerste periode wordt afgesloten met een presentatie van het resultaat en de onderbouwing waaruit blijkt wat de stappen van ontwerpgericht onderzoek hebben bijgedragen aan het resultaat.

De tweede periode wordt afgesloten met een presentatie van het resultaat aan de opdrachtgever en een verslag van de onderbouwing waaruit blijkt wat de stappen van ontwerpgericht onderzoek hebben bijgedragen tot het resultaat.

Aan het eind van de minor periode word je getoetst op de honourscompetenties middels een assessment in een peergroep.

Literatuur

WHO (2010). ‘A conceptual framework for action on the social determinants of health. Social determinants of Health Discussion Paper 2.’ Geneva, World Health Organization.