Kies op maat

Inloggen Menu

Yachts & Small Crafts

Liefde voor zeilen en ontwerpen? Deze twee onderwerpen komen samen in de minor Yachts and Small crafts van de opleiding Maritieme Techniek. In deze minor staat het ontwerpen van (zeil)jachten centraal.

Deze minor handelt over het ontwerpen van een jacht. Speerpunt is het bepalen van de kritische factoren, en deze grondig te onderzoeken en op te lossen. We onderzoeken het ontwerp proces, van het verzamelen van de wensen van de klant, prioriteit, technische impact, tot de haalbaarheid.

De klanten zijn steeds op zoek naar de grenzen, en verwachten innovatieve idee├źn. Een jacht is een wereldje op zich, selfsupporting op de oceaan, het is woekeren met de ruimte. Alle disciplines ,zoals elektro, scheepsbouw, werktuigbouw, industrieel ontwerpen, IT, moeten samen een goed evenwicht van de eisen bereiken, om de stakeholders tevreden te stellen. Dit botst met de innovatie die ook wenselijk is.

Specifiek bestuderen we zeiljachten. Het is een complex systeem van interacties met waterkrachten, wind, mensen, strategie, materiaal, constructie en product. Voor velen een uitdaging om het systeem te doorgronden, tot nu toe nog steeds niet eenduidig gelukt. Blijkbaar is naast kennis en inzicht, ook ervaring en gut-feeling van belang.

Leerdoelen

Bij jachten en snelle schepen is een groot pakket van afwijkende technieken nodig. Die afwijkende technieken zijn prima ingangen om de competenties aan te leren. Kennisonderwerpen zijn ontwerpen, constructie, weerstand en voorstuwing, productietechniek, en styling, naast kennis hoe een innovatieproces te vorm te geven, beschreven in Vernieuwingsgericht, Vraaggericht, Samenwerken, Interactief leervermogen , en Kenniscreatie. Denk verder aan ontwikkeling van omgaan met onzekerheid en zelfsturing.

Bij het succesvol afsluiten van deze minor heb je:
- voldoende (feitelijke en begripsmatige) kennis van de jachtbouw
- (re)productieve vaardigheden ontwikkeld om succesvol in de jachtbouw, jachtontwerp, en bij de ontwikkeling van snelle vaartuigen werkzaam te kunnen zijn.
- kan je bewust innoverend handelen
- kan je bewust het ontwerpproces sturen.
- kan je een onderzoek uitvoeren

Tijdens het tweede deel van de minor

In het eerste deel van de studie heb je reeds een aantal competenties verworven, waarover je in deze minor dient te beschikken: 
1. In de projectgroep projectmatig samenwerken (niveau 3)
2. Mondeling en schriftelijk presenteren (niveau 2)
3. Onderzoeken, analyseren en reflecteren (niveau 3)
4. Optimaliseren (niveau 2)

Voordat je met deze minor begint heb je minimaal de propedeuse behaald. Een praktijkstage op een jachtwerf of vergelijkbare werkervaring is aan te bevelen.

Om een indicatie te geven, staan hier aanwijzingen wat verwacht wordt bij een bepaalde opleiding.

Voor scheepsbouw/ maritieme techniek: analytisch, onderzoeksvaardigheden, kennis van mechanica en stromingsleer. 

Voor werktuigbouw: kennis van mechanica, wiskunde, creatief, ontwerpvaardigheden.

IPO: ontwerpvaardigheden, creatief, communicatief, analytisch.

Een stoomcursus scheepsbouwkunde is in het begin ingeroosterd.
Zelfverantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen zijn zeker noodzakelijk.
Interesse in zeiljachten is een pre om plezier aan je eindproduct te beleven.

Ingangseisen

Voor scheepsbouw/ maritieme techniek: analytisch, onderzoeksvaardigheden, kennis van mechanica en stromingsleer. Voor werktuigbouw: kennis van mechanica, wiskunde, creatief, ontwerpvaardigheden. IPO: ontwerpvaardigheden, creatief, communicatief, analytisch. Een stoomcursus scheepsbouwkunde is in het begin ingeroosterd. Zelfverantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen zijn zeker noodzakelijk. Interesse in zeiljachten is een pre om plezier aan je eindproduct te beleven

Toetsing

Er worden verscheidene werkvormen gebruikt. Naast de klassieke lesvorm worden er fotopresentaties, gastlessen, groepsopdrachten, zelfstudie, student-les en een bedrijfsbezoek voorzien. Daarnaast is deelname aan een wetenschappelijk symposium ingepland. De vorm kan afhankelijk zijn van de studentengroep wat meest passend lijkt voor de competentieontwikkeling.
Studenten maken kennis met professionals uit het bedrijfsleven door middel van gastlezingen en excursies. De gastsprekers schetsen vanuit hun beleving de praktijk. De student heeft zelf de verantwoording deze kennis te combineren en te plaatsen in het kader van de gebruikte competenties.

Veel initiatief wordt aan de studenten zelf overgelaten. In het begin is het programma begeleid, gradueel wordt de begeleiding steeds meer coaching. Het is jouw leeromgeving die we aanbieden, gebruik die goed. Werk vanuit de vraag gezamenlijk naar een oplossing, wellicht met verschillende leervragen als tussenstap, en coaching als hulp.

Voor leervragen wordt dan specifiek een les verzorgd, door de betrokken docenten of een gastspreker, of in de vorm van een bedrijfsbezoek. De betrokkenheid vanuit de industrie is omvangrijk. Afhankelijk van het aanwezige competentie en kennisniveau, wordt de complexiteit per persoon in overeenstemming gebracht. Dit werkt trouwens zeer uitdagend voor de groep.
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het ontwikkel- en onderzoeksproces en worden daarin gecoacht door de docenten