Kies op maat

Login Menu

Coachend Leiderschap

Anno 2018 verwachten we van onze managers en/of leiders dat zij concepten als 'de lerende organisatie' en daarmee 'zelfsturende teams' vorm kunnen geven. Tijdens het semester Coachend Leiderschap worden deze begrippen geconcretiseerd. Hiermee is het semester Coachend Leiderschap een logisch vervolg op het semester Leidinggeven. De principes en vooral de kennis en vaardigheden die ter sprake komen en worden geoefend, vinden hun oorsprong in counseling en groepspsychologie. Het gaat erom dat het persoonlijk functioneren en het zogenaamde '(groeps)proces' (de groepsdynamiek) concreet te benaderen fenomenen worden en hoe je deze kunt sturen en vormgeven zodat medewerkers zich individueel of in teamverband optimaal kunnen ontwikkelen.​

Leerdoelen

Ontwikkelen van een heldere visie op coachen in de rol van coachend leidinggevende om op basis daarvan te komen tot een heldere sterkte-zwakte analyse in de rol van coachend leidinggevende.
Het maken van een analyse van het leerklimaat en de ontwikkelmogelijkheden binnen de om op basis daarvan 2 adviezen te kunnen geven om het leerklimaat te bevorderen, alsmede een implementatieplan. Het kunnen geven van een gedegen opleidingsadvies om het lerende vermogen van de organisatie te bevorderen.
Het ontwikkelen, uitvoeren, beschrijven en evalueren van een individueel coachingstraject en een teamcoachingstraject inclusief een reflectie op het eigen functioneren als coach.  Coachingsgesprekken kunnen voeren. Het kunnen toepassen van de vereiste gesprekstechnieken om een coachingsgesprek (traject) in goede banen te kunnen leiden.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Frits Dekker, fd@bureaudekker.nl

Questions about the Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Ingangseisen

Derde jaar HBO studenten die studeren in deeltijd en zich willen bekwamen als coachend leidinggevende of zich willen ontwikkelen als professionele coach.  Verder is het vereist dat de student de mogelijkheid heeft om zowel een individueel- als een teamcoachingstraject te kunnen verzorgen.

Toetsing

BLOK 1 ​ ​ ​ ​
Minorponderrwijseenheden - Didactiek/Werkvorm - Toetsvorm - Aantal ECs - Aantal contacturen
Een persoonlijke sterkte zwakte analyse in de rol van Coachend Leidinggevende - Hoor en Werkcollege, literatuuronderzoek, Training, 360 graden feedback - Rapport - 4 - 70
Een analyse van het leerklimaat van de organisatieenheid - Hoor en Werkcollege, Training, Praktijkonderzoek - Rapport - 10 - 180
Totaal ECs 14

BLOK 2 ​ ​ ​ ​
Minorponderrwijseenheden - Didactiek/Werkvorm - Toetsvorm - Aantal ECs - Aantal contacturen
Verantwoording van het individuele coachingstraject - Hoor en Werkcollege, Training, ontwerp, uitvoering en evaluatie van een coachingstraject - Rapport - 6 - 95
Verantwoordings van het teamcoachingstraject - Hoor en Werkcollege, Training, ontwerp, uitvoering en evaluatie van een coachingstraject - Rapport - 7 - 110
Demonstratie van een coachingsgesprek - Hoor en werkcollege, training - Assesment - 3 - 45
Totaal ECs 16

Literatuur

Effect – over communicatie en teambuilding

Auteur: Johann Olav Koss, Heidi en Bente-Marie Ihlen

ISBN: 9789038908311
Pagina's: 240
Afmeting: 14 x 22 cm
Uitvoering: paperback

€17,95
Aan de slag met teamcoaching

Marijke Lingsma 
ISBN: 9789024416950
Paperback
176 blz.
7e druk, 2009
€ 28,50

Handboek Coachend Leiderschap – De ontwikkelingsgerichte benadering.

Rudy Vandamme: Handboek; Coachend Leiderschapt; (2005); 160 blz. Deventer, Entos. ISBN: 978-90-77458-04-4  

Paperback
156 pagina's
€ 26,95

Rooster

  • Per september 2018 wordt de minor op zaterdag (10.00 - 17.00 uur) aangeboden.
  • Per februari 2019 wordt de minor op dinsdag- en donderdagavond (18.40 - 22.00 uur) aangeboden.