Kies op maat

Inloggen Menu

Disability en Diversiteit

In deze minor staan leven en participatie van mensen met een beperking centraal. Deze thema’s worden vanuit een diversiteitsvraagstuk bestudeerd.

De participatiesamenleving heeft volop aandacht, maar wat betekent dit eigenlijk? Tijdens deze minor ga je de thema’s participatie, eigen regie, ervaringskennis en diversiteit onderzoeken. Binnen al deze thema’s is burgerschap het uitgangspunt. Je gaat vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het maatschappelijk belang van, en de voorwaarden voor participatie. Je leert hoe je cliënten kansen en ruimte kunt bieden en kunt ondersteunen om deel uit te maken van de samenleving, belangrijke kennis en vaardigheden voor de moderne professional. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze minor ben je;

 • Op de hoogte van actuele kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van diversiteit, participatie, disability studies en de inzet van hulpmiddelen om participatie in wonen, werken en vrije tijd te vergemakkelijken;
 • In staat om kennis en inzicht over participatie van mensen met een beperking (vanuit hun eigen ervaring en perspectief) toe te passen in begeleiding en advisering, diagnostiek en behandeling;
 • In staat om op basis van theoretische concepten over disability en diversiteit te verzamelen en analyseren over ervaringen en ervaringskennis van mensen met een beperking;
 • In staat om de verzamelde gegevens over ervaringen en ervaringskennis van mensen met een beperking toe te passen in een ‘cliëntperspectief’ binnen professioneel redeneren en evidence-based practice en daarbij te (verdiepend) reflecteren op hun eigen rol binnen cliëntgericht werken;
 • In staat om samen met medestudenten relevante (wetenschappelijke) kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden toe te passen bij het definiëren, analyseren en oplossen van een (complex) vraagstuk uit de beroepspraktijk;
 • In staat om samen met medestudenten een project uit te voeren waarin je een literatuurstudie doet, onderzoeksvaardigheden toepast en een verslag schrijft. Daarbij reflecteer je kritisch op het eigen handelen als professional in de zorg (maatschappelijk, ethisch, effectief en efficiënt);
 • In staat om een onderbouwde algemene en beroepsspecifieke visie over ‘disability en diversiteit’ en de participatiemaatschappij te geven;

Ingangseisen

Vierdejaarsstudenten Gezondheidszorgopleidingen

Toetsing

 • Creatief product (Co-creation Lab)
 • Literatuuronderzoek
 • Colleges
 • Praktijkonderzoek
 • Tentoonstelling
 • Presentatie

Literatuur

 • Cardol, M. (2013). Disability Studies en Participatie: een pleidooi voor diversiteit. Openbare les. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.
 • Shakespeare, T. (2006). Disability rights and wrongs. New York: Routledge.

 Digitaal beschikbaar:

