Kies op maat

Inloggen Menu

HRM voor aankomend leidinggevenden

Voor wie

Wil jij de kneepjes van human resource management (HRM) leren? En een professional worden die organisaties en hun personeel verder helpt? Dan is de minor ‘HRM voor aankomend leidinggevenden’ de minor voor jou. Alles wat je in de praktijk nodig hebt komt aan bod: organisatiestructuur en -cultuur, HRM-processen en instrumenten als het selectiegesprek en beloning.

Voor deze minor heb je dus ook geen voorkennis nodig. Ben je wel al ergens leidinggevende of werk je samen met leidinggevenden? Bijvoorbeeld in werkgroepen op school, in je sportteam of bij je bijbaan? Dan kan je die ervaringen goed gebruiken in de minor. En je vaardigheden verder ontwikkelen.

Inhoud

De minor ‘HRM voor aankomend leidinggevenden’ draait allemaal om human resource management, bekeken vanuit een leidinggevende rol. Jij leert de kennis en vaardigheden die je in de toekomst nodig hebt voor zo’n rol. Zodat je straks met behulp van HR-instrumenten sturing kunt geven aan de effectiviteit van jouw team en organisatie.

Dat betekent natuurlijk dat je veel theorie voorgeschoteld krijgt. Maar natuurlijk sluit de minor ook goed aan op de beroepspraktijk. Voorbeelden uit de praktijk geven een goede aanvulling op de theorie. Waardoor je snapt wat de waarde van HRM is, nu en in de toekomst. En hoe jij daarbinnen voor betekenis kunt zorgen.

Alle traditionele thema’s komen aan de orde. Zoals medewerkers motiveren, leidinggeven, werving en selectie, ontwikkelen en opleiden, en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook kijken we naar de toekomst: wat zijn de gevolgen van de flexibilisering van werktijden? Of van duurzame inzetbaarheid?

Cursussen

Arbeidsrecht
Je krijgt inzicht in de juridische gevolgen die keuzes van organisaties kunnen hebben op medewerkers. En op de verplichtingen van werkgevers en leidinggevenden.

Management Game
Deze cursus bestaat uit een game over ondernemerschap en allerlei challenges. Deze challenges maken jou wegwijs in de taken en verantwoordelijkheden van een leidinggevende.

Mens en werk in de toekomst & ethiek
Welke invloed hebben maatschappelijke trends op jouw werk als leidinggevende? Dat ga je onderzoeken. Net als de vaardigheden die je nodig hebt, al hebt en nog moet ontwikkelen.

Organisatiepsychologie & verandermanagement
Je gaat aan de slag met inzichten uit de praktijk. En pakt daar de theorie over organisatiepsychologie en verandermanagement bij. Wat is de invloed die jij daarop hebt?

People Management I
Je leert kritisch kijken naar je vaardigheden, leiderschapsstijl en groei tijdens de minor. Wat neem je mee naar je toekomstige functie?

People Management II
Je zet de lijn voort uit deel I.

Leerdoelen

Tijdens de minor leer je:

 • de toegevoegde waarde kennen van de verschillende HR-instrumenten op het gebied van in-, door-, uitstroom;
 • medewerkers motiveren;
 • je persoonlijke effectiviteit beoordelen en verbeteren op verschillende gebieden: samenwerking, leidinggeven en gespreksvoering;
 • je eigen leiderschaps- en communicatiestijl omschrijven;
 • je leiderschaps- en communicatiestijl aanpassen aan verschillende situaties;
 • je eigen kijk ontwikkelen op mens en werk (en kun je deze onderbouwen met ethische argumenten en kennis van de actualiteit);
 • belangrijke organisatie- en veranderkundige modellen kennen en toepassen;
 • de basisprincipes kennen van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid in Nederland;
 • juridische effecten op het personeel in te schatten en advies te geven voor aanpassingen en oplossingen.

Aanvullende informatie

Leerovereenkomsten kunnen tot en met 5 juli 2019 naar ons worden opgestuurd. Leerovereenkomsten die ná 5 juli 2019 worden ontvangen, zullen niet in behandeling genomen worden.

Leerovereenkomsten worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 

Ingangseisen

Voor deze minor gelden geen ingangseisen.

Toetsing

Jouw kennis testen we met individueel toetsen en toetsen in groepsverband. Je maakt (multiple choice-) tentamens, essays, videopresentaties, verslagen en doet assessments met een acteur.

Literatuur

De volgende literatuur komt tijdens de minor aan de orde:

 • Foot, M., & Hook, C. (2013). Human resource management: een inleiding (6e druk). Amsterdam, NL: Pearson Benelux. ISBN 9789043024594
 • Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2015) Gedrag in Organisaties (12e druk). Amsterdam, NL: Pearson Benelux. ISBN 9789043031110
 • Loonstra, C.J. Praktisch Arbeidsrecht (3de druk). Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten. ISBN 9789001886394

Je ontvangt voor de start van het onderwijs een definitieve literatuurlijst.

Rooster

Het rooster en de lesdagen zijn nog niet bekend. Je ontvangt voor de start van het onderwijs je rooster.