Kies op maat

Inloggen Menu

Business & Information Management

Voor wie

Als goed geïnformeerde student Bedrijfskunde (of een vergelijkbare studie) zoek jij altijd naar manieren om bedrijfsvoering te versnellen en moderniseren. In deze minor kom je erachter hoe je informatietechnologie het beste kan inzetten. Creatieve oplossingen verzinnen, organisatietalent en sterke sociale vaardigheden komen allemaal goed van pas.

Inhoud

Hoe haalt een bedrijf voordeel uit informatietechnologie (IT)? Door IT slim in te zetten kan je processen handiger inrichten, de interactie met de klant vergroten en zelfs de marktpositie van het bedrijf verbeteren. Je kijkt naar digitalisering, automatisering en informatisering en leert hoe je deze drie op een slimme en creatieve manier samenbrengt. Bedrijven groeien en evolueren door zich constant aan te passen en door technologie op de juiste manier te gebruiken. In deze minor leer je dit proces te sturen, zet je businessplannen op en onderzoek je de brede inzetbaarheid van IT.

Cursussen

De minor bestaat uit vier cursussen en een project.

1. Business Information Management (5 studiepunten)
In deze cursus leer je op welke wijze bedrijven de informatiefunctie inrichten en sturen.

2. Business Process Management (5 studiepunten)
Hierin worden de methodes, technieken en software om bedrijfsprocessen te analyseren en te beheersen doorgenomen.

3. Digital Leadership (DIGLEA) (5 studiepunten)
Als digital leader, zowel op individueel niveau als op organisatieniveau, zul je leiding moeten geven aan nieuwe (IT) ontwikkelingen. Onderwerpen zoals e-skills, privacy en security zijn bij uitstek van belang als het gaat om digitalisering en komen daarom aan bod in deze cursus.

4. Social Enterprise Design (SED) (5 studiepunten)
Je leert over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen en de rol die Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) en in het bijzonder sociale media, daarin spelen.

Project (10 studiepunten)
De exacte inhoud van iedere opdracht is verschillend maar valt altijd binnen het business information management domein.

Leerdoelen

Je wordt in de minor voorbereid op de rol van informatiemanager in grote en middelgrote organisaties en je leert daarom de volgende zaken:

  • Begrijpelijke en duidelijke bedrijfsprocessen ontwerpen
  • Verantwoordelijkheid nemen over de informatievoorziening binnen een organisatie
  • Bedrijfsprocessen in kaart brengen en ondersteunen met IT
  • Businessmodellen ontwikkelen
  • Adviseren over de inrichting van de IT-omgeving binnen een bedrijf

Aanvullende informatie

Ondertekende leerovereenkomsten kunnen tot en met 25 juni 2020 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 25 juni worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van ontvangst door HU afgehandeld. Nadat ook HU de leerovereenkomst heeft ondertekend, heb je recht op een plek op de minor.

Ingangseisen

​Je kan je inschrijven voor Business & Information Management na het behalen van je propedeuse, een afgeronde stage en met minimaal 90 behaalde studiepunten.

Toetsing

Schriftelijke en mondelinge tentamens, rapporten, proof of concepts en assessments.

Literatuur

De volgende literatuur wordt in de minor gebruikt. Je ontvangt voor de start van de minor een definitieve literatuurlijst.

  • BiSL; Een framework voor business informatiemanagement, 2de, herziene druk
  • BiSL; Foundation Courseware
  • De literatuur waarvoor door de student betaald moet worden, wordt vermeld in de cursuswijzers. Uit het oogpunt van actualiteit zullen docenten waar nodig kosteloze materialen aanreiken en links naar te gebruiken publicaties doorgeven.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend.