Kies op maat

Inloggen Menu

Arbeidsrecht

Je kunt je niet meer aanmelden voor semester 2 2019-2020. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

De arbeidsrechtpraktijk is breed en is verweven met ons dagelijks leven. Je ziet het in de media, hoort verhalen van bekenden en krijgt er zelf vast mee te maken; de rechten en plichten van werknemers en werkgevers. Werknemers worden soms ziek, doen gevaarlijk werk of maken ruzie met collega's. Wat mogen deze werknemers van hun werkgever verlangen en andersom? Werkgevers kunnen te maken krijgen met overnames, financiële tegenslagen of juist plotselinge groei. Staat het de werkgever vrij om de onderneming en de werknemers over te nemen of te ontslaan? 

Het arbeidsrecht is niet alleen overal, het is ook altijd in beweging. Wetgeving en rechtspraak veranderen mee met de ontwikkeling van de samenleving en de moderne opvattingen. Denk aan de opkomst van sociale media en het sluiten van nieuwe cao's, maar ook aan de Europese regelgeving. Voor werkgevers en werknemers in Nederland kan dat direct gevolgen hebben voor de afspraken in bestaande arbeidscontracten, ook zonder dat ze dat weten. 

Kortom zowel werkgevers als werknemers kunnen te maken krijgen met arbeidsrechtelijke vraagstukken waarbij zij hulp nodig hebben van een adviseur. In deze minor leer jij je te ontwikkelen tot zo'n adviseur door aan de slag te gaan met het actualiseren en verdiepen van jouw kennis over arbeidsrechtelijke wetgeving, regelgeving en rechtspraak en door het opdoen van de nodige vaardigheden.Jouw persoonlijke ontwikkeling als adviseur staat voorop en dat vergt een zelfstandige en actieve werkhouding. 

Leerdoelen

In periodes van zes á zeven weken behandelen we achtereenvolgens drie thema's (kennisvakken): 

'De Arbeidsovereenkomst', 'De Positie van de werknemer' en 'De Beëindiging van de arbeidsovereenkomst'. 

Met 'De Arbeidsrechtpraktijk' sluiten we aan bij de beroepspraktijk en leer je bruikbare adviezen te geven over verschillende onderwerpen door het maken van praktijkopdrachten. Dat doe je soms in een groep en soms individueel.

In 'Jij als juridisch Adviseur' is er tot slot aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling: jij leert een eigen visie te vormen over arbeidsrechtelijke kwesties en bent straks in staat jouw standpunten juridisch te onderbouwen en goed te formuleren. 

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Minke Kroon, m.m.kroon@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

​Aangezien de minor Arbeidsrecht zowel arbeidsrechtelijke kennis van de student verbreedt als verdiept is het nodig dat de student bij de start al beschikt over basiskennis van het arbeidsrecht en het ontslagrecht (het vak Arbeidsrecht als zelfstandig vak of als onderdeel van een ander vak) uit de eigen opleiding.

Doelgroep:

De minor Arbeidsrecht richt zich op studenten die in hun beroepspraktijk te maken krijgen met arbeidsrechtelijke aspecten, zoals de HRM-er, de HBO-jurist en de leidinggevende (manager). Het is van belang dat je zelf de weg weet binnen het recht en volledig op de hoogte bent en blijft van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast is tegenwoordig het kunnen vinden en selecteren van relevante informatie onontbeerlijk, gezien de grote hoeveelheden informatie die het internet bijvoorbeeld biedt.

De minor is ook opengesteld voor externe studenten.

Toetsing

Minor Arbeidsrecht - 30 ECTS

Studiedeel - Aantal EC's - Toetsvormen
De Arbeidsovereenkomst - 4 - tentamen

De Positie van de Werknemer - 4 - tentamen

De Beëindiging van dearbeidsovereenkomst - 4 - tentamen

De Arbeidsrechtpraktijk - 12 - product(en)

Jij als juridischAdviseur - 6 - (portfolio) Assessment (70%) Presentatie (30%)

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

​​Wettenbundel Arbeidswetgeving van Prof. W. Roozendaal (meest recente druk)

Evt. één of meerdere readers en overig materiaal worden op Mijn HvA geplaatst

Rooster

​Het rooster is nog niet bekend, maar de minor zal veelal op drie dagen worden geroosterd. Per week verschillen de ingeroosterde dagen. Het rooster wordt ongeveer twee weken voor start van de minor bekend gemaakt.