Kies op maat

Inloggen Menu

Wetenschap en Gezondheidszorg (VT)

Overweeg jij een master? Deze minor verbreedt je wetenschappelijke competenties zodat je makkelijker instroomt in je vervolgstudie of afstudeerfase.

Evidence based practice (EBP) is een belangrijk uitgangspunt van het handelen in de gezondheidszorg. Door het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek ontstaat er steeds meer ‘bewijs’ die je als beroepsbeoefenaar ondersteunt in het uitvoeren van je werkzaamheden. Toegepast onderzoek zet de wetenschappelijke kennis en methodologie in bij het ontwikkelen van praktisch bruikbare producten en methoden. Wil je een bijdrage leveren aan toegepast onderzoek? Dan is deze verdiepende minor erg geschikt voor jou.

Als je deze minor hebt gevolgd, weet je of je belangstelling ligt bij het doen van toegepast onderzoek in de gezondheidszorg. Je verdiept je onderzoeksvaardigheden door colleges bij te wonen,  workshops te volgen en door in groepsverband toegepast onderzoek uit te voeren in je eigen vakgebied.

Je maakt ook kennis met andere vormen van wetenschappelijk onderzoek door met andere projectgroepen mee te denken. Je werkt aan vraagstukken die aansluiten bij lopende onderzoeken van het kenniscentrum en bij externe instanties (waaronder het Erasmus MC).

Onderwerpen die in deze minor aan de orde komen zijn:

 • methodologie van onderzoek,
 • literatuur search, journal club,
 • het schrijven van een onderzoeksplan,
 • data verzamelen (zowel kwantitatief als kwalitatief)
 • analyseren van gegevens,
 • het schrijven en presenteren van een concept artikel als eindproduct. 

In deze minor leer je:

 • verdieping in de methodologie van wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg;
 • een kritisch-wetenschappelijke houding te ontwikkelen;
 • een onderzoeksplan te schrijven en onderbouwen;
 • academische vaardigheden (oa. zoek strategieën, end note, poster maken, peer review)
 • data te verzamelen en te analyseren (zowel kwalitatief als kwantitatief);
 • resultaten te interpreteren en hieruit conclusies te trekken;
 • een eindverslag en/of artikel te schrijven volgens wetenschappelijke richtlijnen

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor:

 • kun je bepalen of je gemotiveerd bent je onderzoeksvaardigheden nóg verder te ontwikkelen op master-niveau
 • heb je meer inzicht waaraan een toegepast onderzoek moet voldoen en wat er bij komt kijken;
 • ben je voorbereid op het instromen bij een masteropleiding aan een universiteit of hogeschool.

Ingangseisen

Deze minor is voor alle minorwaardige studenten toegankelijk. Er wordt verwacht dat je gedurende de voorgaande drie studiejaren kennis hebt gemaakt met evidence based handelen en onderzoeksvaardigheden.

Toetsing

Theoriegedeelte:

 • Kennistoets
 • Schriftelijke producten i.r.t. academische vaardigheden (uitwerken zoekstrategieën, gebruik van endnote ect)
 • Schriftelijk product journal club (beoordelen van een wetenschappelijk artikel)
 • Schriftelijk product wetenschappelijk redeneren en een mondeling gesprek
 • Schriftelijk product statische analyses

 

Praktijkgedeelte:

 • Projectvoorstel
 • Literatuurstudie
 • Projectverslag
 • Presentatie en minorproduct

Literatuur

Verplichte literatuur

 • Bakker & van Buuren (2014) Onderzoek in de gezondheidszorg
 • Bersselaar, Victor van den (2003). Wetenschapsfilosofie in veelvoud; fundamenten voor   onderzoek en professioneel handelen. Bussum: Coutinho. ISBN 90 6283 386 1.
 • Baarda, dr. D.B., dr. M.P.M. de Goede en C. van Dijkum (4e druk, 2011). Basisboek Statistiek met SPSS. Groningen: Wolters-Noordhoff. ISBN 978-90-01-79791-1 of nieuwste druk

