Kies op maat

Login Menu

Journalistiek

De huidige wereld is totaal gemediatiseerd. Media zijn overal en altijd, 24/7. Sterker nog, in toenemende mate zijn wijzelf de media. De hele dag door. Het is daarom onbegrijpelijk dat we niet allemaal mediawijs zijn en nog onbegrijpelijker dat een dergelijke wijsheid niet met de paplepel ingegeven wordt. Hoe kan je in onze wereld leven en werken als je de media niet begrijpt? Het antwoord kan er maar een zijn: eigenlijk kan dat niet.    

De minor journalistiek is bedoeld voor studenten van universiteiten en hogescholen die in staat willen zijn buiten de vakbladen en andere professionele gremia over hun specialisme te communiceren en mede daartoe inzicht willen verwerven in journalistieke selectieprocessen en de rol van de media in de samenleving.

Hoewel de cursus voor een groot deel gericht is op (schrijf) vaardigheden is bij enkele vakken, met name Kennis van de Journalistiek, Research en Onderzoeksjournalistiek (‘onderzoeksmethoden’), Betogen in de journalistiek (‘verteltheorie’, 'rhetorica') en Reportage (‘verhaalkennis’) ook veel aandacht voor theorie en/of (‘best practices’).

Leerdoelen

  • Je maakt uitgebreid kennis met de werkwijzen van de journalistiek, middels een inleiding tot de theorie en de praktijk van het vak.
  • Je leert hoe journalistieke media georganiseerd zijn, ontwikkelt een visie op het vak en zijn functie in de maatschappij en maakt kennis met de achtergronden van de journalistieke werkwijze.
  • In het praktische deel van de minor leer je basisvaardigheden waaronder journalistieke research (meer dan alleen literatuuronderzoek, ook interviewen, ‘de boer opgaan’), het maken van eenvoudige (nieuwsbericht) en moeilijker (reportage) verhalen, populariseren (van moeilijke teksten) en uitwerken c.q. presenteren van een complexe maatschappelijke materie (essay)

De minor Journalistiek biedt waardevolle competenties voor tal van communicatieve functies maar is geen korte route naar de journalistieke arbeidsmarkt.

 

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten door ons ontvangen
      - voor 1 juli 2018, voor minors die starten in september 2018,
      - voor 1 december 2018, voor minors die starten in februari 2019, worden in behandeling genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor hbo- en academische studenten. Laatstgenoemden dienen een universitair propedeusediploma te hebben behaald, of minimaal 60 ECTS in de bachelorfase van de huidige universitaire opleiding. De examencommissie van je opleiding moet toestemming hebben gegeven voor het volgen van deze minor. 

Toetsing

  • Basisvaardigheden: het schrijven van meerdere teksten en toetsen over de Nederlandse taal
  • Publieksgericht en creatief schrijven: schrijven van diverse verhalen
  • Journalistieke research en onderzoeksjournalistiek: researchdossier en journalistieke tekst
  • Kennis van de journalistiek: tentamen met open vragen, presentatie, geschreven teksten
  • Reportage: maken van een crossmediaal product (tekst +, d.w.z. foto’s, bewegend beeld, website e.d.)
  • Betogen in de journalistiek/ essay: maken & presenteren van een verhaal over een complex, voor media en maatschappij belangrijk, actueel en controversieel onderwerp.

Literatuur

​Literatuur wordt uitgedeeld tijdens de minor.

Rooster

​Het rooster wordt bekend in juni, begin juli (blok A) en december (blok C).