Kies op maat

Inloggen Menu

Bedrijfsrecht

Het recht speelt in onze samenleving een belangrijke rol. Zo ook in het bedrijfsleven. Op vrijwel alle beslissingen is het recht van invloed. De student krijgt inzicht in de juridische onderwerpen waar de ondernemer in de praktijk mee te maken heeft. De student leert de juridische voorwaarden, noodzakelijk voor het kunnen nemen van ondernemersbeslissingen.  

Na het volgen van deze minor staat de student stevigerin de schoenen bij het nemen van besluiten of het beoordelen van situaties die juridische consequentieskunnen hebben.  

Het rechts speelt in iedere onderneming zowel op strategisch als op operationeel niveau een grote rol. Enkele de belangrijke rechtsgebieden komen daaromaan de orde. Deze rechtsgebieden komen samen in een opdracht. 

De student gaat aan de slag met onderwerpen op het gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, overeenkomstenrecht, fiscaalrecht, intellectueeleigendomsrecht en faillissementsrecht. Daarnaast leer jejuridische vaardigheden die in het bedrijfsleven nodig zijn.

Leerdoelen

De student kan een standpunt juridisch onderbouwd verdedigen. 

De student kan de beginselen van diverse rechtsgebieden toepassen. 

De student kan succesvol onderhandelingen begeleiden of voeren en kan een contract beoordelen en zonodig gemotiveerd zowel mondeling als schriftelijk, wijzigingsvoorstellen doen. 

De student kan de verschillende ondernemingsvormenomschrijven, de belangrijkste verschillen tussen, en de juridische consequenties van, de belangrijksteondernemingsvormen duiden.  

De student kan de verschillende organen van een rechtspersoon, hun taken en bevoegdheden in een organisatie duiden.  

De student is in staat de mogelijke juridische effecten m.b.t. personeel in te schatten, hierover gericht juridisch advies te vragen of te beoordelen en een processtuk opstellen. 

De student kan de beginselen van fiscaalrecht toepassen met betrekking tot de inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting. 

De student kan cases oplossen van praktische bedrijfsrecht-zaken behorende tot deze minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de Kies op Maat procedure?
Mail naar: onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Inhoudelijke vragen over deze minor?
Mail naar: Jos Smits, j.m.a.smits@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Studenten hebben inleidende kennis van het privaatrecht op HBO propedeuse niveau. 

Studenten van een HBO of Universitaire rechtenopleiding worden niet toegelaten.

Toetsing

Toetsvorm, toetsmomenten en het aandeel per module in het eindcijfer van de minor zijn, onder voorbehoud, uit onderstaande tabel afleesbaar.​​​​

Module - Ects - Toetsvorm - 1e Toetsmoment - Herkansing
                                         (week in minor)

Ondernemingsrecht - 5 - Schriftelijk 100% - Einde blok 1 en 3 - Herkansingsperiode blok 4/semester 2.

Contracteren & onderhandelen - 5 - Product 50% + Schriftelijk 50% - ​Blok 1 en 3. Einde blok 1 en 3. - ​Herkansingsperiode blok 4/semester 2.

Arbeidsrelaties: rechten, plichten en ontwikkelingen - 5 - Product 50% + Schriftelijk 50% - Blok 1 en 3. Einde blok 1 en 3. - ​Herkansingsperiode blok 4/semester 2.

Fiscaal Recht - 5 - Product 50% + Schriftelijk 50% - ​Blok 2 en 4. Einde blok 2 en 4. - ​Herkansingsperiode blok 4/semester 2.

Intellectueel eigendomsrecht - 5 - Assesment/paper 50% + Schriftelijk 50% - ​Blok 2 en 4. Einde blok 2 en 4. -  ​Herkansingsperiode blok 4/semester 2.

Opdracht - 5 - Product 100% - ​Blok 2 en 4.​ - Herkansingsperiode blok 4/semester 2.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Titel-Vorm-Auteur(s)-Uitgever-Jaar/Druk-Verpl./Aanb

Wettenbundel privaatrecht - Diversen-Laatste-Verplicht
Ondernemingsrecht en faillisementsrecht-C.L. Koppenol-Noordhoff-Laatste-Verplicht
Naamloze en Besloten vennootschap-J.J.A. Hamers; C.A. Scharz-Boom Basics-​Laatste-Aanbevolen (ook in PDF)
Praktisch Arbeidsrecht-C.J. Loonstra-Noordhoff​-Laatste-Verplicht
Belastingwetten-Diversen-​Laatste-Verplicht
Praktisch verbintenissenrecht-C. Phillips-Noordhoff-Laatste-Verplicht
Praktisch Fiscaal Recht-Damen, M.P.-Noordhoff-Laatste-Verplicht
Intellectueel eigendom in kort bestek-S.C. Huisjes-Boom Juridische uitgevers-​Laatste-Verplicht

Rooster

​Overdag, ma t/m vr mogelijk. 14 a 16 lesuren in de week. Zie HvA rooster.