Kies op maat

Login Menu

Taal en cultuur Spaans (Blokvariant, aanvang Blok C)

Context

We leven in een geglobaliseerde samenleving, waar de landsgrenzen zijn weggevallen op de terreinen van bijvoorbeeld economie, communicatie en toerisme. Veel beroepspraktijken beperken zich dan ook niet meer tot Nederland. Effectieve communicatie in een internationaal gangbare taal is daarvoor onontbeerlijk.

Spaans is een wereldtaal van formaat. Spanje speelt een belangrijke rol in de internationale politiek, terwijl Spaans Amerika een steeds belangrijker internationale handelspartner wordt en een toeristische trekker is. Veel bedrijven en organisaties in verschillende branches hebben structurele contacten met Spaanstalige landen.


Hoe draagt de Minor hieraan bij?

Tijdens deze minor zal je werken aan een een basisbeheersing van het Spaans. Dit zal je beroepsmogelijkheden zeker vergroten. Naast het goed kunnen communiceren in Spaans woord en geschrift zijn ook kennis van land en volk, de gewoonten en de conventies bij het voeren van gesprekken erg belangrijk. Hieraan zal ook aandacht worden besteed.


Wat ga je doen?

De minor Taal en cultuur Spaans heeft een totaal van 30 EC. Er zijn 4 cursussen van 5 EC, t.w. Taaltraining I, Taaltraining II, KLV (Kennis van Land en Volk) Spanje en KLV Spaans Amerika. De cursus 'Onderzoeksverblijf in een Spaanstalig land' omvat 10 EC.
De gehanteerde werkvormen zijn hoor- en werkcolleges en verblijf in het buitenland. De toetsvormen zijn schriftelijke kennistoetsen, vaardigheidstoetsen, dossiers, werkstukken en video-opdrachten.

De studiebelasting bedraagt gemiddeld rond de 36 uur per week voor blokstudenten. Studenten dienen minimal 10 dagen in een Spaanstalig land te verblijven. Het verblijf kan gecombineerd worden met een vakantie of een stage van de hoofdstudie. Tijdens het verblijf dient onderzoek gedaan te worden naar een zelfgekozen onderwerp.

Voor antwoorden op de meest gestelde vragen, klik op deze link: https://docs.google.com/document/d/1NgQ82x0Cv0-BoqrME_yo9pm0vQV1206U7nseKi7hAVQ/edit

Leerdoelen

De student leert om eenvoudige gesprekken te voeren en te schrijven op een basisniveau (niveau A1 van het Europees Referentiekader). Daarnaast leert hij over de geschiedenis en cultuur van Spanje en Spaans-Amerika.

Aanvullende informatie

​De kosten van de minor zijn onder te verdelen in kosten voor boeken (ongeveer 150 euro) en het verblijf in het buitenland (afhankelijk van duur, vervoermiddel en verblijfplaats).

Deze minor wordt zowel in Blok AB (1e semester) als in Blok CD (2e semester) aangeboden.
Download de juiste Leerovereenkomst!

Voor periode CD: alleen leerovereenkomsten die voor 1 december 2017 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Ingangseisen

Propedeuse moet behaald zijn. ​

Er wordt uitgegaan van nul-niveau, d.w.z. dat je geen voorkennis van het Spaans hoeft te hebben. Deze minor is nadrukkelijk niet bedoeld voor native-speakers of near-native speakers van het Spaans.

Toetsing

Schriftelijke tentamens,  mediaopdracht, video-opdracht, mondeling tentamen, onderzoeksdossier.

Literatuur

Voor Taaltraining I + II

Tekstboek: 
Con gusto 1, Spaans voor beginners, Uitgeverij Intertaal, ISBN 978 94 6030 1216 OF: 978 94 6293 4474

Werkboek:
Con gusto 1, Spaans voor beginners, Werkboek, Uitgeverij Intertaal, ISBN 978 94 6030 1223

Voor KLV Spanje

- Het land van Don Quichot, De Spanjaarden En Hun Geschiedenis
Raymond Fagel & E. Storm, 2011
uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep
ISBN: 9789025368845

- Cultuur Bewust! Spanje; etiquette en omgangsvormen
Marian Meany
Uitgeverij Elmar, 2010
ISBN: 9789038919805

Voor KLV Latijns Amerika

VWO Latijns-Amerika en de westerse wereld, Femke van de Berg en Winette Hofman, ThiemeMeulenhoff, 2014. ISBN 978 90 06 46495 5
 


 

Rooster

De lessen worden voornamelijk aangeboden bij Instituut Archimedes (Padualaan 97) en zijn op 3 of 4 dagen in de week; de dagen zijn afhankelijk van beschikbaarheid van docenten en lokalen. We gaan uit van een bijna volledige beschikbaarheid voor lessen.