Kies op maat

Inloggen Menu

Taalspecialist op school

Om toekomstige Rotterdamse docenten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo beter toe te rusten is het van belang, dat zij in staat zijn ook bij andere schoolvakken dan Taal/Nederlands in te spelen op het taalniveau van de leerlingen en leerlingen te stimuleren de Nederlandse taal effectief in te zetten.

Het Instituut voor Lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam ziet het als zijn taak om hier een belangrijke rol in te spelen. Het IvL verzorgt al nascholingstrajecten voor NT2-certificering. Het is nu ook mogelijk voor studenten van het IvL om zich hierin tijdens de opleiding te bekwamen of op een andere wijze te werken aan het Taalgericht Vakonderwijs op een Rotterdamse school. 

 

De minor sluit aan bij het thema Talentontwikkeling, door het taalonderwijs naar een hoger niveau te willen tillen. In deze minor wordt de student een taalspecialist, een beginnende leerkracht of docent met een duidelijke visie op taalonderwijs en taalbeleid. Deze student is hiermee in staat op een basisschool, in het voortgezet onderwijs, of in het mbo een ontwerpende rol te spelen als het gaat om taalbeleid en het schoolteam hierin te enthousiasmeren en te coachen. Afhankelijk van de specialisatie ontwikkelt de student zich door het werken op de school tot NT2-docent of specialist Taalgericht Vakonderwijs. De minor beantwoordt dan ook aan de behoefte van het werkveld om het taalonderwijs te verbeteren en specifiek aan de behoefte aan NT2-specialisten en specialist Taalgericht Vakonderwijs.

De minor Taalspecialist op School is bovendien een uitstekende voorbereiding op het afstudeeronderzoek. Je wordt intensief begeleid bij het nemen van dezelfde onderzoek stappen als de stappen die gehanteerd worden in het afstudeeronderzoek (Van der Donk en Van Lanen, 2016), waarbij je uiteraard ook schrijfbegeleiding krijgt.

 

Leerdoelen

  1. Studenten passen kennis en vaardigheden met betrekking tot de uitvoering van praktijkonderzoek toe op een school in Rotterdam of in de directe nabijheid van Rotterdam.
  2. Studenten passen in theorie en praktijk actuele en relevante kennis en vaardigheden toe op één van de van de volgende thema’s: NT2-onderwijs of specialist Taalgericht Vakonderwijs.
  3. Studenten passen opgedane kennis en vaardigheden toe in een beroepsproduct voor de opdrachtgevende school dat bijdraagt aan de oplossing van een probleem.
  4. Studenten dragen professioneel kennis over aan elkaar en aan een team op de school waar zij hun onderzoek doen.
  5. Studenten implementeren het beroepsproduct in samenwerking met het team op een school.
  6. Studenten bekwamen zich in de landelijk geldende eisen die gesteld worden aan een specialist Taalgericht Vakonderwijs of een NT2-docent.

Ingangseisen

Ingangseisen:

De minor is toegankelijk voor IvL-studenten en IvG-logopediestudenten. De mogelijkheden voor specialisatie zijn afhankelijk van de vooropleiding:

NT2-specialisatie: Logopediestudenten, Lerarenopleiding vo/bve-talenstudenten en Pabo-studenten.

Specialist Taalgericht Vakonderwijs: alle studenten van de Lerarenopleidingen

De liostage van de lerostudenten kan hierbij worden uitgevoerd en benut. 

Let op: logopediestudenten verwerven hiermee geen lesbevoegdheid, wel bekwamen zij zich in het coachen van docenten bij het verbeteren van hun taalonderwijs.

Voor studenten de Lerarenopleidingen vo/bve geldt dat zij slechts toelaatbaar zijn indien het vak Praktijkonderzoek uit jaar 3 hebben behaald en voor Pabo-studenten dat alle stages tot en met jaar 3 met minimaal een voldoende zijn afgesloten

Toetsing

Bekwaamheidsportfolio voor NT2-docent of specialist Taalgericht Vakonderwijs

Eindpresentatie in het zelfgeorganiseerde congres

Onderzoeksopzet en eindverslag

Literatuur

Literatuur: 

- Donk, C. van der en B. van Lanen. (2016) Praktijkgericht onderzoek in de school. Bussum: Coutinho (alle studenten),

Afhankelijk van de specialisatie en schooltype:

- Bossers, B, F. Kuiken, A. Vermeer, S. Andringa, R. Bakker en C. Hosea. (2015). Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Bussum: Coutinho. Voor vo/mbo/volwassenenonderwijs

- Kuiken, F. en A. Vermeer. (2013) Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Thieme Meulenhoff.

- Hajer, M. en T. Meestringa. (2015). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho.

- Abonnement op het tijdschrift LES voor voortgezet en volwassenonderwijs óf

- Abonnement op het tijdschrift MeerTaal voor basisonderwijs.

Overige literatuur is afhankelijk van het specifieke onderwerp van onderzoek.

Rooster

Kennisgestuurd onderwijs en begeleiding vindt plaats op het IvL, iedere maandag tussen 9.00 uur en 17.00 uur