Kies op maat

Login Menu

Ondernemerschap

​Wil je echt weten wat ondernemen is? Grijp dan je kans en schrijf je in voor de minor Ondernemerschap van de Hogeschool Utrecht, georganiseerd in samenwerking met onze incubator Students Inc​. Deze minor is dé manier om hands-on ervaring op te doen met ondernemerschap of de volgende stap te zetten met je eigen bedrijfsidee. Wanneer je deze minor succesvol afrond is het mogelijk om je eigen bedrijf onder begeleiding van Students Inc. door te zetten.

​De Start
De minor Ondernemerschap start de eerste 2 weken met een Design Sprint Challenge en een 3-daagse Bootcamp met overnachting. Voor de Bootcamp geldt een eigen bijdrage van maximaal 100 euro. In de Design Sprint leer je de andere studenten kennen en wordt je uitgedaagd op ondernemende vraagstukken. In de Bootcamp vorm je je eigen startup team van 4 studenten en daarmee ga je in deze minor een business model bouwen. 

De Werkwijze
Na de Bootcamp starten we met ons Customer Discovery Programma*. Hierbinnen staat de zoektocht naar de "fit" tussen de wensen en behoeften van klanten en je propositie centraal. Vervolgens ga je in het Business Design Programma** aan de slag om van je idee ook daadwerkelijk een business te maken.  Je doet veel op eigen initiatief en in teamverband en ervaren docenten en externe begeleiders staan je bij met raad en daad, door middel van workshops en coaching. Bij de workshops worden bepaalde onderwerpen, zoals marketing, financiën en dergelijke besproken, terwijl er bij de coaching aandacht is voor specifieke vragen. Middels diverse challenges dagen we je uit om je kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen en je netwerk uit te breiden. Je werkt met docenten en begeleiders aan kennis over bijvoorbeeld marktbewerking; of aan praktische vaardigheden, zoals het houden van een elevator pitch. Zo ondersteunen de begeleiders en docenten je om de voortgang van de start up in goede banen te leiden. 

Het spreekt voor zich dat iedere startup anders is. Een nieuw product of dienst lanceren is iets anders dan een bestaand product verkopen. Dat betekent ook dat ieder team eigen ambities heeft voor de minor. Elke startup kiest zijn eigen weg om ondernemend bezig te zijn. Idealiter mondt je idee uit in een echt bedrijf! 

 

*In ons Customer Discovery Programma staat de zoektocht naar de "fit" tussen de wensen en behoeften van de doelgroep en de propositie die hierop aansluit centraal. Het startup team onderzoekt voortdurend of er aansluiting is tussen de wensen en behoeften van de doelgroep en andere stakeholders en de ontwikkelde propositie en of dit kans van slagen heeft. Zo nodig pas je je propositie aan.

** In ons Business Design Programma begint het echte werk. Je ontwikkelt je product of dienst, benadert potentiële klanten en partners en ontwikkelt communicatiemiddelen. Je verkent alle aspecten van het businessmodel en daarnaast stel je je financiële plan op. De waarde creatie die jullie startup team weet te realiseren mondt misschien zelfs al uit in de eerste verkopen of gang naar de Kamer van Koophandel om jullie startup in te schrijven.

Wil je meer weten over de minor Ondernemerschap, ons Customer Discovery Programma of het Business Design Programma? Bekijk onze website: www.minorondernemerschap.hu.nl of volg ons op Facebook: @minor.ondernemerschap.hu 

Leerdoelen

We dagen je uit om je ondernemerscompetenties te ontwikkelen en de startup staat centraal. Binnen de lijn Ondernemerscompetenties werk je aan je eigen competentieontwikkeling gericht op ondernemerschap.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten door ons ontvangen
      - voor 1 juli 2018, voor minors die starten in september 2018,
      - voor 1 december 2018, voor minors die starten in februari 2019, worden in behandeling genomen.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

​Bij de inschrijving stuur je een brief van max 1 A4 gericht aan de minor coördinator Hedzer Kooistra (hedzer.kooistra@hu.nl). In deze brief geef je aan waarom je gekozen hebt voor de minor, waarom je kiest voor ondernemerschap, welke ervaring je al hebt met ondernemerschap, of je al iets aan ondernemerschap in je studie hebt gedaan en of je al een concreet business idee hebt. Op basis van deze brief krijg je een advies om al of niet mee te doen. Het kan ook zijn dat we jou uitnodigen voor een gesprek. Daarna volgt advies.

Voor de minor Ondernemerschap is het verplicht om 4 dagen per week beschikbaar te zijn. Gezien de werkdruk is het daarom niet wenselijk om andere studie-activiteiten te ontplooien of veel te werken naast je studie. Jouw inzet is bepalend voor een succesvolle minor. Deze minor is dus bedoeld voor ondernemende studenten, die met lef, energie en inzet willen bouwen aan hun toekomst. Een toekomst die je zelf vormgeeft, waarbij je tegelijkertijd kunt rekenen op coaching. Het resultaat bepaal jezelf!

Toetsing

Er zijn binnen de minor 30 EC te behalen. Deze zijn verdeeld over:

1. Ondernemerscompetenties (indvidueel) 5 EC

Centraal hierin de ontwikkeling van ondernemerscompetenties middels diverse workshops. Beoordeling op basis van portfolio en actieve participatie in de workshops.

2. Ondernemende prestaties (individueel) 5 EC

Binnen deze lijn maak je de keuze voor verdieping in voor ondernemerschap relevante aspecten. Afgelopen periode kon daarin gekozen worden uit verschillende keuzevakken o.a.: Sales & Acquisitie, Funding & Waardering van startups, Legal Literacy for startups. De keuzevakken worden jaarlijks vastgesteld en geactualiseerd op basis van de laatste kennis. Beoordeling op basis van portfolio en actieve participatie in de workshops.

3. Ondernemerschap (startup team) 20 EC

Het werken aan je eigen startup staat centraal in de minor. Beoordeling vind plaats op basis van diverse challenges, pitches en (mondeling)assessment van de portfolio.​

Rooster

​De eerste twee weken is er een fulltime programma waarbinnen ook een 3 daagse bootcamp met overnachting zit. In de periode daarna is er 4 dagen inzet gewenst om te werken aan de eigen startup. ​