Kies op maat

Inloggen Menu

Yachts & Small Crafts

Wil je snelle motorboten en zeiljachten ontwerpen, construeren, optimaliseren, simuleren en testen met gebruik van de vereiste inzichten, nieuwste materialen en digitale technieken?

De minor Yachts & Small Craft brengt de benodigde simulatietechnieken, vormoptimaliseringstechnieken, productiemethodes en nieuwe materialen samen voor het creëren en ontwerpen van prototypes, snelle motorboten en zeiljachten. De minor begint met een aantal introductie lessen. Er zijn inspirerende gastlessen van verschillende professionals, daarnaast zijn er excursies naar verschillende toonaangevende jachtwerven. Er wordt aandacht besteedt aan de volgende thema’s.

Light & Fast
Zowel vorm als gewicht is cruciaal. Dit geldt vooral bij het ontwerpen van snelle planerende of foilende schepen en jachten. Daarom zijn er colleges en workshops voor zowel hydromechanica voor snel varende schepen als voor lichtgewicht construeren met composieten.

Design & Styling
Door het groot aantal spelers in deze markt, probeert elke werf een uniek product te ontwerpen en te produceren. Dit kan door een product te ontwerpen met unieke eigenschappen maar ook door een herkenbaar en aantrekkelijk vaartuig te ontwerpen. Er is aandacht voor het 3d modelleren in Rhino, maar ook voor het maken van handschetsen om het ontwerpproces te visualiseren en te ondersteunen.

Research & Innovation
In samenwerking met één van de geselecteerde bedrijven voer je een praktijkgericht onderzoek uit. Na dit onderzoek,bepaal je ook de koers binnen je multidisciplinaire projectgroep. Dit is een goede voorbereiding op je afstuderen en brengt praktijk en theorie met elkaar in contact.

Prototyping & Testing
De ideeën en concepten die je maakt, wil je graag testen zodat je deze kan valideren. Dit kan in een vroeg stadium door middel van virtuele prototypes, simulatie en later in het proces door het maken van modellen voor de sleeptank en het bassin bij het Aqualab. Dit thema wordt afgesloten met de bouw van een innovatief prototype.

Verantwoording
Bij de minor Yachts & Small Crafts is er extra aandacht en verdieping voor onder andere patrouillevaartuigen, watertaxi’s, offshore crew carriers en zeiljachten. Er is een vaartuig voor elk doel. In de Minor Yachts & Small Craft maak je kennis met een aantal van deze vaartuigen. Deze vaartuigen hebben vaak een planerende of semi displacement rompvorm. Vorm en gewicht zijn van cruciaal belang bij dit soort schepen. Daarnaast is er aandacht voor zeilboten en zeiljachten vanwege de innovaties bij het wedstrijdzeilen en de mogelijkheden die zeilen bieden als alternatieve voorstuwing.
Net als in het bedrijfsleven wordt er gewerkt in multidisplinaire teams. Afgelopen jaren bestonden de verschillende projectgroepen uit studenten van onder andere de opleidingen Maritieme Techniek, Werktuigbouw, Industrieel Ontwerpen, Maritiem Officier en Civiele Techniek.

Voor deze minor is er een maximum aantal deelnemers van 20 studenten.

Leerdoelen

Doelen
De praktische doelen van de minor Yachts & Small Craft zijn als volgt samengevat.
• Ontwerp van een schip of motorjacht.
• Ontwerp van een innovatieve modelboot en het bouwen van een functioneel prototype.
Het overkoepelende doel is het ontwikkelen van zelf- en omgeving kritische studenten die in staat zijn om zelfstandig concepten, schetsontwerpen en detailvoorstellen te maken en hier een functioneel prototype, schaalmodel of virtueel prototype van kunnen maken, deze kunnen testen en verbeteren.

