Kies op maat

Inloggen Menu

Beleggen - Deeltijd

De minor Beleggen Deeltijd stelt studenten van alle economische en (technisch-)bedrijfskundige deeltijdopleidingen in staat inzicht te verkrijgen in de werking van de beleggingsmarkt en welke 'krachten' zich op deze markten manifesteren. Deze minor stelt studenten in staat om brede kennis en vaardigheden op te doen in het beleggen in het algemeen. In de minor wordt inzicht verschaft in het analyseren van koersen op verschillende financiële markten, financiële situaties van bedrijven en in financiële producten en hun werking. Tevens wordt er ingegaan hoe spelers op financiële markten zich (kunnen) gedragen, aan ethische aspecten alsmede aan wet- en regelgeving die voor regulering op de financiële markten zorgt. Studenten worden geconfronteerd met complexe financiële situaties die zelfstandig dan wel in groepsverband tot een integraal beleggingsadvies te leiden. Tevens wordt in de minor aandacht besteed aan communiceren, presenteren en studenten worden ook getraind in klantgerichtheid.

Binnen de minor wordt samengewerkt met een groot aantal partijen in de beleggingswereld zoals Euronext, Stichting Amsterdam Capital maar ook met het Financiële Dagblad.

Aan de minor zijn veel part-time docenten verbonden die hun hoofdfunctie binnen de financiële dienstverlening uitoefenen.
Excursies zoals bijvoorbeeld naar de beurs en de AEX experience maken deel uit van deze minor.

Leerdoelen

​Studenten kunnen aan het einde van deze minor:
- middels fundamentele analyse de waarde van een onderneming en haar aandelen bepalen.
- middels technische analyse eenvoudige modellen van chartreading toepassen.
- gedragsvariabelen die een rol spelen bij de beleggingsgedrag van - met name - particuliere beleggers doorgronden.​
- de wijze waarop beleggingsadvies tot stand komt doorgronden alsmede zelf een beleggingsadvies opstellen.
- een actueel beleggingsthema bestuderen en hierover een samenhangend paper schrijven.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Willem Landman, j.w.landman@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl


Kijk voor meer informatie op de website: www.minorbeleggen.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Toelatingseis: propedeuse en minimaal 40 ects in de hoofdfase.

Deeltijdse economische, (technisch-)bedrijfskundige en bedrijfskundige ict-studenten alsmede studenten van andere hogescholen (KOM-studenten).

Alle deeltijdse FBE-studenten zijn automatisch toelaatbaar en hoeven geen afzonderlijke toestemmingsverzoek in te dienen bij hun examencommissie.

Toetsing

Module - Werkvorm - Toetsvorm - Ects
Beleggen 1 - Hoorcollege FAN * - Product - 6
Beleggen 2 - Hoorcollege BMO/AEB * - Product en presentatie - 6
Beleggen 3 - Alle modules - Schriftelijke toets - 6
Beleggen 4- Werkcollege TAN/GAN * - Product - 6
Eindwerkstuk beleggen - Begeleiding - Paper -
6
​Totaal 30

FAN: Fundamentele analyse
BMO: Basismodule beleggen
AEB: Advies en Beheer
TAN: Technisch analyse
GAN: Gedragsanalyse

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Onder voorbehoud; bij aanvang van de minor is de definitieve literatuurlijst bekend.

Beleggen-1:
- Verplicht: Van Micro naar Macro, Noordhoff Uitgevers, ISBN 978-90-01-82448-8
- Aanbevolen: Value Based Management, Eric Urff, Kluwer, ISBN 90-312-2008-6

Beleggen-2:
- Vier syllabi  'Advies en Beheer' en 3 basismodules

Beleggen-3:
Zie literatuur Beleggen-1, 2 en 4

Beleggen-4:
- Beleggen met Techische analyse, H.J. Geels
- De rol van psychologie op de financiële markten, prof. drs H. Prast
- Behavioral finance, T. Debels
- ​Sylabus gedragsanalyse
- Motivatiepsychologie van beleggers
- Moderne financiële portfoliotheorie versus Behavioural Finance
- Materiaal verstrekt via de website

Rooster

Per februari 2020 wordt de minor op dinsdag- en donderdagavond (18.40 - 21.30 uur) aangeboden.