Kies op maat

Inloggen Menu

Managen van Creativiteit en Innovatie

Inschrijven is niet meer mogelijk voor semester 1 2020-2021.  Het maximum aantal deelnemers is bereikt voor deze minor.

​De afgelopen jaren zijn de marketing technieken dusdanig uitgemolken en veralgemeniseerd en is de zichtbaarheid door sociale media zo toegenomen, dat organisaties het steeds lastiger vinden om onderscheidend vermogen te ontwikkelen in de ogen van de afnemers. Creatieve ideeën/concepten en innovatieve producten en diensten zijn steeds wenselijker geworden om dat onderscheid te creëren en toegevoegde waarde te creëren. Het gaat niet alleen om de ideeën zelf, maar met name hoe je deze ideeën uit je organisatie weet te destilleren. In de minor gaat het bij creativiteit niet alleen om talent, maar als een proces en een houding. Er zijn mensen met een enorm creatief talent maar als het gaat om het proces, de techniek en de houding is er veel te leren. Innovatie wordt over het algemeen gezien als het implementeren van nieuwe, bruikbare ideeën binnen een organisatie. Ook hier zijn proces, houding, techniek en talent weer van groot belang. Daarnaast is het in de minor van groot belang dat je je ideeën en concepten kan overbrengen op anderen, overtuigen en op originele wijze kan presenteren.​

Leerdoelen

  1. De student kan reflecteren op zijn ervaringen en zijn persoonlijke ontwikkeling op creatieve wijze weergeven
  2. De student kan zijn persoonlijke ontwikkeling bijsturen en stimuleren door passende acties te ondernemen op basis van uitgevoerde opdrachten
  3. De student kan in groepsverband in een complexe opdracht van een externe opdrachtgever divergeren en convergeren door het toepassen van verschillende brainstormtechnieken
  4. De student kan in groepsverband in een complexe opdracht voor een externe opdrachtgever een nieuw concept maken
  5. De student kan op originele wijze presenteren
  6. De student kan binnen complexe opdrachten samenwerken met studenten van verschillende afkomst en discipline
  7. De student kan in groepsverband een mediawaardig project neerzetten

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Marcel Jongsma, m.jongsma@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

http://minorcreativiteit.nl

Kosten

​De minor vraagt een bijdrage voor ons verplichte uitje naar Ameland. Daar ontbijten we, slapen we en krijgen we een diner. Dat kost 60 euro. De 60 euro wordt in de klas contant opgehaald op een nader te bepalen tijdstip.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Propedeuse en 40 punten in de hoofdfase

Toetsing

Onderdeel, EC, Toetsvorm en Leerdoel

Persoonlijke ontwikkeling  10 EC

Elke opdracht moet voldoende zijn afgerond. Het eindcijfer is wordt gegeven bij de eindpresentatie obv het gehele portfolio. Voorwaarde eindpresentatie = alles v

Opdracht Lipdub, leerdoel 2, 6, 7
Opdracht Bucketlist, leerdoel 2,5
Opdracht Avatar, leerdoel 5
Creative Diary, leerdoel 1, 5
Reflectieverslag, leerdoel 1
Opdracht Persoonlijke ontwikkeling, leerdoel 1, 5
Opdracht leiderschap, leerdoel 6

Creatieve en innovatieve ontwikkeling 12 EC
Eindcijfer= Gemiddelde van 3 cijfers met weging, elke opdracht moet voldoende afgerond zijn (>5,5)

Creativiteitsopdracht, leerdoel 2, 3, 4, 5, 6, 7
Opdracht: Het beste idee van de minor, leerdoel 2, 3, 4, 6,7
Opdracht Mindmaps, leerdoel  3   

Eindproject
 8 EC
Voorwaarde eindproject = alles voldoende
 
Project, leerdoel 1,2,3,4, 5, 6, 7
 
Totaal 30 EC ​

Herkansing: Binnen het semester waarin je de minor volgt kunnen alle onderdelen herkanst worden. Het eindproject kan in zijn geheel  in het daarop volgende semester herkanst worden.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Iedere keer weer anders​

Rooster

​Maandag 10.00-15.30

Woensdag 10.00-15.30

Donderdag 10.00-15.30