Kies op maat

Inloggen Menu

Beleggen - Breed

Deze minor is een verbredende minor en stelt studenten van NIET financieel-economische opleidingen in staat om kennis en vaardigheden op te doen in het beleggen in zijn algemeenheid alsmede inzicht te verkrijgen in de werking van beleggingsmarkten en welke 'krachten' zich op deze markten manifesteren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan wat de invloed van de financiële markten op de samenleving is of kan zijn. 

In deze minor wordt bijvoorbeeld inzicht verschaft in het analyseren van koersen op verschillende financiële markten, financiële situaties van bedrijven alsmede financiële producten en hun werking. Tevens wordt ingegaan hoe spelers op financiële markten zich (kunnen) gedragen, aan ethische aspecten en aan de wet- en regelgeving die voor regulering op de financiële markten zorgt.

Studenten worden geconfronteerd met complexe financiële situaties die zelfstandig dan wel in groepsverband dienen te worden opgelost. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop adviezen aan klanten dienen te worden opgesteld en gepresenteerd. In de minor wordt dan ook aandacht besteed aan communiceren, presenteren en studenten worden getraind in klantgerichtheid.

Binnen de minor wordt samengewerkt met een groot aantal partijen in de beleggingswereld zoals Euronext en de Stichting Capital Amsterdam.

Aan de minor zijn veel part-time docenten verbonden die hun hoofdfunctie binnen de financiële dienstverlening uitoefenen.
Excursies zoals bijvoorbeeld naar de beurs en de AEX experience maken deel uit van deze minor.

Leerdoelen

Studenten kunnen aan het einde van deze minor:
- middels fundamentele analyse de waarde van een onderneming en haar aandelen bepalen.
- middels technische analyse eenvoudige modellen van chartreading toe passen.
- gedragsvariabelen die een rol spelen bij het beleggingsgedrag van - met name - particuliere beleggers doorgronden.​
- de wijze waarop beleggingsadvies tot stand komt doorgronden alsmede een beleggingsadvies opstellen.
- ethische dilema's binnen de effectendienstverlening doorgronden en daarme op gepaste wijze mee om gaan.​
- een actueel beleggingsthema bestuderen en hierover een samenhangend paper schrijven of deelnemen aan praktijkgericht financieel
  onderzoek en daarover een onderzoeksrapport schrijven.​

Zie voor meer informatie over de minor ook: www.minorbeleggen.nl.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Willem Landman, j.w.landman@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Laila Akkouh, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Kijk voor meer informatie op de website: www.minorbeleggen.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Toelatingseis: propedeuse en minimaal 40 ects in de hoofdfase.

Deze minor is toegankelijk voor studenten van de Faculteit Business en Economie alsmede studenten van andere HvA-faculteiten.​

Deze minor is NIET toegankelijk voor studenten van de FBE-opleidingen: F&C (BE), FRE en FSM.

Bij inschrijving voor deze minor zijn studenten van de faculteit Business en Economie automatisch toelaatbaar en hoeven geen afzonderlijk toestemmingsverzoek in te dienen bij hun examencommissie.

Toetsing

- Basismodule beleggen Hoorcollege Schriftelijke toets 4
- Fundamentele analyse Werkcollege Producten 4
- Technische analyse Werkcollege Schriftelijke toets en product 4
- Gedragsanalyse Werkcollege Schriftelijke toets en product 4
- Advies en beheer Hoor- en werkcollege Schriftelijke toets  en toets mondeling 4
- Beleggingsethiek Werkcollege Schriftelijke toets en paper 4​
- Eindwerkstuk beleggen Begeleiding Paper 6

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Onder voorbehoud; bij aanvang van de minor is de definitieve literatuurlijst bekend.​

Basismodule beleggen:
- Syllabus Basismodule (3 delen)

Fundamentele analyse:
- Verplicht: van Micro naar Macro, Noordhoff Uitgevers, ISBN 978-90-01-82448-8
- Aanbevolen: Value Based Management, Eric Urff, Kluwer, ISNB 90-312-2008-6

Technische analyse:
- Beleggen met Technische Analyse, H.J. Geels
- Materiaal verstrekt via de website

Gedragsanalyse:
- De rol van psychologie op de financiële markten, prof. drs H. Prast
- Behavioural finance, T.H. Debels
- Liars poker, M. Lewis
- De zwarte zwaan, N.N. Taleb
- Syllabus gedragsanalyse

Advies en beheer:
- Vijf syllabi 'Advies en beheer'

Rooster

Zie rooster semester 1  2019-2020 (nog niet beschikbaar).