 • Blommaert, D., van de Velde, J., Vanderveen, G., & Kaal, H. (2013). Het gebruik van foto-elicitatie bij het interviewen van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Leiden: Hogeschool Leiden.
 • Cardol, M., de Jong, B.A., & Ward, C.D. (2002). On autonomy and participation in rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 18, 970-974.
 • Dunn, D.S. (2015). The Social Psychology of Disability. New York: Oxford University Press. Hoofdstukken 1,2,3.
 • Habraken, J.H.M. (2014). Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA. Handleiding. Tilburg: Tilburg University.
 • Hilberink, S., & Cardol, M. (2014). Wat vertelt ervaring? In: C. Platenkamp, R. Houtepen, M. Schouten & G. van der Veer (Eds), Maak er een boek van!? (pp 102-104). Amsterdam: Stichting CCC. ISBN: 978-90-9028213-8.
 • Hilberink, S., Bramsen, I., & Cardol, M. (2016). Disability Studies Reader Hogeschool Rotterdam. Ervaringsverhalen, burgerschap en eigen regie, diversiteit en participatie @DSRdam. Rotterdam: Hogeschool Rotterdam.
 • Hilberink, S.R. & Cardol, M. (2014). Eigen regie in de revalidatie. In: C. van Heugten, M. Post, S. Rasquin & P. Smits (Eds), Handboek Revalidatiepsychologie (pp 331-342). Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN: 978-94-6105518-7.
 • Hilberink, S.R., & Cardol, M. (2013).  Agency in the twenty-first century: the emperor’s new clothes. Disability & Society, 28, 569-573.
 • Hilberink, S.R., & Cardol, M. (2016). Meer dan Handig: een andere kijk op de rol van hulpmiddelen in het leven van gebruikers. Amersfoort/Rotterdam: Stichting Disability Studies in Nederland/ Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie.
 • Hilberink, S.R., & Cardol, M. (2019). Citizenship according to the UNCRPD and in practice: a plea for a broader view. Disability & Society, 34, 326-331.
 • Hoogsteyns, M., & van der Horst, H. (2013). Meer dan Handig. Een onderzoek naar de rol van hulpmiddelen in mechanismen van in- en uitsluiting. Wageningen: Wageningen UR.
 • Hoppe, S. (2012). Pleidooi voor agency. In: Kijk anders, zie meer. Tien jonge wetenschappers over Disability Studies.
 • Jansen, J. & Dobbelaar, T. (2012). Kijk anders, zie meer; Tien jonge wetenschappers over disability studies. Amersfoort / Den Haag: Disability Studies in Nederland / ZonMw.
 • Le Cessie, S. (2012). SPSS handleiding. Leiden: LUMC.
 • Nijhof, G. (2007). Levensverhalen als data in sociologisch onderzoek. In: Bohlmeijer, Mies & Westerhof (Eds), De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk, p145-158. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 978-90-313-4874-9.
 • Ostelo, R.W.J.H., de Vet, H.C.W., & van Beek, H.J.M. (2012). Architectuur van kwantitatief wetenschappelijk onderzoek. In: R.W.J.G. Ostelo, A.P. Verhagen & H.C.W. de Vet (Eds), Onderrwijs in wetenschap. Lesbrieven voor paramedici (pp 34-39). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Parton, C.M., Ussher J.M., & Perz, J. (2016). Women's Construction of Embodiment and the Abject Sexual Body After Cancer. Qualitative Health Research, 26, 490-503.
 • Proot, I., & van der Lyke, S. (2012). Kwalitatief onderzoek. Over stromingen, kwaliteit en praktische relevantie. In: C. Kuiper, J. Verhoef, K. Cox & D. de Louw (Eds), Evidence-based practice voor paramedici. Methodiek en toepassing, (pp 81-100). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
 • Smidt, N., Nelisse-de Vos, Y.C.M., & Ostelo, R.W.J.G. (2012). Stappenplan voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief wetenschappelijk onderzoek. In: R.W.J.G. Ostelo, A.P. Verhagen & H.C.W. de Vet (Eds), Onderrwijs in wetenschap. Lesbrieven voor paramedici (pp 40-47). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • van der Wijst, E. (2012). Disability Studies, ergotherapie: aangenaam kennis te maken. In: Kijk anders, zie meer. Tien jonge wetenschappers over Disability Studies. Amersfoort / Den Haag: Disability Studies in Nederland / ZonMw.
 • van Hal, L. (2012). Het arbeidsparticipatie-ideaal in de praktijk. Over de participatieparadox in de Nederlandse Welvaartsstaat. Tien jonge wetenschappers over Disability Studies. Amersfoort / Den Haag: Disability Studies in Nederland / ZonMw.
 • van Huijzen, S., Bramsen, I., & Cardol, M. (2015). Verweven verhalen. Rotterdam: Kenniscentrum Zorginnovatie.
 • van Staa, A., & Evers, J. (2010). ‘Thick analysis’: strategie om de kwaliteit van kwalitatieve data-analyse te verhogen. Kwalon, 43, 5-12.
 • Van der Veen, G. (2008). Laat het zien! Het gebruik van foto’s in interviews. Tijdschrift voor Criminologie, 50, 384-393.
 • Verenigde Naties. (2007). VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.