Kies op maat

Inloggen Menu

MKB adviseur

Voor wie

Wil jij later aan de slag als consultant in het Midden en Klein Bedrijf (MKB)? Dan zit je bij deze minor op je plek.

Inhoud

Zakelijke dienstverlening aan het MKB is al lang niet meer voorbehouden aan alleen maar organisatieadviesbureaus. Ook accountantskantoren en banken bieden steeds vaker adviesdiensten aan bij het MKB. Daarnaast hechten ook steeds meer MKB-bedrijven veel waarde aan goede analyse- en adviesvaardigheden van hun medewerkers.

Deze minor heeft als doel om jou, in de eindfase van je bachelorstudie, verder op te leiden en te kwalificeren voor een adviesfunctie voor de MKB-ondernemer.

In deze minor leer je hoe je (marketing-) strategische keuzes maakt en maak je kennis met de financiële en fiscale aspecten bij bedrijfsoverdracht en bedrijfsbeëindiging. Ook krijg je inzicht in de diverse financieringsmogelijkheden en leer je risico’s te onderkennen en te beheersen.

Reorganiseren is ook een belangrijk onderwerp. Je gaat daarom aan de slag met echte bedrijfsopdrachten. Kortom: deze minor zorgt voor een waardevolle verbreding van je kennis en vaardigheden.

Cursussen

Strategisch- en marketingmanagement
Analyses maken, inzicht in actuele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, kennis van het strategisch planningsproces en het maken van strategische keuzes zijn enkele voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen.

Bedrijfs(re)organisatie, ook in financieel perspectief
Je leert hoe je inzicht krijgt in de financiële positie van het bedrijf en krijgt inzicht over het financieren van fusies en overnames.

Risicomanagement

Wat zijn en hoe ga je om met statische en dynamische risico’s waarbij met name ondernemingsrisico’s aan de orde komen, en in mindere mate financiële risico’s (en ook niet AO onderwerpen).Dynamisch risico is inherent aan ondernemen en kan juist ook mogelijkheden bieden. Praktijkcases zijn samen met gastsprekers een belangrijk onderdeel van de module.

Fiscale advisering
De diverse belastingen waar de MKB-ondernemer mee te maken krijgt komen aan de orde. Net als pensioenopbouw en bedrijfsoverdracht en – beëindiging.

Adviesvaardigheden
Je leert hoe je een advies presenteert, hoe je zorgt voor draagvlak binnen het adviestraject en hoe je omgaat met bezwaren.

Consultancy
Je gaat aan de slag met opdrachten uit de praktijk. Je onderzoekt de problemen en voorziet de opdrachtgever van advies.

Leerdoelen

Na deze minor kun je aan de slag als MKB-adviseur.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten kunnen tot en met 5 juli 2019 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 5 juli 2019 worden ontvangen, zullen niet in behandeling genomen worden.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen ingangseisen.

Toetsing

Toetsing vindt plaats in de vorm van een mix van tentamens, praktijkopdrachten, cases en presentaties.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde. Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

  • T. de Bindt, MKB Advieswijzer (ISBN: 9789013124828). Druk: laatste. Uitgever: Kluwer
  • G.A.C. Aarts, Belastingrecht voor Bachelors en Masters Theorieboek 2018/2019 (eventueel 2017/2018), Uitgever: Convoy Uitgevers ISBN 978-94-63171-20-5
  • Belastingwetten 2018 (eventueel 2017), Kluwer ISBN 978-90-13-14453-6
  • A. Heezen, Financieel management voor ondernemers in het MKB, Noordhoff Uitgevers, 2e druk, 2012 (ISBN 9789001809584)
  • Cases op http://www.seriefinancieelmanagement.noordhoff.nl/
  • M. Roes, Marketingplan voor ondernemers in het MKB, Uitgever: Noordhoff, 2e druk, 2013
  • Risicomanagement, P. Claes, S. Janicijevic, R. Lengkeek, Noordhoff Uitgevers, 6 e druk, 2015, ISBN 978-90-01-86664-8

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je ontvangt voor de start van het onderwijs je rooster.