Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeid, Gezondheid en Welzijn

Deze minor is uitermate geschikt voor studenten Ergotherapie, HRM, Social Work, Facility Management, Fysiotherapie, Verpleegkunde, en iedere andere opleiding waarbij je kan motiveren waarom deze minor aansluit bij jouw mogelijkheden en opleiding. Allereerst leer je over de organisatie en begeleiding van de terugkeer naar werk na langdurig verzuim wegens gezondheidsklachten (re-integratie).

Je gaat je daarnaast verdiepen in het faciliteren van de mogelijkheden en het scheppen van de voorwaarden die ervoor zorgen dat werknemers in hun huidige en toekomstige werk blijven functioneren, met behoud van gezondheid en welzijn (duurzame inzetbaarheid). Je verdiept je inzicht in de bijdrage die jij vanuit jouw expertise, samen met andere professionals, kan leveren aan het aanpakken van vraagstukken rondom het behouden van betekenisvol werk, ongeacht problemen op gezondheidsvlak.
Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen optimaal (blijven) participeren op de arbeidsmarkt. Van de mensen die werken in de zorg- en welzijnssector en in de HR-praktijk, wordt daarom gevraagd aandacht te besteden aan (duurzame) arbeidsparticipatie van werknemers. Ook aan werkgevers wordt gevraagd om een arbeidsorganisatie te creëren, waarbij het HRM-beleid gericht is op het faciliteren van duurzame inzetbaarheid, en het voorkomen en bestrijden van uitval en (langdurig) verzuim.


Werkgelegenheid is niet alleen belangrijk voor de nationale economie, het biedt ook persoonlijke voordelen voor werknemers. Werk biedt idealiter niet alleen een inkomen, maar ook sociale status, contacten en ontwikkelingsmogelijkheden. Werk bevordert daarmee de mentale en fysieke gezondheid.
Dus:
- Heb jij iets met de het bevorderen van de re-integratie van zieke werknemers, duurzame inzetbaarheid, verzuimbeleid, en arbeidsgerelateerde preventie?
- Wil jij zelfstandig én multidisciplinair werken, je grenzen verleggen, en je mogelijkheden op de arbeidsmarkt verbreden?
Dan is deze minor iets voor jou!

Leerdoelen

Je ontwikkelt de volgende competenties:
- Het aanbieden van (multidisciplinaire) ondersteuning, begeleiding en coaching om de re-integratie van verzuimende werknemers te stimuleren.
- Het toepassen van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek in eigen interventies (evidence-based werken).
- Het geven van informatie, voorlichting en advies over participatie en arbeidsgerelateerde onderwerpen om de re-integratie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.
- Het aanbieden van primaire, secundaire en tertiaire preventieactiviteiten op/via de werkplek om de kans op het optreden van arbeidsgerelateerde stoornissen en/of beperkingen in activiteiten te verminderen, en duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Ingangseisen

Vierdejaarsstudenten afkomstig zijn uit een van onderstaande opleidingen:

• Ergotherapie
• Human Resource Management
• Social Work
• Fysiotherapie
• HBO-Verpleegkunde
• Facility Management
• Bedrijfskunde
Iedere opleiding waarbij je kan motiveren waarom deze minor aansluit bij jouw mogelijkheden en opleiding.

Literatuur

• Heerkens, Y., Bieleman, A., Miedema, H., Engels, J., & Balm, M. (2019). Handboek arbeid & gezondheid (3e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
• Miedema, H. & Engels,J. (2015). ZorgBasics - Werkhervatting en re-integratie. Amsterdam: Boom Lemma.
• Diverse literatuur via cursus handleidingen.

Toetsing

Kwartaal 1
• Re-integratietraject: pitch (groepsopdracht) (0 EC; formatief)
• Re-integratietraject: verslag (groepsopdracht) (13 EC)
• Re-integratietraject: portfolio (individueel) (2 EC)

Kwartaal 2
• RI&E: adviesrapport (groepsopdracht) (12 EC)
• RI&E: reflectie (individueel) (3 EC)

Aanvullende informatie

Toekomstperspectief / Mogelijke functies:
Het volgen van deze minor maakt het – afhankelijk van je beroepsopleiding – mogelijk om te solliciteren op functies zoals:

• Casemanager activering en re-integratie in dienst van de gemeente of maatschappelijke organisaties
• Re-integratiefunctionaris/Verzuimadviseur
• Arbocoördinator
• Adviseur arbozaken
• Arboverpleegkundige
• Jobcoach
• Arbeidsfysiotherapeut
• Arbeidsergotherapeut

Succesvolle afronding van de minor maakt het voor studenten van de minor Arbeid, Gezondheid en Welzijn mogelijk om toegelaten te worden tot de master Work, Health & Career van Universiteit Maastricht