Kies op maat

Inloggen Menu

Kunst- en Cultuurmanagement

Minor Kunst-en Cultuurmanagement

Tijdens deze minor staan er drie dingen centraal. Visie ontwikkelen aan de hand van kritische vragen over het werkveld, het project waarin al jouw kennis samenkomt en jouw persoonlijke ontwikkeling.

Vragen die we binnen de minor Kunst- en Cultuurmanagement bespreken en die vanuit verschillende visies worden belichten zijn:

Is de culturele sector jouw toekomstige werkveld? Hoe werkt deze wereld? Wat vinden de makers, visionairs en beleidsmakers? Wat drijft hen? Hoe kan jij jouw rol in dit veld vinden en je onderscheiden? Hoe wordt het artistieke en het zakelijke in kunst en cultuur verenigd? Hoe verhoudt de groeiende interesse in cultureel ondernemerschap zich tot de autonomie van een kunstenaar? Wat hebben creativiteit en economie met elkaar te maken? Hoe heeft gentrificatie een effect op het Rotterdamse culturele aanbod? Is mooi een voorwaarde?

Vragen die we binnen de minor Kunst- en Cultuurmanagement bespreken en die vanuit verschillende visies worden belichten zijn:

In een sector waarin beschikbare middelen efficiënter moeten worden ingezet en er de noodzaak is creativiteit economisch rendabel te maken, liggen kansen voor professionals die culturele schoonheid kunnen bewaken en tegelijk een publiek weten aan te trekken voor een bepaald product of concept. Dat is kunst- en cultuurmanagement

Leerdoelen

Na afronding van de minor Kunst- en Cultuurmanagement heb je een eigen visie gevormd op de sector kunst en cultuur en jouw rol daarin. Je hebt kennis gemaakt met de verschillende disciplines en rollen die cultuur rijk is. Je weet op welke manier je aan dat aanbod een bijdrage kunt leveren zowel inhoudelijk, organisatorisch, verbindend, economisch, strategisch of ondernemend.

Gedurende de minor werk je aan de volgende leerdoelen:

-  oplossing gestuurd denken aan de hand van een eigen gekozen fascinatie;

-  oriënteren en verdiepen in kunst- en cultuurgeschiedenis;

-  het ontwikkelen van een visie op cultureel

ondernemerschap;

-  leren kennen van de domeinen binnen kunst en

cultuur, d.m.v. excursies, lezingen en workshops;

-  het volgen van trends en ontwikkelingen, gekoppeld aan

eigen ideevorming;

-  visie vormen over het culturele klimaat van de

stad Rotterdam in een internationale context,

-  ontwikkelingen van een visie op kunst en cultuur;

-  verbeteren van de schrijfvaardigheden (wervend

en conceptueel);

-  verbreden van het eigen netwerk;

-  projectmatig werken;

-  praktijkgericht werken; strategisch product

opleveren;

-  samenwerken met medestudenten en opdrachtgevers;

-  zelfsturende competentie.

.

Ingangseisen

De minor is zeer geschikt voor studenten van Vrijetijdsmanagement, CMV, Small Business, Communicatie en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Vanuit deze opleidingen is een verdieping en verbreding in de kunst- en cultuursector zowel voor zakelijke als inhoudelijke

kennis goed mogelijk. Ook staat de opleiding open voor studenten die hun opleiding management en ondernemerschap in de kunst- en cultuursector willen toepassen. Het programma is flexibel en kan voor bepaalde groepen studenten op maat worden gesneden.

Literatuur

Literatuur (verplicht):
• Digitale reader;
• Cultuurbeleid in Nederland (2009). Ministerie van OCW/Boekmanstudies. Den Haag/Amsterdam;
• Mulder, R. (2008) De kunst van cultuurmarketing. Bussum, Uitgeverij Coutinho;
• Nader te bepalen.
Literatuur (aanbevolen:
• Broek, A. van den en J. de Haan, (2000) Cultuur tussen competentie en competitie. Amsterdam/Den Haag, Boekmanstudies/Sociaal en Cultureel Planbureau;
• Cashman, S. (2007) Thinking Big: Praktijkboek strategische marketing kunst en cultuur. Amstelveen: Bureau Promotie Podiumkunsten/Lenthe Publishers;
• Loo, H. van der, Geelhoed J. en S. Samhoud, (2008) Kus de visie wakker. Organisaties energiek en effectief maken. 3e oplage Sdu Uitgevers bv, Den Haag;
• Noordman, Th.B.J. (2007) Cultuurmarketing. Den Haag, Reed business bv.;
• Vlugt, R. van der (2001) Het publiek bestaat niet. Marketing van kunst en cultuur. Deventer, luwer;
• Nader te bepalen.

Rooster

Het programma van de minor Kunst- en Cultuurmanagement

bestaat uit vier modulen. Deze worden parallel aangeboden:

-  Kunst en Cultuur in context

-  Idee-en visie ontwikkelen

-  Management en Cultureel Ondernemerschap;

-  Praktijkopdracht

De modulen sluiten inhoudelijk aan op elkaar en hebben soms gezamenlijke activiteiten,

zoals excursies waarbij zowel naar de artistieke inhoudelijke als naar de zakelijke kant wordt gekeken.

Ook wordt er een studiereis georganiseerd naar een interessante cultuurstad binnen Europa.

Toetsing

De modulen van deze minor worden op verschillende manieren getoetst: een schriftelijke tentamen, verslagen, essays, presentaties, reflectieverslag en visuele opdrachten.

De praktijkopdracht wordt afgesloten met het schrijven van een Plan dat gepresenteerd wordt aan de opdrachtgever. De overall toetsing wordt afgesloten met een expositie en de beoordeling van het persoonlijk portfolio.

Aanvullende informatie

 

Praktische informatie

 

Thema:

Kunst- en Cultuurmanagement

 

Instituut:

Willem de Kooning Academie (WdKA),

Vrijetijdsmanagement

 

Studiepunten:

30 ECTS

 

Kosten:

Houd rekening met kosten voor

binnenlandse excursies en voor de

studiereis. De kosten voor

deze verplichte studiereis binnen Europa bedragen

ongeveer 500 euro.

 

Periode: 

september 2014 tot februari 2015

Voorwaarden: Er zijn geen beperkingen of voorwaarden voor studenten Vrijetijdsmanagement, Small Business, Communicatie,

CMV en Docent Beeldende Kunst.

Studenten van andere opleidingen

dienen contact op te nemen met de minorcoördinator.

 

Voertaal: 

De minor wordt in het Nederlands

gegeven, maar een deel van de voorgeschreven literatuur is Engelstalig.