Kies op maat

Inloggen Menu

Ondernemingsadvisering

Het is voor ondernemers, zowel starters als bestaande bedrijven, moeilijk gezien de hoge eisen met betrekking tot (juridische en financiële) zekerheden en ondernemingsplannen om financiering van hun ondernemingsplannen via reguliere kanalen zoals bankkrediet te verkrijgen. Steeds meer ondernemers zijn niet in staat de gewenste kwaliteit aan documentatie aan te leveren.
Hierdoor kunnen ondernemers niet van start gaan, ondanks dat de overheid het zelfstandig ondernemerschap stimuleert.

Via onder andere Qredits kunnen starters en bestaande ondernemingen een aanvraag indienen voor een microkrediet of MKB-krediet. Hiervoor dient men een goed onderbouwde aanvraag in te dienen. Het is opvallend dat veel aanvragen op grond van de onderbouwing worden afgewezen, maar niet vanwege het idee zelf.

Met de minor ondernemingsadvisering wil de HvA studenten opleiden die startende ondernemers kunnen ondersteunen bij het aanvragen van financiering. Hiertoe leren studenten verschillende aspecten van het ondernemerschap kennen en kunnen zij ondernemers in spé van advies voorzien mbt het opstellen van een ondernemingsplan.

Deze minor biedt studenten de mogelijkheid zich in ondernemingsadvisering te bekwamen waarbij de theorie in het tweede blok in praktijk wordt gebracht. In het tweede blok wordt aan de hand van casuïstiek kennis gemaakt met de uitvoeringspraktijk.

Studenten van financieel-economische opleidingen kunnen zich op deze wijze bekwamen in de financiële adviespraktijk. Studenten van andere economische en bedrijfskundige opleidingen kunnen worden toegelaten, na een intake met de minorcoördinator.

Leerdoelen

​Studenten kunnen aan het einde van deze minor voor een nieuwe onderneming:
- adviseren over de gewenste strategische oriëntatie die voorafgaat aan het opzetten van een nieuwe onderneming.
- adviseren over de gewenste marktanalyse en de te ontwikkelen marketing- en salesstrategie.
- adviseren over de inzet en de invloed van E-business/E-commerce.
- adviseren over de gewenste financieringsvorm.
- adviseren over de gewenste wijze waarop de financiële administratie dient te worden ingericht.
- adviseren over de gewenste wijze waarop de kostprijs van een te ontwikkelen product berekend kan worden  
  en hoe kostenbeheersing dient plaats te vinden.
- adviseren over de gewenste wijze waarop een ondernemingsplan dient te worden geschreven en gepresenteerd.
- een presentatie geven aan en een potentiële ondernemer uitleggen wat het belang van een goed onderbouwde presentatie is.
- adviseren en ondersteunen bij het opstellen van een ondernemingsplan en een kredietaanvraag.

Aanvullende informatie

http://www.minorondernemingsadvies.nl/

Vragen over de minor?
Contact Willem Landman, j.w.landman@hva.nl 

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Laila Akkouh, onderwijsbureau.fbe@hva.nl 

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Toelatingseis: propedeuse en minimaal 40 ects in dehoofdfase.​

Voor met name voor studenten van financieel-economische opleidingen.

Studenten van andere (economische en bedrijfskundige) opleidingen kunnen worden toegelaten, na een intakegesprek met de minorcoördinator.​​

Toetsing

Module - Werkvorm - Toetsvorm - Ects

  • Strategische ondernemingsactiviteiten - Werkcollege - Schriftelijke toets en product - 4
  • Commerciële ondernemingsactiviteiten - Werkcollege - Schriftelijke toets - 4
  • Financiële ondernemingsactiviteiten - Werkcollege - Schriftelijke toets - 6
  • Ondernemingsplan - Project - Paper en assessment - 8
  • Kredietaanvraag ism. Qredits - Project - Paper en assessment - 8

    Totaal     30

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Onder voorbehoud; bij aanvang van de minor is de definitieve literatuurlijst bekend.​

Syllabi economische modulen
E-learning modules: Ondernemingsplan schrijven

Rooster

​Zie rooster semester 1  2019-2020 (nog niet beschikbaar).​

​Gemiddeld 12 uur p/w gedurende 3 dagen per week.