Kies op maat

Inloggen Menu

Dienstverlening & Producten

In het vmbo wordt gewerkt met nieuwe beroepsgerichte profielen. Een van deze profielen is Dienstverlening en Producten (D&P). Dit is een breed georiënteerd profiel waarbij leerlingen kennismaken met meerdere sectoren en werkvelden. In deze minor ontwikkel jij je tot didactisch ontwerper en loopbaanbegeleider voor het vmbo-profiel D&P. Je leert innovatief onderwijs te ontwerpen, gericht op talentontwikkeling van je leerlingen. Activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatiebegeleiding vormen een essentieel onderdeel van dit materiaal. Je leert uitdagend onderwijs te ontwerpen in samenhang met de eigen (stage)school en de regio.

Na afronding van de minor kan de student: o leerlingen begeleiden in hun loopbaanontwikkeling, rekening houdende met diversiteit aan talenten, affiniteiten en leerstijlen; o relevante regionale arbeidsgebieden en werksoorten vertalen naar een lesprogramma dat aansluit bij professionele en loopbaanvaardigheden en het examenprogramma van het profiel Dienstverlening en Producten; o zelf een ontwikkeld lesprogramma passend maken voor de doelgroep: VMBO leerlingen; o Buitenschools leren binnen schools valideren; o effectief, relevant en samenhangend onderwijs ontwerpen en uitvoeren op basis van het examenprogramma van het profiel Dienstverlening en Producten.

Leerdoelen

Gedurende een traject van een half jaar komen de verschillende profielmodulen van Dienstverlening en Producten aan bod. De beroepspraktijk, de beroepscompetenties en loopbaanoriëntatie en–begeleiding lopen als een rode draad door het gehele programma. Naast het kernprogramma kan je zelf kiezen uit verschillende keuze onderdelen. De deelnemer kiest voor twee D&P keuzevakken waarin hij/zij zich gaat verdiepen. Afhankelijk van jouw vooropleiding en instroommoment kies je de module waar jij de meeste leerwinst uit haalt.

Werkvorm
De student werkt zowel individueel als in groep aan de verschillende opdrachten. De lessen op dinsdag 13:00- 22:00: fysiek op de hogeschool of online T

Ingangseisen

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet:

▪ de student de propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen. De minor is alleen toegankelijk voor derde- en vierdejaars studenten van lerarenopleidingen, zowel vol- als deeltijd.

▪ de student gedurende de looptijd van de minor een D&P stage- of werkplek hebben op een vmbo-school. Hier moet de student minimaal 1 dag per week werkzaam zijn, waarvan 50% in de D&P lesuitvoering.

Verder wordt aangeraden dat de student kennis heeft van algemene didactische principes en affiniteit heeft met de doelgroep: vmbo-leerlingen. De minor wordt behalve voor studenten van lerarenopleidingen ook als bijscholingsvariant aangeboden aan zittende vmbo-docenten. ▪ De propedeuse behaald hebben of;

▪ Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.

Literatuur

Er is voor deze minor geen verplichte literatuur.

Toetsing

Toetsvorm

Gedurende de cursus houdt de deelnemer een digitaal portfolio bij. Deze vult de deelnemer met bewijsstukken om de algemene leeruitkomsten van de cursus te bewijzen. Als afsluiting krijgt de deelnemer een cgi om de bewijsstukken te verdedigen.