Kies op maat

Login Menu

Journalistiek (2e semester, Aanvang Blok C)

Helaas, deze minor zit voor deze periode (CD) vol.

Context

De huidige wereld is totaal gemediatiseerd, Media zijn overal, altijd 24/7. Het is daarom eigenlijk onbegrijpelijk dat we niet allemaal mediawijs zijn, nog onbegrijpelijker dat een dergelijke wijsheid ons niet met de paplepel ingegeven wordt. Hoe kan je in onze wereld nu specialist in het een of ander zijn als je niet weet hoe je daarover moet communiceren? Het antwoord kan er maar een zijn: niet. 

Waarom deze minor?
 
De minor journalistiek is bedoeld voor studenten van universiteiten en hogescholen die in staat willen zijn buiten de vakbladen en andere professionele gremia over hun specialisme te communiceren en mede daartoe inzicht willen verwerven in journalistieke selectieprocessen en de rol van de media in de samenleving.
Hoewel de cursus voor een groot deel gericht is op (schrijf) vaardigheden is bij enkele vakken, met name Kennis van de Journalistiek, Research en Onderzoeksjournalistiek (‘onderzoeksmethoden’), Betogen in de journalistiek (‘verteltheorie’, 'rhetorica') en Reportage (‘verhaalkennis’) ook veel aandacht voor theorie en/of ‘best practices’.

Leerdoelen

·      Je maakt uitgebreid kennis met de werkwijzen van de journalistiek, middels een inleiding tot de theorie en de praktijk van het vak.
·      Je leert hoe journalistieke media georganiseerd zijn, ontwikkelt een visie op het vak en zijn functie in de maatschappij en maakt kennis met de achtergronden van de journalistieke werkwijze.
·      In het praktische deel van de minor leer je basisvaardigheden waaronder journalistieke research (meer dan alleen literatuuronderzoek, ook interviewen, ‘de boer opgaan’), het maken van eenvoudige (nieuwsbericht) en moeilijker ( reportage) verhalen, populariseren (van moeilijke teksten) en uitwerken c.q. presenteren van een complexe maatschappelijke materie (essay)

De minor Journalistiek biedt waardevolle competenties voor tal van communicatieve functies maar is geen korte route naar de journalistieke arbeidsmarkt.
 

Aanvullende informatie

Er zijn 8 plaatsen beschikbaar in semester 2. De inschrijving start op 3 april en sluit op 1 december 2017 of zoveel eerder als de minor vol is. 

Deze minor wordt zowel in Blok AB (1e semester) als in Blok CD (2e semester) aangeboden.
Download de juiste Leerovereenkomst!

Voor periode CD: Alleen leerovereenkomsten die voor 1 december 2017 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor hbo- en academische studenten. Laatstgenoemden dienen een universitair propedeusediploma te hebben behaald, of minimaal 60 ECTS in de bachelorfase van de huidige universitaire opleiding. De examencommissie van je opleiding moet toestemming hebben gegeven voor het volgen van deze minor. 

Daarnaast moet een student die niet aan een instelling studeert die is aangesloten bij Kies-op-Maat (dat zie je bovenaan het de leerovereenkomst van Kies-op-Maat als je die downloadt) toestemming van zijn opleidingsmanager hebben voor de kosten van het volgen van een minor. 

Toetsing

      Basisvaardigheden: het schrijven van meerdere teksten en toetsen over de Nederlandse taal
·      Publieksgericht en creatief schrijven: schrijven van diverse verhalen
·      Journalistieke research en onderzoeksjournalistiek: researchdossier en journalistieke tekst
·      Kennis van de journalistiek: tentamen met open vragen, presentatie, geschreven teksten
·      Reportage: maken van een crossmediaal product (tekst +, d.w.z. foto’s, bewegend beeld, website e.d.)
·      Betogen in de journalistiek/ essay: maken & presenteren van een verhaal over een complex, voor media en maatschappij belangrijk, actueel en controversieel onderwerp

Literatuur

Literatuur wordt uitgedeeld bij aanvang van het minoronderwijs.

Rooster

​Rooster voor periode CD is - naar verwachting - bekend in November 2017.