Kies op maat

Inloggen Menu

Acute zorg (MiAZ) (VT Onderzoeksroute)

Deze minor acute zorg (MiAZ) is bedoeld voor ambitieuze studenten verpleegkunde (HBO-V) die zich willen ontwikkelen ten aanzien van acuut zieke patiënten. Wil je meer weten over vitale functies? Of hoe je moet handelen bij mensen die acuut ziek worden? Dan is de minor Acute zorg iets voor jou. Tijdens de minor leer je bijvoorbeeld wat je moet doen als iemand een shock krijgt. Of wat de beste reactie is bij acute respiratoire insufficiëntie.

Simulatieonderwijs helpt je om vertrouwd te raken met gevallen waarbij het aankomt op je snelheid van handelen. Kennisontwikkeling is een belangrijke pijler van de minor. Ook kom je in aanraking met actuele vragen uit het werkveld, zoals de ICU, de CCU en de SEH, en leer je onderzoek doen naar een actueel vraagstuk in het werkveld van de acute zorg. Je wordt je bewust hoe belangrijk de kwaliteit van zorg is, ook als de setting heel acuut is. Op basis van realistische vraagstukken stel je een goed onderbouwd advies op richting de praktijk van de acute zorg.

Voor een beperkt aantal voltijd studenten van de Hogeschool Rotterdam is er de mogelijkheid om een route te volgen waarbij een deel van het onderzoeksproject wordt vervangen door een verpleegkundige stage van 10 weken gerelateerd aan de acute zorg.

Leerdoelen

Als zorgverlener:
• Ken je de principes van klinisch redeneren in de acute zorgsetting
• Ken je de methoden voor risico-inschatting, vroegsignalering, probleemherkenning, interventie en monitoring in de acute zorgsetting.
• Kun je vanuit multidisciplinair perspectief naar de acute zorg kijken en daarnaar handelen.
• Kun je de thema's kwaliteit en veiligheid vertalen naar de acute zorgsetting
Als reflectieve EBP professional:
• Formuleer je vanuit dilemma's (kwaliteit en veiligheid) in de acute zorg (op basis van gesprek(ken) met opdrachtgever) concrete probleem- of vraagstellingen om de beroepspraktijk te verbeteren.
• Zoek je vanuit deze probleem- of vraagstelling relevante evidence based / best practices uit de praktijk.
• Kun je participeren in (praktijk)onderzoek
• Kun je reflecteren op gekozen en uitgevoerde aanpak en op de gevonden resultaten
Als kwaliteitsbevorderaar:
• Kun je vastleggen, rapporteren, interpreteren en presenteren in woord (presentatie) en geschrift (schrijfwijzer) van de onderzoeksresultaten, zodat er een afgewogen en passend advies aan de praktijk kan worden gegeven.

Ingangseisen

Studenten hbo-V
• Voldoende beheersing van de Engelse taal om Engelstalig wetenschappelijke artikelen te kunnen lezen voor het onderzoeksproject
• Selectie assessment t.a.v. motivatie

Literatuur

• Bakker, M. (2017). ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk (tweede druk). Amsterdam: VUmc Academie, Marc Bakker & Boom Uitgevers.
• Bakker, M. (2017). ProActive Nursing: klinisch redeneren in zes stappen (tweede druk). Amsterdam: VUmc Academie, Marc Bakker & Boom Uitgevers.
• Bakker, M. (2018). ProActive nursing: zakboekje (tweede druk). Amsterdam: VUmc Academie, Marc Bakker & Boom Uitgevers
• Martini, F.H., & Bartholomew, E.F. (2017). Anatomie en fysiologie. Een inleiding (zesde editie). Amsterdam: Pearson Benelux BV.
• Grit, R. (2019). Projectmanagement. Projectmatig werken in de praktijk (8e druk). Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers bv (verkrijgbaar als ebook via de mediatheek) .
• Poelmans, P,.& Severijnen, O. (2013) APA-richtlijnen. Bussum: Coutinho .
• Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken (6e druk). Amsterdam: Boom uitgevers (verkrijgbaar als ebook via de mediatheek)
• Hogeschool Rotterdam, Institutuut voor Gezondeheidszorg (2017). Schrijfwijzer Bachelor Verpleegkunde (3e editie)

Toetsing

• Kennislijn, BIAZ: kennistoets respiratie, kennistoets circulatie, kennistoets centraal zenuwstelsel en ter afsluiting een presentatie op de netwerkmarkt
• Onderzoeksproject: geschreven beroepsproducten.
• Indien er een 10 weken stage wordt gelopen, wordt deze afgesloten met een formatief ontwikkelgericht-assessment

Aanvullende informatie

Deze minor heeft plaats voor 80 studenten. Indien het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt, zal er selectie plaatsvinden op basis van motivatie. Indien selectie nodig blijkt, zullen studenten na de sluitingsdatum gevraagd worden om een formulier in te vullen om hun motivatie voor de minor acute zorg toe te lichten.