Kies op maat

Login Menu

Charismatisch Leiderschap

Helaas, deze minor zit vol!

Leiderschap op verschillende niveaus en binnen verschillende contexten:
1. persoonlijk leiderschap (zelfsturend vermogen);
2. leidinggeven aan individuen d.m.v. coaching;
3. inzicht krijgen in uiteenlopende aspecten van leiderschap in de theorie en in de praktijk. 

Uitgangspunt is de leider als mens en de mens als leider. De bezieling, compassie en het evenwicht waarmee leiding wordt gegeven.

De minor omvat de volgende 4 vakken:
- Persoonlijke groei – intensief werken aan je persoonlijke ontwikkeling.
- Leiderschapstraining – gericht op persoonlijke leiderschapskwaliteiten.
- Individuele coaching – aanleren van coaching vaardigheden.
- Leiderschapsonderzoek – oriëntatie op het kennisdomein leiderschap (theorie) en inzicht verwerven in de praktijk van leiderschap.

Meer information op: http://myleadership.eu/

Leerdoelen

​Leerdoelen zijn, dat de student na het volgen en beleven van deze minor:

- generieke leiderschapskwaliteiten verder heeft ontwikkelt (persoonlijk charisma, contextuele sensibiliteit, visionair denken, een motiverende uitstraling);
- kennis en inzichten heeft verkregen om in de rol van leider de op de context afgestemde leiderschapsstijl te kunnen kiezen en medewerkers te kunnen coachen in hun ontwikkeling;
- zich leiderschapsstijlen heeft eigen gemaakt die effectief anticiperen op de eisen die de context stelt.

Deze minor helpt elke aankomende professional om meer zich op de eigen leiderschapskwaliteiten te krijgen en deze verder te ontwikkelen, om deze in de praktijk te kunnen toepassen.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten die voor 1 juli 2018 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen. 

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Als inschrijfvoorwaarde (anders dan de ingangseis!) aan de HU geldt dat de propedeuse is behaald. Dit vanwege instroom in de hoofdfase.

Ingangseisen

Geen.

Toetsing

​(Reflectie)verslagen, visiepaper, assessment.

Literatuur

H. Hoetink - De beer is los

S. Covery - De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

B. Blekkingh - Authentiek leiderschap

C. Visser/G. Schlundt Bodien: Paden naar oplossingen

Rooster

Wordt pas eind augustus 2018 bekend.