Kies op maat

Inloggen Menu

Acute zorg (VT Onderzoeksroute)

Deze minor is bedoeld voor ambitieuze studenten verpleegkunde (HBO-V) die zich willen ontwikkelen ten aanzien van acuut zieke patiënten. Bijvoorbeeld: hoe te handelen bij shock of acute respiratoire insufficiëntie? Naast kennisontwikkeling staat kennismaking centraal met actuele vraagstukken uit de praktijk van de acute zorg (ICU, CCU, SEH, ambulancezorg, etc.), waar in projectvorm onderzoek naar wordt gedaan samen met medestudenten. Deze vraagstukken zullen zich voornamelijk richten op thema's van kwaliteit en veiligheid. De student gaat met deze vraagstukken aan de slag om tot een onderbouwd advies richting de praktijk te komen. Voor een beperkt aantal voltijd studenten van de Hogeschool Rotterdam is er de mogelijkheid om een route te volgen waarbij een deel van het onderzoeksproject wordt vervangen door een verpleegkundige stage van 10 weken gerelateerd aan de acute zorg. Deze route is alleen toegankelijk voor studenten van de Hogeschool Rotterdam.

Leerdoelen

Doelen en toetsing: 

Als zorgverlener: 

 • Ken je de principes van klinisch redeneren in de acute zorgsetting 

 • Ken je de methoden voor risicoinschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring in de acute zorgsetting. 

 • Kun je vanuit multidisciplinair perspectief naar de acute zorg kijken en daarnaar handelen. 

 • Kun je de thema’s kwaliteit en veiligheid vertalen naar de acute zorgsetting 

Als reflectieve EBP professional: 

 • Formuleer je vanuit dilemma’s (kwaliteit en veiligheid) in de acute zorg (op basis van gesprek(ken) met opdrachtgever) concrete probleem- of vraagstellingen om de beroepspraktijk te verbeteren. 

 • Zoek je vanuit deze probleem- of vraagstelling relevante evidence based / best practices uit de praktijk. 

 • Kun je participeren in (praktijk)onderzoek 

 • Kun je reflecteren op gekozen en uitgevoerde aanpak en op de gevonden resultaten 

Als kwaliteitsbevorderaar: 

 • Kun je vastleggen, rapporteren, interpreteren en presenteren in woord (presentatie) en geschrift (schrijfwijzer) van de onderzoeksresultaten, zodat er een afgewogen en passend advies aan de praktijk kan worden gegeven. 

Ingangseisen

Studenten hbo-V

- Voldoende beheersing van de Engelse taal

- Selectie assessment t.a.v. motivatie

Literatuur

 • Bakker, M. (2017). ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk (tweede druk). Amsterdam: VUmc Academie, Marc Bakker & Boom Uitgevers.  

 • Bakker, M. (2017). ProActive Nursing: klinisch redeneren in zes stappen (tweede druk).  Amsterdam: VUmc Academie, Marc Bakker & Boom Uitgevers.  

 • Bakker, M. (2018).  ProActive nursing: zakboekje (tweede druk). Amsterdam: VUmc Academie, Marc Bakker & Boom Uitgevers 

 • Martini, F.H., & Bartholomew, E.F. (2017). Anatomie en fysiologie. Een inleiding (zesde editie). Amsterdam:  Pearson Benelux  BV.  

 • Grit, R. (2019). Projectmanagement. Projectmatig werken in de praktijk (8e druk). Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers bv (verkrijgbaar als ebook via de mediatheek) . 

 • Poelmans, P,.& Severijnen, O. (2013) APA-richtlijnen. Bussum: Coutinho . 

 • Hogeschool Rotterdam, Institutuut voor Gezondeheidszorg (2017). Schrijfwijzer Bachelor Verpleegkunde (3e editie)  

 • Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken (6e druk). Amsterdam: Boom uitgevers (verkrijgbaar als ebook via de mediatheek)  

Toetsing

Zorgverlener 

 • Simulatietoets 

 • Kennistoets 

Reflectieve EBP professional 

 • Beroepsproducten: 

 • Projectvoorstel 

 • literatuurstudie 

 • eindverslag 

 • presentatie 

Kwaliteitsbevorderaar 

 • Beroepsproducten (projectvoorstel, literatuuronderzoek, onderzoeksresultaten plus advies) 

 • Mondelinge (poster / PowerPoint) presentatie 

Aanvullende informatie

Samenwerkend instituut: Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Opdrachtgevers: Acute zorgafdelingen (IC, SEH, CCU, Cathlab, etc.) en practitioners (ventilation, ciruculation, renal etc.).