Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeidsrecht

De arbeidsrechtpraktijk is breed en is verweven met ons dagelijks leven. Je ziet het in de media, hoort verhalen van bekenden en krijgt er zelf vast mee te maken; de rechten en plichten van werknemers en werkgevers. Werknemers worden soms ziek, doen hun werk niet meer goed of maken ruzie met collega's. Wat mogen deze werknemers van hun werkgever verlangen en andersom? Werkgevers kunnen te maken krijgen met overnames, financiële tegenslagen of juist plotselinge groei. Staat het de werkgever vrij om de onderneming en de werknemers over te nemen of te ontslaan? 

Het arbeidsrecht kom je niet alleen overal tegen, het is ook altijd in beweging. Wetgeving en rechtspraak veranderen mee met de ontwikkeling van de samenleving, technologie en de moderne opvattingen. Denk aan de komst van nieuwe digitale diensten, sociale media, het sluiten van nieuwe cao's of aan de Europese regelgeving waardoor ook de regels in Nederland kunnen of moeten veranderen. Voor werkgevers (en werknemers) in Nederland kan dat direct gevolgen hebben voor de afspraken in bestaande arbeidscontracten, ook zonder dat ze dat weten. Beschik je over de nodige kennis en juridische vaardigheden dan kun je ze helpen daar tijdig op inspelen.

Kortom werkgevers, maar ook werknemers, krijgen regelmatig te maken met arbeidsrechtelijke vraagstukken waarbij zij hulp nodig hebben van een adviseur. In deze minor leer jij je te ontwikkelen tot zo'n adviseur door aan de slag te gaan met het actualiseren van jouw kennis over arbeidsrechtelijke wetgeving, regelgeving en rechtspraak maar ook door het opdoen van de nodige vaardigheden. Jouw persoonlijke ontwikkeling als adviseur op het gebied van het arbeidsrecht staat voorop en dat vergt een zelfstandige en actieve werkhouding. 

Deze minor bestaat in de basis uit drie verschillende onderdelen; een kennislijn (drie thema's), praktijkopdrachten en het opdoen en ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

 

Aanmelding is gesloten!! max. aantal deelnemers is bereikt.

Leerdoelen

  • Na afronding van het minorprogramma beschikt de student over de competenties om over arbeidsrechtelijke kwesties een eigen visie te vormen, daarbij een beargumenteerd standpunt in te nemen en belanghebbenden over arbeidsrechtelijke vraagstukken te adviseren aan de hand van de actuele wet- en regelgeving en literatuur. 

Je kunt straks: 

  1. een juridisch vraagstuk analyseren door de juiste feiten en relevante informatie te selecteren;
  2. bepalen welke rechtsbronnen relevant zijn of onderzocht moeten worden om zo’n arbeidsrechtelijk vraagstuk vervolgens te behandelen en/of te beoordelen;
  3. bepalen of en in hoeverre de relevante juridische kaders/ rechtsbronnen in een specifieke casus van toepassing zijn;
  4. een oordeel vormen over de uitkomst van een arbeidsrechtelijke casus; 
  5. een logische en correcte argumentatie geven (en verwoorden) over de verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen die worden behandeld;
  6. een arbeidsrechtelijk contract en/of reglement juridisch correct beoordelen of redigeren;
  7. zelfstandig een belanghebbende adviseren over diens arbeidsrechtelijke positie.

Ingangseisen

Doelgroep:

De minor Arbeidsrecht richt zich op studenten die in hun beroepspraktijk te maken krijgen met arbeidsrechtelijke aspecten, zoals de HRM-er, de HBO-jurist en de leidinggevende (manager). Aangezien in de minor Arbeidsrecht aandacht wordt besteed aan zowel de verbreding als de toepassing van arbeidsrechtelijke kennis van de student is het nodig dat de student bij de aanvang al beschikt over enige arbeidsrechtelijke kennis uit de eigen opleiding. Neem bij twijfel vooral even contact op met genoemde contactpersoon.

Voor iedereen die werkt in een (internationaal) bedrijf en te maken krijgt met personeel en/of werknemersstromen is het beschikken over arbeidsrechtelijke know how een pré.

Literatuur

Wettenbundel Arbeidswetgeving van Prof. W. Roozendaal (meest recente druk).

Evt. readers en overig studiemateriaal worden op de digitale leeromgeving geplaatst.

Rooster

Contacttijd: Gemiddeld drie keer per week bezig met groepsopdrachten of hoor/ werkcolleges. (Maximaal 8 uur per dag)
Twee á drie keer per blok een individuele schriftelijke toets of schrijfopdracht.

Het rooster is nog niet bekend, maar de minor zal veelal op drie dagen worden geroosterd. Per week verschillen de ingeroosterde dagen. Het rooster wordt ongeveer twee weken voor de start van de minor bekend gemaakt.

Toetsing

Minor Arbeidsrecht - 30 ECTS

Studiedeel - Aantal EC's - Toetsvormen
De Arbeidsovereenkomst - 4 - tentamen

De Positie van de Werknemer - 4 - tentamen

De Beëindiging van de arbeidsovereenkomst - 4 - tentamen

De Arbeidsrechtpraktijk - groete opdrachten - 2x3 - producten en presentatie (o.a. Moot Court)

De Arbeidsrechtpraktijk - kleine opdrachten - 6 - producten ('pressure cooker' opdrachten)

Jij als juridischAdviseur - 6 - Verdeeld over schrijfopdrachten (producten) en
mondelinge toets - eindgesprek

Herkansingsmogelijkheden: schriftelijke en individuele toetsen kunnen centraal herkanst worden. Student mag twee kansen per studiejaar benutten (toetsen worden per semester twee keer aangeboden).

Groepsopdrachten en groepsproducten kunnen, indien onvoldoende en in overleg met de docenten, herkanst worden in het lopende studiejaar/semester. Indien na herkansing alsnog onvoldoende of als niet is voldaan aan de verplichte aanwezigheidseis zal de student dit onderdeel moeten herkansen in een nieuwe (minor)groep.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Kosten: Kosten voor het aanschaffen van de wettenbundel (ongeveer 30 euro) en evt. readers.

Vragen over de minor?
Contact Minke Kroon, m.m.kroon@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.