 

Aanbevolen literatuur

 

 • Aufdemkampe, G., Berg, van den J., Windt, van der  DAWM (2007). Hoe vind ik dit? Zoeken, interpreteren en opzetten van fysiotherapeutisch onderzoek. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789031348589
 • Baarda, dr. D.B. en dr. M.P.M. de Goede (4e druk 2006), Basisboek Methoden en Technieken: handleiding voor het opzetten van kwantitatief onderzoek.  Groningen: Wolters-Noordhoff. ISBN: 978-90-207-3315-0
 • Baarda, dr. D.B., dr. M.P.M. de Goede en J. Teunissen (2005; 2e geheel herziene druk) Basisboek kwalitatief onderzoek : handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen: Wolters-Noordhoff. ISBN: 9020731793 of nieuwste druk
 • Beurskens, S, Peppen van R, Stuiterheim E, Swinkels R, Wittink H. Stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg. Meten in de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum. Houten 2008.
 • Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Amsterdam: Boom. ISBN 90 8506 0788.
 • Borsel, J. van (2004). Wetenschappelijk onderzoek in de logopedie. Leuven: Acco. ISBN 90 334 5395 9
 • Bouter LM, van Dongen MCIM, Zielhuis GA. (2005) Epidemiologisch onderzoek. Opzet en interpretatie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789031342624
 • Brinkman, J. (2011) Cijfers Spreken. Groningen: Wolters-Noordhoff. ISBN: 9789001 802455
 • Cox, K., D. de Louw, J. Verhoef en C. Kuiper (2012, 3e druk). Evidence-Based Practice voor verpleegkundigen: methodiek en toepassing. Utrecht: Lemma.
 • Dassen, Th.W.N, Keuning FM. (2000). Een handleiding voor studenten HBO en WO gezondheidszorg, geneeskunde en gezondheidswetenschappen. HB uitgevers. ISBN: 9789055742486
 • Evers, J. (2010). Kwalitatief interviewen, kunst én kunde. Boom uitgevers Den Haag. ISBN 9789460941641
 • Field, A. (2011). Discovering statistics using SPSS (and sex and drugs and rock ‘n roll). Sage Publications[1]
 • Kalf H, de Beer J. (2e herziene druk, 2011). Evidence based logopedie: Logopedisch handelen gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum. ISBN 978 90 313 7600 1
 • Verhoef & Lazonder (2001) Wetenschappelijk redeneren: de paramedicus als academicus? In:  Paramedisch handelen; het ontwikkelen van beroepsattitudes (Kuiper, C., Balm, M. Bernards N., red.). Utrecht: Lemma. ISBN 9051899068 9789051899061 (hoofdstuk 7)
 • Kuiper, CHZ, Verhoef, J, Louw, de D, Cox, K. (3e druk, 2012) Evidence-based practice voor paramedici. Methodiek en toepassing. Utrecht: Lemma.
 • Markenhof, A., Bastings, M., Oost, H. (2002). Een onderzoek presenteren. Baarn: HB uitgevers. ISBN 9055743755
 • Maso, I, Smaling, A. (1998) Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Meppel: Boom. ISBN 9789053524466
 • Offringa, M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM (2003) Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu en van Loghum. ISBN 9031340065
 • Oost, H. (2002) Een onderzoek rapporteren. Baarn: HBuitgevers. ISBN 9055743747.
 • Oost, H. en Markenhof, A. (2002) Een onderzoek voorbereiden. Baarn: HB uitgevers. ISBN 9055743763
 • Slotboom, A. (2002) Statistiek in woorden. De meest voorkomende termen en technieken. Wolters Noordhoff. ISBN 978 90 01 79901 4
 • Swanborn,PG. (2002) Basisboek sociaal onderzoek. Meppel: Boom. ISBN 9789053527535

Internet sites: