Kies op maat

Inloggen Menu

Wijkverpleegkundige?! De spil in de eerstelijn

De ’wijkverpleegkundige nieuwe stijl’ is een ‘Autonome Professional’ die breed georiënteerd is, integraal werkt en een cruciale functie in de samenleving vervult op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ze is toegankelijk voor cliënten en vervult (complementair aan de huisartszorg) de spilfunctie in de wijkgerichte (eerstelijns) zorg, waarbij zij zorg verleent op hoog niveau.

De wijkverpleegkundige richt zich in haar rol als zorgverlener vooral op het stimuleren van de zelfredzaamheid. De wijkverpleegkundige is een volwaardige sparringpartner bij de besprekingen over o.a. het welzijn in de wijk. Zij toont leiderschap en is actief betrokken bij het organiseren en stimuleren van preventieve activiteiten. De wijkverpleegkundige onderhandelt en adviseert daarbij naast de cliënt en zijn systeem ook andere professionals, vrijwilligers en de gemeentelijke WMO-adviseur. In de rol van ondernemer vormt zij een zelfstandige beroepsgroep, die onderhandelt met diverse overheidsinstanties, verzekeringsinstanties en het indicatieorgaan om de kwaliteit van de zorgverlening op een hoog niveau te brengen te houden. De rol van de wijkverpleegkundige met betrekking tot palliatieve zorg krijgt volop aandacht.

Opdrachtgevers in deze minor zijn o.a. Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, Stichting Laurens, LIJN 10; Gemeente Rotterdam; diverse zorgorganisaties

Leerdoelen

Aan het eind van de minor:

 • heb je kennis van de organisatie en de ontwikkelingen (nationaal en internationaal) van de eerstelijnszorg rondom de kwetsbare doelgroepen en van de diverse visies op gezondheid en ziekte vanuit verschillende culturen
 • heb je kennis van het belang, de aspecten en de verschillende fases van vakbekwaam indiceren en het toewijzen van de zorg, voor zowel individuele zorgvragers als voor specifieke doelgroepen en kan je deze kennis toepassen
 • heb je kennis van de organisatie van de palliatieve zorgverlening
 • heb je kennis van de belangrijkste actuele thema’s binnen de eerstelijnszorg voor de kwetsbare doelgroepen en kun je die kennis vertalen naar de CanMeds rollen
 • heb je kennis over de inhoud en het belang van zelfmanagement, participatie en empowerment
 • heb je kennis van de verschillende vormen van preventie zowel op individueel als wijkniveau en kan je aan de hand van een wijkscan een passende aanpak maken gericht op preventie en oplossen van gezondheidsproblemen in een bepaalde wijk en kan je zorgdragen voor de implementatie van dit plan
 • kan je het belang van zorgtechnologie in de eerstelijnszorg benoemen en verschillende innovaties toepassen
 • kan je het belang benoemen van het communiceren met mensen van diverse culturen en instanties
 • heb je kennis over ‘ondernemerschap’: je kan een netwerk opbouwen en onderhouden en het nieuwe bekostigingsmodel toepassen
 • kun je een project in de praktijk voor kwetsbare doelgroepen in de eerstelijnszorg uitvoeren
 • heb je kennis van de belangrijkste gezondheidsbedreigingen en kun je die kennis vertalen naar interventies geschikt voor de eigen beroepsgroep.
kun je een project in de praktijk van de zorg voor kwetsbare doelgroepen uitvoeren

Ingangseisen

De minor ‘Wijkverpleegkundige?! De spil in de eerstelijn’ is toegankelijk voor vierdejaars hbo-V studenten (alle differentiaties) en specifiek voor die studenten die interesse hebben in:

 • Zelfstandig werken in de thuissituatie
 • Leiderschap
 • Wijkpreventie activiteiten
 • Vakbekwaam indiceren
De student is minorwaardig, d.w.z. dat de student toestemming heeft van de eigen opleiding om een minor te volgen.

Toetsing

Kennis Gestuurde Leerlijn (KGL):   

 • Portfolio en groepsassessment. (5 EC)
 • Minorproduct 1 (5 EC): Vakbekwaam indiceren
 • Minorproduct 2 (5 EC): Slimmer Organiseren

Project Gestuurde Leerlijn (PGL):    Project naar aanleiding van een vraag uit het werkveld of als onderdeel van een project vanuit het KC

a) Projectvoorstel (3 EC)
b) Literatuurstudie (3 EC)
c) Projectverslag (5 EC)
d) Presentatie (dit is inclusief de leervaardigheden) (4 EC)

Literatuur

 • Boeije, H.(2014) Analyseren in kwalitatief onderzoek.      Boom/Lemma
 • Bont, M. de, Haaren, E. van, Rosendal H., & Wigboldus, M. (2012). Expertisegebied wijkverpleegkundige. Utrecht: V&VN. Geraadpleegd op 21 juni 2016, van http://mgz.venvn.nl/Portals/30/Thema/Expertisegebieden/20121106%20Expertisegebied%20wijkverpl.pdf
 • Bulechek, G.B., Butcher, H.K., & McCloskey Dochterman, J. (2012). Verpleegkundige interventies (3e herz. druk). Amsterdam: Reed Business.
 • Graaf-Waar, H.I. de & Specksnijder, H.T. (red.) (2014). NANDA International: Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2012-2014. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Evers, J. (Red.) (2007) Kwalitatief interviewen: kunst en kunde. Den Haag: Lemma.
 • Haaren, van E., (red.) (2015). Maatschappelijke gezondheidszorg Niveau 5. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Lambregts J., Grotendorst, A., & Merwijk, C. van. (2015). BachelorNursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Lange J. de. (2004) Omgaan met dementie; het effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping van mensen met dementie in verpleeghuizen, een kwalitatief onderzoek binnen een RCT. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Schuurmans, M., Lambregts, J., Projectgroep V&V 2020 & Grotendorst, A. (2012). Beroepsprofiel verpleegkunde. Verpleegkundigen en verzorgenden 2020. Deel 3. Utrecht: V&VN. Geraadpleegd op 21 juni 2016, van http://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/Ouder%20dan%202010/3_profiel%20verpleegkundige_def.pdf
  • Nieswiadomy, R.M. (2013). Verpleegkundige onderzoeksmethoden. Amsterdam: Pearson Benelux BV (6e druk).
  • Putter, de I.D., Francke, A.L., Veer, de A.J.E., & Rademakers, J.J.D.J.M. (2014).  Kennissynthese. De wijkverpleegkundige van vandaag en morgen. Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen. Utrecht: NIVEL. Geraadpleegd op 21 juni 2016, van http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-Kennissynthese-wijkverpleegkunde.pdf
  • Rosendal, H. (2015). Leerboek verpleegkunde maatschappij en gezondheid. Verpleegkundig redeneren en CanMeds-rollen in de eerste lijn. Amsterdam: Reed Business Education.
  • V&VN (2012). Expertisegebied wijkverpleegkundige.
  • Literatuur over classificatiesystemen, zoals de ICF, zelfmanagement, ondernemen in de zorg, preventie en palliatieve zorg

  www.buurtzorg.nl  

  www.fni.nl

  www.toekomstindewijk.nl

  www.trimbos.nl

  www.V&VN.nl

  www.vilans.nl

  www.zorgimpuls.nl/nieuws