Kies op maat

Inloggen Menu

Branding

Onze wereld is in transitie. We staan ​​aan de vooravond van een van de grootste sociale en economische uitdagingen sinds de 19e eeuw. Wereldwijde trends zoals klimaatverandering, geopolitieke veranderingen, toenemende migratie, groeiende ongelijkheid, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de opkomst van ontwrichtende technologische innovaties drijven de overgang naar een systeemverandering aan (Scheerder, Hoogerwerf & de Wilde, 2014). We moeten anticiperen op deze veranderingen, die de manier waarop we met macht omgaan en onze samenleving in beweging brengen, fundamenteel zullen veranderen.

Als we naar het grotere geheel kijken, hebben we een wereldwijde machtswisseling gezien. De macht is aan het veranderen. De verschuiving die sinds de laatste jaren steeds zichtbaarder wordt, is dat macht en invloed overgaan van statelijke op niet-statelijke actoren (Nye, 2011). Meer en meer zien we dat niet-statelijke georganiseerde, sociale ondernemers en commerciële merken betrokken zijn bij grote maatschappelijke veranderingen. Om met deze nieuwe kracht om te gaan, hebben bedrijven instrumenten nodig om uit te leggen waar ze voor staan. Dit maakt branding relevant voor toekomstige ontwerpers.

Branding is een planmatig proces dat wordt gebruikt om het “bewust zijn” van een merk op te bouwen en loyaliteit te creëren bij de consument (Wheeler, 2018). Branding begint met “een gedachte” die het verschil gaat maken. Deze gedachte krijgt betekenis in een bepaald domein voor een opdrachtgever of partner door er een merkconcept van te maken, waarmee waarde wordt gegenereerd. Het proces van branding gaat over het vinden van nieuwe manieren om stakeholders te verwonderen en te betrekken bij vraagstukken zodat zij de waarde van het merk voor de gebruiker, de industrie én de samenleving gaan zien.

Centrale thema's zijn o.a.: (uitdagingen) schaarste, klimaatverandering, demografische veranderingen, langer leven en anders leven, wereldwijde machtsverschuivingen, nieuwe connectiviteit; (domeinen) health & life science, veiligheid & justitie, agro & food, maritiem & logistiek, clean tech, construction & renovation, manufacturing & impact, sharing economy; (tools) speculatie, scenario's, design thinking.

 
De opdracht aan de studenten
In dit project ontwikkel je toekomstscenario's binnen een van de uitdagingen van Next Economy. De nieuwe economie (next economy) is gebaseerd op het samensmelten van internet- en communicatietechnologie met nieuwe vormen van decentrale energie (Rifkin, 2014). Deze ontwikkeling heeft grote invloed op connectiviteit, mobiliteit, energieproductie en -verbruik en de manier waarop de economie is georganiseerd. We gaan van een gecentraliseerde, verticaal georganiseerde en lineaire economie naar een gedistribueerde, collaboratieve en circulaire economie. Dit impliceert dat er een volledig nieuwe en gedigitaliseerde economische, sociale en kennisinfrastructuur moet worden opgebouwd, vergelijkbaar met wat er in de 19e eeuw tijdens de vorige industriële revolutie gebeurde (Rifkin, 2016).

Het doel van de minor is om te onderzoeken hoe merken en identiteiten worden ontwikkeld voor een specifieke markt en hoe de verschillende elementen van identiteit werken binnen een specifieke culturele context en een ​​(untapped) markt weten aan te 'spreken'. Gedurende de minor zal de nadruk worden gelegd op ‘conceptual thinking’, strategie, ‘futuring’ en artistiek onderzoek (zoals semiotiek). Daarnaast zullen er waardevolle analytische tools uit de praktijk van visuele communicatie en advertising worden gedemonstreerd.

Leerdoelen

Beoordelingscriterium 1: 
De student heeft een relevant concept ontwikkeld voor een product of dienst waarbij het concept vertaald is naar een passende brand identiteit en communicatiecampagne. Hiervan zijn minimaal 3 implementaties uitgewerkt in een representatieve presentatie van het ontwerp.


