Kies op maat

Login Menu

Beroepsmatig omgaan met rouw- en verliessituaties (deeltijdvariant 15 ec's)

Helaas, deze minor zit vol.

Iedereen komt gedurende zijn leven in aanraking met verliezen. Verliezen doen zich voor op alle levensgebieden van de mens: lichamelijk, psychisch, relationeel en materieel.  Naast het gegeven dat je je eigen verliezen het hoofd moet bieden, kun je ook beroepsmatig geconfronteerd worden met verliessituaties.  

Wanneer adequate steun en begeleiding ontbreekt, kunnen rouwprocessen stagneren. Dit kan zich uiten in langdurig fysieke klachten, somberheid, depressie, relationele problemen, isolement, school -en werkuitval. In de praktijk blijkt dat professionals op de werkvloer vaak niet goed weten hoe ze moeten reageren op mensen in rouw. Ze voelen zich onzeker en met lege handen staan. Binnen deze minor wordt er gewerkt aan verschillende houdingsaspecten en methodische vaardigheden binnen en met actuele kennis op het gebied van verlies en rouw met betrekking tot het begeleiden vanuit een professionele setting om zo adequate steun te kunnen bieden.  


Speerpunten minor

*Herkennen van verliezen op verschillende levensgebieden.

*Oog hebben voor verschillende uitingen van rouw en verlies.

*Visie hebben op rouwverwerking en rouwbegeleiding bij volwassenen en kinderen.

*Verliesbegeleiding geven volgens verschillende methodieken.

*Gedegen training van gespreksvaardigheden.

*Specialisatie in specifieke doelgroepen en- of begeleidingsvormen, afhankelijk van je opleiding en persoonlijke voorkeur.

*Bijdrage leveren aan nieuw beleid op mesoniveau t.b.v. meer aandacht voor verlies en rouw op de werkvloer. Zicht krijgen op eigen verlieservaringen en manier van verliescoping.

*Waarborgen van professionaliteit door systematisch reflecteren op het eigen handelen.

Precies om voorgenoemde aspecten heeft de Hogeschool Utrecht deze minor ontwikkeld. Het eindresultaat is een afwisselende, verdiepende en boeiende minor geworden. De inhoud is blik verruimend, er wordt gewerkt met een team van multidisciplinaire docenten en de focus ligt op een brede kennisbasis en concrete vaardigheden.

Leerdoelen

Speerpunten minor

*Herkennen van verliezen op verschillende levensgebieden.Oog hebben voor verschillende uitingen van rouw en verlies.

*Visie hebben op rouwverwerking en rouwbegeleiding bij volwassenen en kinderen.

*Verliesbegeleiding geven volgens verschillende methodieken.Gedegen training van gespreksvaardigheden.

*Specialisatie in specifieke doelgroepen en- of begeleidingsvormen, afhankelijk van je opleiding en persoonlijke voorkeur.

*Bijdrage leveren aan nieuw beleid op mesoniveau t.b.v. meer aandacht voor verlies en rouw op de werkvloer.Zicht krijgen op eigen verlieservaringen en manier van verliescoping.

*Waarborgen van professionaliteit door systematisch reflecteren op het eigen handelen.

Aanvullende informatie

Deze minor wordt aangeboden als voltijdvariant voor 30 EC’s en deeltijdvariant voor 15 EC’s.
Download de juiste Leerovereenkomst!

Leerovereenkomsten die voor 1 juli 2017 door ons zijn ontvangen, kunnen in behandeling worden genomen.

Ingangseisen

Studenten in het bezit van een propedeusediploma en in opleiding voor een mensgericht beroep.

Toetsing

Toetsvormen: Schriftelijk tentamen literatuur, Acteurtoets gespreksvaardigheden, POP, Rouwproduct voor eigen werksetting, en een interview.

Literatuur

Voor juli 2017 zal bekend zijn welke literatuur de student dient aan te schaffen.     

Rooster

De lesdag voor de deeltijd is op maandag. De lesdagen voor de voltijd zijn op maandag en woensdag of woensdag en donderdag, afhankelijk van de groep waar je in wordt ingedeeld.
 
Het rooster zal bekend worden gemaakt op www.roosters.hu.nl