Kies op maat

Login Menu

Doorstroomminor Sociologie en Organisatiewetenschappen (Honours Programme)

In deze minor komen de grote maatschappelijke vraagstukken aan bod waar de sociologie zich mee bezig houdt zoals mondialisering, sociale ongelijkheid, veranderende arbeidsverhoudingen, individualisering, sociale bindingen. Er ligt een accent op arbeid- en organisatievraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de vraag wat de flexibilisering van de arbeidsmarkt betekent voor de binding van werknemers aan een bedrijf, of voor sociale cohesie in het algemeen. Behalve sociologische vakken maken ook wetenschapsfilosofie,  onderzoeksmethoden en statistiek deel uit van het programma.  Studenten leren in deze minor op een sociaalwetenschappelijke manier te denken en er is veel aandacht voor academische vaardigheden. Buiten de 30 reguliere EC's is het mogelijk, en voor studenten die willen doorstromen verplicht, om nog voor 12 EC doorstroomvakken te volgen aan de UvA of VU. Deze minor is dus zeer geschikt om erachter te komen of een eventuele wens om naar de universiteit te gaan strookt met de belangstelling en geschiktheid van de student. 

Indien de student- na het volledige minorprogramma -  wenst door te stromen naar een van de masters aan de VU of UvA, dan moet, na de minor, het afstudeerprogramma in het tweede semester ook bij de opleiding HRM gevolgd worden.

Leerdoelen

Studenten leren in deze doorstroomminor op een sociaalwetenschappelijke manier te denken en er is veel aandacht voor academische vaardigheden. Deze minor is dus zeer geschikt om erachter te komen of een eventuele wens om naar de universiteit te gaan strookt met de belangstelling en geschiktheid van de student. 

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Jan Zinsmeister, j.h.g.zinsmeister@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Ingangseisen

​Voor HvA- en KOM-studenten geldt aanmelding dmv een Aanmeldingsbrief, voor 7 april 2016  te richten aan
de coördinerende docent, Joop Zinsmeister (j.h.g.zinsmeister@hva.nl) Deze datum is cruciaal ivm zowel de selectie àls de inschrijving bij de VU  of UvA.
     
Aanmeldingsbrief
In je Aanmeldingsbrief toon je aan dat je aan de onderstaande  5 toelatingseisen voldoet. Verder staan in je Aanmeldingsbrief  je studentnummer, je cijferlijst(en), een cv (mbt je (voor-)opleidingen), en   bij voorkeur een aanbevelingsbrief van een docent van een meer  cognitief/theoretisch vak. 
     
Toelatingeisen
1) Redelijke schriftelijke  uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands
    2) Voldoende passieve beheersing van het Engels om ook complexe en  abstracte teksten te kunnen begrijpen
     3) Rekenkundig vaardigheden . Als indicatie: Rekenkundig inzicht op  Havo  (niveau 2) of MBO (niveau 4) is zeer wenselijk om kwantitatieve  data analyse  te kunnen volgen.
    4) Geen studieachterstanden
5) Last but not least: aantoonbare belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken. Ook indien er geen mogelijkheid was tot doorstromen zou een student om inhoudelijke reden kunnen kiezen voor deze minor.
 
*  Een goede cijferlijst en/of een aanbeveling van een docent die de   student bij enig theoretisch vak (organisatiekunde, recht, arbeidsrecht  e.d.)  heeft begeleid, wordt meegewogen.

Selectie
Op basis van je Aanmeldingsbrief wordt je al of  niet geselecteerd voor de minor. We corresponderen eerst schriftelijk naar  aanleiding van je brief, maar indien wij dat wenselijk vinden kun je ook  worden uitgenodigd voor een gesprek.

Toetsing

Vak    EC    Toetsvorm

1. Sociologie    10    Schriftelijke opdrachten en slottentamen
de Klassieken (blok1)        
de Modernen   (blok2)        
        
2. Arbeid en Organisatiesociologie    10    Schriftelijke opdrachten en een slotessay

3. Kwantitatieve data-analyse    7    Schriftelijk tentamen
        
4. Wetenschapsfilosofie    3    Essay

Voor doorstroom: verplicht vak aan UvA of VU:  
5. Arbeid, organisatie en instituties (UVA) of Kernthema's Organisatiewetenschappen (VU)    12    Schriftelijke opdrachten en slottentamen

Literatuur

Sociologie: * Van Hoof en Van Ruysseveldt (red) (1996) Sociologie en de moderne  samenleving Amsterdam/Meppel: Boom.

 (ISBN: 978‐90‐5352‐289‐9)

* Scott A.Appelrouth en Laura Desfor Edles (2012) Classical and Contemporary Sociological Theory Sage, 2e edition

Hiernaast nog uit te delen bronteksten
Arbeid en Organisatie: * Michael J.Handel (ed) (2003) The sociology of organizations; classic, contemporary and critical readings London:Sage,

* (facultatief) Richard Sennett (1998):The Corrosion of character; the personal consequences of work in the new capitalism  New York/London: W.W.Norton  (op Studynet hfd 3 te lezen)

* (facultatief) Barbara Ehrenreich [2001](2005): De achterkant van de Amerikaanse droom  Amsterdam/Antwerpen:Atlas
Kwantitatieve Data Analyse: Barbara, F. & Agresti,  A. (2008) Statistical Methods for the Social Sciences, 4th International edition, Pearson Education, isbn13: 9780137131501

NB mogelijk zal in 2016-2017 eveneens een boek mbt kwalitatief onderzoek moeten worden aangeschaft

Wetenschapsfilosofie Hans Dooremalen, Herman de Regt & Maurice Schouten, Exploring Humans.An Introduction to the Philosophy of the Social Sciences, Amsterdam: Uitgeverij Boom, 2007 (ISBN: 978 90 8506 226 4)

UVA of VU zie de websites aldaar 

Rooster

De hoor- en werkolleges worden gedurende de hele week gegeven.

Verplichte contacturen: 13 uur aan HvA + 6 uur UVA of VU