Kies op maat

Inloggen Menu

Minor or major disaster?

Door maatschappelijke ontwikkelingen neemt de kans op rampen en crisis toe in Nederland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pandemie├źn, klimaatveranderingen (overstromingen) en terreurdreiging.

In het bijzonder in de regio Rotterdam is de kans op calamiteiten groot door de grootstedelijke problematiek, de aanwezigheid van chemische industrie (Maasvlakte) en het havengebied. Daarom is het van belang voor hulpverleners in de zorg om onder rampomstandigheden, binnen de keten van hulpverlening, zorg te kunnen verlenen.

Weet jij wat je moet doen als hulpverlener onder rampomstandigheden? Kies deze minor om dat te weten te komen!

Door het volgen van deze minor verrijk je je kennis en vaardigheden op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. We doen dit door inhoudelijke colleges, trainingen en scenario oefeningen. Hierbij is er een actieve betrokkenheid van de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond, Gemeente Rotterdam en het Nationaal trainingscentrum CBRN van Defensie.

Ook voer je samen met medestudenten een onderzoek uit op het gebied van rampbestrijding en crisisbeheersing. Opdrachtgevers zijnonder andere de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en Veiligheidsregio Haaglanden.

Tijdens de minor schrijf en organiseer je zelf met medestudenten een multidisciplinair rampscenario dat als training wordt aangeboden aan diverse hulpdiensten en plaatsvindt op het nationaal trainingscentrum CBRN van Defensie.

 

Leerdoelen

 • Je kunt vertellen hoe de gehele keten (inclusief bestuurlijke structuren) van rampopvang en crisisbeheersing er uit ziet in Nederland en wat de actuele ontwikkelingen zijn;
 • Je toont aan dat je inzicht hebt in de verschillende vormen van rampen- en crisissituaties en welke rol je binnen je toekomstige beroep hebt in deze situaties;
 • Je kunt vertellen hoe crisiscommunicatie plaatsvindt in de keten van rampopvang en crisisbeheersing;
 • Je kunt uitleggen welke wettelijke kaders, psychische en ethische aspecten van belang zijn tijdens ramp- en crisis omstandigheden;
 • Je hebt concrete vaardigheden ontwikkeld die je nodig hebt bij het schrijven van en werken in een multidisciplinair rampscenario;
 • Je bent in staat om in een rampscenario te schrijven en een oefening te organiseren voor diverse eenheden en kent hierbij je eigen sterke en aandachtspunten;
 • Je kunt op basis van praktijkonderzoek komen tot adequate aanbevelingen in situaties die gelieerd zijn aan rampbestrijding en/of crisisbeheersing.

Ingangseisen

De minor is bedoeld voor studenten Medische Hulpverlening, Verpleegkunde en Integrale Veiligheid en studenten van andere opleidingen met aantoonbare affiniteit met de inhoud van deze minor. Kennisniveau van onderzoek moet op hbo jaar 3 niveau zijn.

Toetsing

Theorie (15 EC):

 • Kennistoets: kwartaal 1 (5EC)
 • Trainingen: kwartaal 2 (5EC)
 • Scenario: kwartaal 1 en 2 (5EC)

Onderzoek(15 EC) : kwartaal 1 en 2

 • Projectvoorstel :3
 • Literatuurstudie: 3
 • Projectverslag: 5
 • Presentatie en minorproject: 4

Literatuur

 • Er wordt literatuur aangeboden via Cumlaude in de vorm van achtergrondartikelen
 • Aanbevolen literatuur staat vermeld in de studiewijzer