Kies op maat

Login Menu

Taal en cultuur Spaans

Context

We leven in een geglobaliseerde samenleving, waar de landsgrenzen zijn weggevallen op de terreinen van bijvoorbeeld economie, communicatie en toerisme. Veel beroepspraktijken beperken zich dan ook niet meer tot Nederland. Effectieve communicatie in een internationaal gangbare taal is daarvoor onontbeerlijk. Spaans is een wereldtaal van formaat, het is de tweede meest gestudeerde taal ter wereld. Spanje speelt een belangrijke rol in de internationale politiek, terwijl Spaans Amerika een steeds belangrijker internationale handelspartner wordt en een toeristische trekker is. Veel bedrijven en organisaties in verschillende branches hebben structurele contacten met Spaanstalige landen. 

Hoe draagt de minor hieraan bij? 

Tijdens deze minor zal je werken aan een een basisbeheersing van het Spaans. Dit zal je beroepsmogelijkheden zeker vergroten. Naast het goed kunnen communiceren in het Spaans in woord en geschrift, zijn ook kennis van de cultuur en de geschidenis van de Spaanstalige landen en de gewoonten en conventies bij het voeren van gesprekken, erg belangrijk. Hieraan zal ook aandacht worden besteed.

Wat ga je doen? 

De minor Taal en cultuur Spaans heeft een totaal van 30 EC. Er zijn 4 cursussen van 5 EC: Taaltraining I, Taaltraining II, KLV (Kennis van Land en Volk) Spanje en KLV Spaans Amerika. De cursus 'Onderzoeksverblijf in een Spaanstalig land' omvat 10 EC.De gehanteerde werkvormen zijn hoor- en werkcolleges en verblijf in een Spaanstalig land. De toetsvormen zijn schriftelijke kennistoetsen, vaardigheidstoetsen, verslagen en video-opdrachten. De studiebelasting bedraagt gemiddeld rond de 36 uur per week voor blokstudenten. Studenten dienen minimaal 10 dagen in een Spaanstalig land te verblijven. Het verblijf kan gecombineerd worden met een vakantie of een stage van de hoofdstudie. Tijdens het verblijf dient onderzoek gedaan te worden naar een zelfgekozen onderwerp. Voor antwoorden op de meest gestelde vragen, klik hier

 

Leerdoelen

​De student leert om eenvoudige gesprekken te voeren en te schrijven op een basisniveau (niveau A1 van het Europees Referentiekader). Daarnaast leert hij over de geschiedenis en cultuur van Spanje en Spaans-Amerika.

Aanvullende informatie

Verklaring kosten: het minimale bedrag dat nodig is om 10 dagen te verblijven in een Spaanstalige land is 600 euro.

Leerovereenkomsten door ons ontvangen
      - voor 1 juli 2018, voor minors die starten in september 2018,
      - voor 1 december 2018, voor minors die starten in februari 2019, worden in behandeling genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

Er wordt uitgegaan van nul-niveau, d.w.z. dat je geen voorkennis van het Spaans hoeft te hebben. Deze minor is nadrukkelijk niet bedoeld voor native-speakers of near-native speakers van het Spaans.

Toetsing

Schriftelijke tentamens,  mediaopdracht, video-opdracht, mondeling tentamen, onderzoeksdossier.

Literatuur

Voor Taaltraining I + II
- Con gusto 1
Ivorra e.a.
Uitgeverij Intertaal
ISBN 9789460301216 (tekstboek)
ISBN 9789460301223 (werkboek)

Voor KLV Spanje
-Het land van Don Quichot, De Spanjaarden En Hun Geschiedenis
Raymond Fagel & E. Storm, 2011
uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep 
ISBN: 9789025368845

-Cultuur Bewust! Spanje; etiquette en omgangsvormen
Marian Meany
Uitgeverij Elmar, 2010 
ISBN: 9789038919805

Voor KLV Spaans Amerika
- VWO Latijns-Amerika en de westerse wereld
Femke van den Berg en Winette Hofman
ThiemeMeulenhoff, 2014
ISBN: 978 90 06 46495 5

 

Rooster

​De lessen worden voornamelijk aangeboden bij Instituut Archimedes (Padualaan 97) en zijn op 3 of 4 dagen in de week. We gaan uit van een bijna volledige beschikbaarheid voor lessen.