Kies op maat

Login Menu

Psychiatrie in de praktijk van alle dag (Voltijd route)

Ben jij als zorgprofessional voldoende toegerust om zorg te verlenen aan zorgvragers waarbij mogelijk sprake is van psychiatrische problematiek?

Door de huidige ambulantisering binnen de geestelijke gezondheidszorg verblijven steeds minder mensen met een psychiatrische klachten in instellingen. Hierdoor krijgen veel zorgprofessionals in hun beroepspraktijk te maken met mensen met een psychiatrische problematiek.

In deze minor krijg je middels diverse onderwijsvormen (zoals hoorcolleges, werkgroepen en vaardigheidstrainingen) les over het psychiatrische werkveld. Je krijgt niet alleen inhoudelijke kennis over de psychiatrie aangeboden, maar je wordt tegelijkertijd getraind in gespreksvaardigheden. Hierdoor krijg je praktische handvaten voor het werken met familieleden van mensen waarbij (mogelijk) sprake is van psychiatrische klachten.

Tevens voer je binnen deze minor een project uit wat betrekking heeft op zorgvragers met psychiatrische problematiekAfgelopen studiejaar hebben projectgroepen binnen twee organisaties voorgeestelijke gezondheidszorg onderzocht hoe medewerkers familiebeleid vormgeven in het primaire proces. Familieparticipatie is een actueel onderwerp binnen de psychiatrie.

Deze minor is interessant voor alle studenten die in de toekomst binnen de gezondheidszorg of de welzijnssector gaan werken.

Leerdoelen

Na het afronden van deze minor:

 • Heb je kennis over de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen;
 • Ben je in staat psychiatrische problematiek bij zorgvragers in jouw beroepspraktijk te herkennen;
 • Heb je kennis verkregen over de diverse doelgroepen binnen de geestelijke gezondheidszorg;
 • Weet je welke begeleidings- en behandelmethodes worden gebruikt binnen de geestelijke gezondheidszorg;
 • Kun je adequaat je weg vinden binnen de geestelijke gezondheidszorg;
 • Heb je inzicht gekregen in de actuele ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg;
 • Weet je wat je moet doen indien je denkt dat er psychiatrische problemen spelen bij een zorgvrager;
 • Heb je voldoende vaardigheden om in de eigenberoepspraktijk te werken met zorgvragers waarbij (mogelijk) sprake is van psychiatrische problematiek. 

Ingangseisen

Deze minor is toegankelijk voor studenten die:

 • Interesse in of affiniteit met mensen met psychiatrische problematiek hebben;
 • Belangstelling hebben in het reilen en zeilen binnen de geestelijke gezondheidszorg;
 • Een opleiding volgen binnen het onderwijs, de zorg of het welzijn;
 • Zowel theoretische als praktische verbreding zoeken vanuit hun eigen beroepsopleiding ten aanzien van mensen met psychiatrische problematiek;
 • Graag multidisciplinair samenwerken;
 • Ervaring hebben met het zoeken naar literatuur in internationale databanken;
 • Bovenal dien je toestemming van je eigen opleiding te hebben om deze minor te kunnen volgen. 

De minor is voltijd. Het is niet mogelijk om deze minor te combineren met andere studieactiviteiten.

Toetsing

Om deze minor succesvol af te ronden moet je twee minorproducten, de kennistoets en het project met een voldoende afsluiten.

Kennistoets | Psychopathologie

Je maakt een kennistoets. Hiervoor vinden er hoorcolleges plaats die gaan over medicatie, psychotherapie en één of meerdere psychiatrische stoornissen zoals neurobiologische stoornissen, trauma & stressor gerelateerde stoornissen en impuls- & gedragsstoornissen. De hoorcolleges bereid je voor door opnames te bekijken en literatuur te bestuderen. Aansluitend op de hoorcolleges maak je een opdracht over het onderwerp dat in het hoorcollege is behandeld. Tot slot koppel je de uitwerking van de opdracht klassikaal terug. Aan het einde van de cursus maak je een kennistoets.

Minorproduct 1 | Kennisclip actualiteit

Je maakt een kennisclip. Hiervoor kies je per tweetal een actueel onderwerp uit één van de thema’s. Dit onderwerp leg je voor aan de docent voor akkoord. Vervolgens voer je een literatuuronderzoek ten behoeve van de kennisclip uit. Daarna maak je een scenario en/of storyboard. Je geeft tussentijds feedback op het literatuuronderzoek van een ander en op het scenario en/of storyboard van jezelf. Tijdens de hoorcolleges maak je een kennistoets. Aan het einde van de cursus worden alle kennisclips gezamenlijk bekeken. 

Minorproduct 2 | Bejegening

Je maakt een vaardigheidstoets. Hiervoor vinden er hoorcolleges plaats met (gast)docenten en ervaringsdeskundigen over de bejegening van mensen met psychiatrische stoornissen en hun omgeving. Niet alleen diverse benaderingswijzen worden behandeld, maar ook de omgang met gedragsproblemen, zoals omgaan met verzet. Ook oefen je tijdens werkgroepen met verschillende houdings- en gesprekstechnieken. De bijeenkomsten bereid je voor door literatuur te bestuderen. Aan het

einde van de cursus voer je een gesprek met een simulatiepatiënt en daar schrijf je een reflectieverslag over.

Literatuur

Deth, R. van. (2015). Psychiatrie van diagnose tot behandeling. Houten: Bohn en Stafleu van Loghum.