Bij het succesvol afsluiten van deze minor heb je:

- voldoende (feitelijke en begripsmatige) kennis van de jachtbouw
- (re)productieve vaardigheden ontwikkeld om succesvol in de jachtbouw, jachtontwerp, en bij de ontwikkeling van snelle vaartuigen werkzaam te kunnen zijn.
- kan je bewust innoverend handelen
- kan je bewust het ontwerpproces sturen.
- kan je een onderzoek uitvoeren

Tijdens het tweede deel van de minor

In het eerste deel van de studie heb je reeds een aantal competenties verworven, waarover je in deze minor dient te beschikken: 
1. In de projectgroep projectmatig samenwerken (niveau 3)
2. Mondeling en schriftelijk presenteren (niveau 2)
3. Onderzoeken, analyseren en reflecteren (niveau 3)
4. Optimaliseren (niveau 2)

Voordat je met deze minor begint heb je minimaal de propedeuse behaald. Een praktijkstage op een jachtwerf of vergelijkbare werkervaring is aan te bevelen.

Om een indicatie te geven, staan hier aanwijzingen wat verwacht wordt bij een bepaalde opleiding.

Voor scheepsbouw/ maritieme techniek: analytisch, onderzoeksvaardigheden, kennis van mechanica en stromingsleer. 

Voor werktuigbouw: kennis van mechanica, wiskunde, creatief, ontwerpvaardigheden.

IPO: ontwerpvaardigheden, creatief, communicatief, analytisch.

Een stoomcursus scheepsbouwkunde is in het begin ingeroosterd.
Zelfverantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen zijn zeker noodzakelijk.
Interesse in zeiljachten is een pre om plezier aan je eindproduct te beleven.

Ingangseisen

Toegankelijk
De minor is gericht op de student die zich wil verdiepen in het ontwerp en affiniteit heeft met snelle schepen, zeilboten en de jachtbouw. Bij voorkeur heb je een praktijkstage of vergelijkbare werkervaring bij een werf of ingenieursbureau opgedaan. De student heeft een gemotiveerde, assertieve en oplossingsgerichte houding en werkt graag in een innovatieve en competitieve omgeving. De minor Yachts & Small Craft is geschikt voor zowel ontwerpgeoriënteerde studenten met een technische achtergrond als technisch georiënteerde studenten met een ontwerpachtergrond. Het doel is om projectgroepen samen te stellen door studenten met verschillende achtergronden te combineren en een omgeving te creëren waarin studenten kunnen reflecteren op de bijdrage van elke discipline voor het maken van een ontwerp.

Toetsing

Er worden verscheidene werkvormen gebruikt. Naast de klassieke lesvorm worden er fotopresentaties, gastlessen, groepsopdrachten, zelfstudie, student-les en een bedrijfsbezoek voorzien. Daarnaast is deelname aan een wetenschappelijk symposium ingepland. De vorm kan afhankelijk zijn van de studentengroep wat meest passend lijkt voor de competentieontwikkeling.
Studenten maken kennis met professionals uit het bedrijfsleven door middel van gastlezingen en excursies. De gastsprekers schetsen vanuit hun beleving de praktijk. De student heeft zelf de verantwoording deze kennis te combineren en te plaatsen in het kader van de gebruikte competenties.

Veel initiatief wordt aan de studenten zelf overgelaten. In het begin is het programma begeleid, gradueel wordt de begeleiding steeds meer coaching. Het is jouw leeromgeving die we aanbieden, gebruik die goed. Werk vanuit de vraag gezamenlijk naar een oplossing, wellicht met verschillende leervragen als tussenstap, en coaching als hulp.

Voor leervragen wordt dan specifiek een les verzorgd, door de betrokken docenten of een gastspreker, of in de vorm van een bedrijfsbezoek. De betrokkenheid vanuit de industrie is omvangrijk. Afhankelijk van het aanwezige competentie en kennisniveau, wordt de complexiteit per persoon in overeenstemming gebracht. Dit werkt trouwens zeer uitdagend voor de groep.
Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het ontwikkel- en onderzoeksproces en worden daarin gecoacht door de docenten