Kies op maat

Login Menu

CampusDoc

Helaas, deze minor zit vol in periode CD.

"In 20 weken een korte journalistieke documentaire (max. 20 minuten) maken, publiceren en verkopen!".
Dát is de kern van "​CampusDoc", een cursus in samenwerking met de City University of New York CUNY. Tijdens de cursus maak je dan ook een studiereis naar "The Big Apple". Je volgt je weken colleges op diverse universiteiten en produceer je een korte audio-visuele productie.
De minor kent vier fases; 
1. pre-productie (voorbereiding, research, script schrijven), 
2. productie (daadwerkelijk draaien tijdens opnamedagen)
3. postproductie (montage, kleurcorrectie/audio-nabewerking),  
4. crowdfunden en distributie (financieren, het leren kennen van de mondiale festivalwereld en het verkopen van je productie). 

Leerdoelen

​A. je leert in wisselende rollen als zelfstandig documentaire maker te opereren;

B. je leert een onderwerp te pitchen en uit te werken tot een originel audio-visueel verhaal;

C. je leert onder hoge tijdsdruk research om te zetten in een final shooting script'

D. je leert jezelf te werken in een internationale setting en je te profileren als professionele documentairemaker';

E. je leert een Engelstalig ondertitelde documentaire aan te bieden op de internationale markt.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten die voor 1 december 2018 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen. 

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

De pitch op basis van een plan is selectief; niet iedereen die zich aanmeldt is automatisch geplaatst voor de cursus. Studenten moeten in september bereid zijn hun verhaal te pitchen. Daarvoor is nodig:

A. een schriftelijk plan voor een documentaire dat je mondeling kunt pitchen. Het plan moet voldoen aan de volgende criteria: 

1. originaliteit 2. haalbaarheid 3. maatschappelijle relevantie 4. gelaagdheid (verhaal moet een ontwikkeling in zich hebben).

​B. een video-showreel van max. 1'00" via een link op Youtube.

C. motivatiebrief + CV.

D. bij voorkeur aanmelden met een partner; de docs worden gemaakt in duo's. 

Toetsing

​A. Het geschreven researchplan/final shooting script worden getoest door drie dragen docenten;

B. de geleverde documentaire wordt door drie dragen docenten getoest op technische kwaliteit, gelaagdheid van het verhaal en de compositie (audio-visuele montage);

C. het schriftelijk te leveren distributieplan wordt getoest door dragende docenten en externe marktpartijen.

Literatuur

​"Directing The Documentary", Michael Rabigir: 6th edition 2015

"Voice & Vision"; Mick Hurbis-Cherrier: 2017 (in voorbereiding)

Rooster

De cursus is 5 dagen per week in blok C en D, meestal vanaf 13.00 uur tot in de avond.