Beoordelingscriterium 2:
De student heeft meerdere onderzoeksmethodes toegepast, relevant referentie materiaal gezocht en dit op heldere wijze gestructureerd in de Brand Manual. De Brand Manual maakt het proces inzichtelijk en bevat een minimaal aantal onderdelen zoals beschreven in de briefing.

Beoordelingscriterium 3
De student heeft zich middels onderzoek verdiept in de partner en de doelgroep en heeft daarbij kennis vergaard die nodig is om het ontwerp relevant te maken. Deze inzichten zijn aantoonbaar toegepast in de eindwerkstukken van de campagne.

Beoordelingscriterium 4:
De student heeft tijdens de eindpresentatie inzichtelijk gemaakt in staat te zijn het werkproces te organiseren en heeft daarbij een evenwicht gezocht tussen inspirerende activiteiten (nieuwe inzichten en referenties) en voorwaarden scheppende activiteiten (zoals techniek of uitwerking).

Beoordelingscriteria 5:
De student heeft met het ontwerp van een brand manual de inhoudelijke uitgangspunten van het concept benadrukt.
De student heeft een stand alone presentatie van de communicatiecampagne laten zien en toont hiermee aan in staat te zijn het werkproces beeldend toe te lichten, rekening houdend met het publiek.

Beoordelingscriterium 6:
De student heeft de communicatiecampagne gepresenteerd in een passende context waarmee de doelgroep en/of partner is aangesproken.

Beoordelingscriterium 7:
De student heeft tijdens het proces feedback gevraagd bij de partner/klant en de bevindingen inzichtelijk gemaakt.

Ingangseisen

Studeer je buiten de Hogeschool Rotterdam dan kan je je inschrijven via kiesopmaat.nl. Wij vragen je om een portfolio met relevant werk en een korte motivatie toe te sturen.

Toetsing

De modulen van deze minor worden op verschillende manieren getoetst: schriftelijke tentamens, verslagen, presentaties en mondelinge assessments.

Literatuur

Los van het literatuur en film advies, een oproep aan studenten: wees bij met het nieuws, volg daarbij traditionele- en sociale media: wat speelt er zich af in de wereld, politiek, sociaal en cultureel. Bezoek exposities in musea, luister naar muziek en ga naar concerten, bezoek theater, dans en film voorstellingen. Ga naar (kunst)manifestaties toe zoals de Documenta in Kassel of de Biënnale in Venetië of dichterbij zoals bijv. het Rotterdams Internationaal Filmfestival en de Parade. Ga naar lezingen en symposia over het vak en bezoek de verschillende Design Week’s.
Kunst is een belangrijke inspiratiebron en de brandstof voor hart en brein!
Boeken advies:
Problem Solved, Michael Johnsson / The Brand Handbook, Wally Olins / Turning Intelligence into Magic, John Hegarty / Design, the Key Concepts, Catherine McDermott / Designing Design, Kenya Hara / Building Strong Brands, David Aaker/ The Laws of Simplicity, John Maeda The New Guide to Identity, Wally Olins/Living the Brand, Nicholas Ind / Symbol, Angus Hyland / Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to People, Marc Gobé / The Art of Looking Sideways, Alan Fletcher / City Branding: Theory and Cases, Keith Dinnie / Type and Typography, Phil Banes / 100 Ideas that Changed Graphic Design, Steven Heller / Diverse [Z]oo uitgaven
Film advies:
The Visual World of Herbert Matter, Reto Caduff / Art & Copy, Doug Pray / Koolhaas Houselife, Ila Bêka and Louise Lemoine / Ordinary Miracles: The Photo League’s New York, Daniel Allentuck & Nina Rosenblum / The Greatest Movie Ever Sold, Morgan Spurlock / Helvetica, A Film About A Font, Gary Hustwit / Objectified, About industrial design and product design, Gary Hustwit / Urbanized, About the design of cities, Gary Hustwit / Eames: The Architect and the Painter/ Calder Sculpture Of Air, Francis Levy-Kuentz / Ai Wei Wei: Never Sorry, Alison Klayman / De Stijl van het Stedelijk, Lex Reitsma / Milton Glaser: To Inform and Delight, Wendy Keys / Tomorrow’s Another Day, Roy Andersson / Visual Acoustics: The Modernism of Julius Shulman, Eric Bricker / The Philosopher Kings, Patrick Shen