Kies op maat

Inloggen Menu

Leiderschap in zorg en welzijn

Hoe kan jij de zorg zo organiseren dat de kwaliteit hoog blijft en de kosten laag? Welke vorm van leidinggeven past hier het beste bij?

Je wordt als professional steeds meer ingezet als eindverantwoordelijke voor de (zorg) processen van het team waarin je samenwerkt. In deze rol krijg je de verantwoordelijkheid voor de regie en coördinatie van het team. Hoe geef je daar vorm aan?

Om deze rol uit te kunnen uitvoeren is het nodig kennis te hebben en bekwaam te zijn ten aanzien van de volgende gebieden;

 1. Persoonlijk leiderschap; ken jezelf en ken jezelf in relatie tot anderen. Je herkent het verschil tussen verschillende leiderschapsstijlen;
 2. De medewerker en het team; kennismaken met het gedrag van medewerkers in teams en het gedrag herkennen en beïnvloeden;
 3. Het team en samenwerken; kennismaken met modellen met betrekking teamontwikkeling, samenwerking, kwaliteiten binnen het team, rollen, weerstand en conflicten;
 4. Organisatiekunde en HRM; plaats van de leidinggevende in de organisatie, vraag en aanbod, beleid en strategie, lerende organisatie, organiseren van de vraag;
 5. Onderzoekvaardigheden.

Leerdoelen

Na het volgen van de minor:
 • Kan je een eigen visie op leidinggeven ontwikkelen en verwoorden;
 • Benoem je de kenmerken en van de samenstelling van een team;
 • Benoem je welke invloed de samenstelling van een team heeft op de samenwerking;
 • Ontwikkel je vaardigheden ten aanzien van persoonlijk leiderschap;
 • Ben je in staat dilemma’s te signaleren en te analyseren bij de afstemming van vraag en aanbod;
 • Lever je een actieve bijdrage aan het uitvoeren en oplossen van een vraagstuk voor een leidinggevende in het werkveld;
 • Verwerf je nieuwe inzichten en verdiept de onderzoekende houding en analytisch vaardigheid;
 • Communiceer je zowel schriftelijk als mondeling op doeltreffende wijze;
 • Ben je in staat om een kleinschalig praktijkgericht onderzoek uit te voeren;
 • Ontwikkel en verdiep je je vermogen om te leren en kritisch te zijn ten aanzien van je eigen handelen. 

Ingangseisen

Om deel te kunnen nemen aan de minor Leidinggeven aan professionals wordt verwacht dat je:

 • Een substantieel aantal uren stage hebt gelopen en daardoor kennis hebt opgedaan met het toekomstig werkveld, de inrichting van organisaties en enige ervaring hebt met het krijgen van leiding.
 • Informatie kan zoeken en beoordelen. 
 • Een (kleine) literatuurstudie kan uitvoeren.
 • Projectmatig, in een groep, kan samenwerken.
 • Een persoonlijk ontwikkelplan hebt.

Toetsing

De toetsing van de minor vindt op verschillende manieren plaats en hangt samen met de onderdelen van de minor;

 1. Organisatiekunde > 5 EC
 2. Visie op leiderschap > 5 EC
 3. Teamontwikkeling > 5 EC
 4. Minor project; Plan van aanpak en literatuurstudie > 6 EC
 5. Minor project; Rapportage en presentatie > 9 EC

Literatuur

Weber, A. & Doelen, A. (2014) Organiseren en Managen (vierde druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers.