Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeid, Gezondheid en Welzijn

Ben je geïnteresseerd in thema’s als inclusieve arbeidsmarkt, re-integratie, duurzame inzetbaarheid en verzuimbeleid? Dan is deze minor iets voor jou!

Deze minor is uitermate geschikt voor studenten Ergotherapie, HRM, Social Work, en Fysiotherapie. In deze minor leer je hoe je kan bijdragen aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. Je gaat je verdiepen in de ondersteuning van integratie in werk van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de re-integratie van mensen die verzuimen wegens gezondheidsklachten. Daarnaast leer je hoe je kunt bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van werknemers (arbeid gerelateerde preventie) en werkzoekenden, hun duurzame inzetbaarheid en re-integratie bij uitval. Je verdiept je inzicht in de bijdrage die jij vanuit jouw professionele expertise, samen met andere professionals, kan leveren aan het aanpakken van vraagstukken rondom in- en uitsluiting van werk en het vinden en behouden van betekenisvol werk, ongeacht problemen op gezondheids- of sociaal vlak.

Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal participeren op de arbeidsmarkt. Van de mensen die werken in de zorg en welzijn sector wordt daarom gevraagd aandacht te besteden aan de arbeidsparticipatie van hun cliënten. Ook aan werkgevers wordt gevraagd om een inclusieve arbeidsorganisatie te creëren, waarbij het HRM-beleid gericht is op het includeren van kwetsbare werknemers, het faciliteren van duurzame inzetbaarheid, en het voorkomen en bestrijden van uitval en (langdurig) verzuim.

Werkgelegenheid is niet alleen belangrijk voor de nationale economie, het biedt ook persoonlijke voordelen voor werknemers. Werk biedt idealiter niet alleen een inkomen, maar ook sociale status, contacten en ontwikkelingsmogelijkheden. Het is een belangrijke voorwaarde voor sociale inclusie en het gevoel een bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Werk bevordert daarom ook de mentale en fysieke gezondheid.

Dus:

 • Heb jij iets met de het bevorderen van kansen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, re-integratie van zieke werknemers, duurzame inzetbaarheid, verzuimbeleid, en arbeid gerelateerde preventie?
 • Wil jij zelfstandig én multidisciplinair werken, je grenzen verleggen, een project op het gebied van participatie, arbeid en gezondheid uitvoeren, en je mogelijkheden op de arbeidsmarkt verbreden?

Dan is deze minor iets voor jou!

Leerdoelen

Na het deelnemen aan deze minor heb je een professionele visie ontwikkeld op het adviseren over arbeid en participatie gerelateerde onderwerpen op het niveau van de werknemer of cliënt, de leidinggevende en de organisatie, en de samenleving.

 

Je ontwikkelt de volgende competenties:

 • Het aanbieden van (multidisciplinaire)ondersteuning, begeleiding en coaching om de inclusie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te vergroten en een bijdrage te leveren aan het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt.
 • Het aanbieden van (multidisciplinaire)ondersteuning, begeleiding en coaching om de re-integratie van werklozen en verzuimende werknemers of mensen met een uitkering te vergroten.
 • Het toepassen van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek in eigen interventies (evidence-based werken)
 • Het geven van informatie, voorlichting en advies over participatie en arbeidsgerelateerde onderwerpen om de re-integratie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de integratie van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te bevorderen.
 • Het aanbieden van primaire, secundaire en tertiaire preventieactiviteiten op/via de werkplek om de kans op het optreden van arbeidsgerelateerde stoornissen en/of beperkingen in activiteiten te verminderen, en duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Ingangseisen

Vierdejaarsstudenten afkomstig zijn uit een van onderstaande opleidingen:

 

 • Ergotherapie
 • Human Resource Management
 • Social Work
 • Fysiotherapie
 • HBO-Verpleegkunde
 • Facility Management
 • Iedere opleiding waarbij je kan motiveren waarom deze minor aansluit bij jouw mogelijkheden en opleiding.

Toetsing

Theoretisch deel (15 EC):

 • Schriftelijk product beoordeeld door de docent (5 EC)
 • Referaat beoordeeld door de docent (5 EC)
 • Verplichte aanwezigheid bij workshops en deelname aan bijbehorende opdrachten
 • Kennistoets (5 EC)

 

Project (15 EC):

 • Projectvoorstel (3 EC)
 • Literatuurstudie  (3 EC)
 • (Project)verslag (5 EC)
 • Presentatie (4 EC)

Literatuur

 • Heerkens, Y., Bieleman, A., Miedema, H., Engels, J., & Balm, M. (2019). Handboek arbeid & Gezondheid (3e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Miedema, H., Engels,J.  Werkhervatting en Re-integratie, Amsterdam: Boom Lemma, 2015
 • Diverse literatuur via cursus handleidingen.