Kies op maat

Inloggen Menu

Service Logistiek

Service logistiek voegt kennis en vaardigheden samen uit business logistiek en technische vakgebieden om zo tot klant-specifieke service concepten te komen voor kapitaalintensieve productieapparaten tijdens alle fasen van de levenscyclus van deze productiesystemen..

De minor biedt studenten en bedrijven inzicht in hoe belangrijk service logistiek is voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van de productiesystemen. In het Rotterdamse Havenindustrieel complex kan je denken aan de stuwadoorsbedrijven en procesindustrie. Hoogwaardige en kapitaalintensieve systemen zijn bijvoorbeeld container kranen, opslagtanks, leidingen, afsluiters, pompsystemen en veel andere machines die nodig zijn in het primaire proces van deze bedrijven. Logistieke beslissingen worden genomen tijdens alle levensfasen van een productieapparaat. Tijdens de ontwerpfase, de bouwfase, bij ingebruikname, tijdens het gebruik en bij het uit gebruik nemen en afvoeren van het apparaat. Voornamelijk tijdens de gebruiksfase kan service logistiek een grote rol spelen op de economische en technische levensduur van het productie systeem. Een juist gebruik van service logistieke concepten verlengt de levensduur van het productiesysteem. Het hoofddoel van service logistiek is uiteindelijk het garanderen van een hoogst mogelijke beschikbaarheid van het systeem.

De minor service logistiek is onderverdeeld in vier domeinen. Twee zijn meer technologisch en economisch georiƫnteerd: service management en Life cycle management. De andere twee zijn meer logistiek georiƫnteerd: Supply Chain Management en Voorraadbeheer van spare parts.

De minor is een voltijdstudie

Extra kosten: Literatuur en studiematerialen rond de 150-250 euro

Leerdoelen

Na succesvol afronden van de minor is de student in staat:

- een service strategie te ontwerpen gebaseerd op bekende business modellen, business cases en bijbehorende kritieke prestatie indicatoren.

- het modelleren van levenscycli van kapitaalgoederen en het berekenen van de Total cost of ownership.

- het beschrijven, modelleren en verbeteren van service supply chains waarin de goederen-, informatie, geldstroom en de reverse logistiek worden beheerd.

- het beschrijven, modelleren en verbeteren van het voorraadbeheer van spare parts en verbruiksgoederen.

Aanvullende informatie

Let op! Er zijn eventuele extra kosten voor:

Literatuur en studiematerialen rond de 150-250 euro

Ingangseisen

Minimaal 115 ects of een schriftelijke verklaring van de examencommissie van de opleiding van de student.

Het is aanbevolen een gedegen achtergrond in logistiek en of operations management opgedaan te hebben in de voorgaande jaren om de geavanceerde analyse methodes en statistische methoden toe te kunnen passen.

De student dient een interesse te tonen in logistiek, engineering, technologie, bedrijfseconomie en management van organisaties.

De minor is geschikt voor Exchange studenten. Al het schriftelijke materiaal is in het Engels. Mochten er niet-Nederlandstalige studenten deelnemen dan zullen de lessen in de Engelse taal gedoceerd worden.

Toetsing

Rapporten, schriftelijke tentamens, presentaties en groepswerk.

Literatuur

Verplichte literatuur:

1 reader per kwartaal met voorgeselecteerde artikelen.

Blanchard, B.S. (2014), Logistics Engineering and Management. 6th Edition. Pearson New International Edition
Palmer, R.D. (2012), Maintenance Planning & Scheduling Handbook. Third edition. McGraw-Hill Companies, Inc.
Zaal, W. (2011), Profit-Driven Maintenance for Physical Asset, Maj Engineering Publishing

(Een exacte lijst volgt tijdig voor aanvang van de minor)

Aanbevolen literatuur:

Haskins, C. ed. (2006), Systems Engineering Handbook. A guide for system life cycle processes and activities. Published by the International Council on Systems Engineering (INCOSE).
Slater, Ph. (2010), Smart Inventory Solutions. Improving The Management Of Engineering Materials And Spare Part. 
2nd revised edition.Industrial Press Inc.,U.S.
Ward, G. (2008), The Project Manager's Guide to Purchasing. Contracting for Goods and Services, Gower Publishing Ltd.

Achtergrond literatuur: Geselecteerde artikelen (research, scientific press, cases, journals) met betrekking tot de domeinen: service management, life cycle management, supply chain management and voorraadbeheer.

Rooster

Het rooster wordt begin juli gepubliceerd. Er zullen 3 a 4 dagen ingeroosterd worden per week.