Kies op maat

Inloggen Menu

Beyond Borders - Challenging Global Health Equity

Wereldwijd wordt onze gezondheid steeds beter. Mensen zijn gezonder, welvarender en leven langer dan 30 jaar geleden. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verschilt de gezondheidszorg tussen landen en tussen groepen mensen in eenzelfde land. Er is zelfs bewijs voor een vaak aanzienlijke groeiende ongelijkheid van landen, zowel door de geografische ligging als door sociaaleconomische groepen (www.who.int).

De Agenda 2030 Sustainable Development van de United Nations zijn geformuleerd in 2015 en alle leden van de United Nations hebben deze doelen geadopteerd en hebben daarmee de urgentie van deze doelen onderschreven. Een van deze doelen is gericht 'good health and well-being' voor iedereen (https://sdgs.un.org/goals).

In deze minor word je uitgedaagd een bijdrage te leveren aan het vergroten van gezondheidsgelijkheid. Je gaat aan de slag met complexe problemen bij organisaties in het buitenland. En denk bij het buitenland onder andere aan: Italië, Suriname, Curaçao en Tanzania.

Het project voer je uit in een interprofessionele projectgroep bestaande uit studenten van verschillende opleidingen. Met behulp van de methode Design Thinking verken je het probleem en werk je toe naar een innovatieve oplossing in de vorm van een prototype waarmee je bijdraagt aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van gezondheidsgelijkheid.
Deze minor is een minor+ en dat betekent dat je, door in een interprofessionele projectgroep samen te werken aan een complex probleem, werkt aan de ontwikkeling van honourscompetenties (vertaald naar concrete leeruitkomsten). Deze competenties: vernieuwingsgericht, vraaggericht, samenwerkingsgericht, interactief leervermogen en kenniscreatie, dragen bij aan het jouw ontwikkeling tot innovatieve professional.

Leerdoelen

• Je ziet en benut op creatieve wijze mogelijkheden en kansen om te komen tot innovatieve oplossingen
• Je onderzoekt vanuit verschillende perspectieven een vraagstuk, waarbij je de omgevingsfactoren onderkent en je benut kansen en mogelijkheden om innovaties te realiseren
• Je laat zien dat je een teamspeler bent, die met de inzet van communicatieve-, samenwerkings- en netwerkvaardigheden bijdraagt aan een resultaatgerichte samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep en relevante stakeholders, om samen te komen tot innovatieve oplossingen voor 'wicked problems'.
• Je geeft zelf vorm en inhoud aan de blijvende ontwikkeling van je leervermogen (leven lang leren)

Ingangseisen

Deze minor is geschikt voor alle studenten. Niet alleen voor studenten die een zorg gerelateerde opleiding volgen, maar juist ook voor studenten die dit niet doen.
Omdat het een minor+ is, is deze minor in het bijzonder geschikt voor studenten die deelnemen aan het honoursprogram. De opdrachten zijn complex van aard en vragen om een interprofessionele benadering. Daarnaast wordt een nieuwsgierige en onderzoekende houding van je verwacht.

Literatuur

Dekker, T. den, 2019. 'Design Thinking'. Noordhoff Uitgevers BV, Groningen.
• Janssen, P.T.H.M.,2018. Interculturele competenties. Noordhoff Uitgevers BV, Groningen/Utrecht.
• WHO (2010). 'A conceptual framework for action on the social determinants of health. Social determinants of Health Discussion Paper 2.' Geneva, World Health Organization.
• www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health/Beyond Borders, Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg, Minor+, Internationaal

Toetsing

De minor kent twee toetsen die individueel afgenomen worden. Eén toets is gericht op je ontwikkeling van de leeruitkomsten (middels een portfolio assessment) en de ander toets is gericht op je persoonlijke ontwikkeling.

Aanvullende informatie

Omdat het gaat om een minor+, maakt de ontwikkeling van de vijf honours-competenties een belangrijk onderdeel uit van het programma. Studenten die het honoursprogram volgen moeten een voldoende beoordeling hebben voor alle producten en deelnemen aan het tussenassessment om te mogen afstuderen onder een lector.

De kosten voor deze Minor zijn zeer verschillend, afhankelijk van het land waar je heen gaat. Voor tegemoetkoming zie www.wilweg.nl.