Kies op maat

Inloggen Menu

Bedrijfskunde voor niet-bedrijfskundigen

Je kunt je niet meer aanmelden voor semester 2 2019-2020. Het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Organisaties hebben in toenemende mate behoefte aan professionals die verder kunnen kijken dan hun eigen vakgebied. Mensen die begrijpen dat de afdeling of bedrijfsfunctie waar ze werken onderdeel is van een groter geheel en sterk in verband staat met andere delen van de organisatie, oftewel integraal denken. De Bedrijfskunde is ontstaan vanuit de behoefte problemen uit debedrijfspraktijk op te lossen. Aangezien deze problemen altijd meerdere aspecten hebben is het van belang dat een bedrijfskundige kennis heeft van relevante vakgebieden. Tijdens de minor zullen studenten dan ook kennis maken met een breed scala aan vakgebieden (financieel, gedrag, operationeel/IT en strategisch) die minimaal nodig zijn om een organisatorisch probleem te analyseren en op te lossen. 

Stel dat de aandelen van een Nederlands bedrijf aan het dalen zijn. Om die daling tegen te gaan besluit het management de afzetmarkt te vergroten. Dit willen ze doen door een concurrent in het buitenland over te nemen. Jij wordt als bedrijfskundige ingehuurd om deze stap te analyseren. 
Relevante vragen zijn dan: ​

-Hoe wordt de aankoop gefinancierd? 
-Past de organisatiecultuur van het nieuwe bedrijf? 
-Gaan de prestatieindicatoren (bijv. aantal nieuwe klanten) verbeteren door middel van deze overname? 
-Is de IT-infrastructuur toegerust om de gestelde doelen te behalen? 
-Is het verdienmodel houdbaar in de nabije toekomst? 

Concluderende vraag: is de overname een verstandig besluit, gelet op bovenstaande aspecten? 

Leerdoelen

Hieronder volgen de algemene leerdoelen. Binnen elk vakgebied zijn weer specifieke leerdoelen geformuleerd. 

Na succesvolle afronding van de minor:

  • Heeft de student inzicht in de grondslagen van het gedrag van het individu en het functioneren van groepen binnen organisaties.
  • Kan de student beslissingen nemen op basis van financiële, kwalitatieve gegevens.
  • Kan de student de strategie van een onderneming analyseren en die te positioneren binnen de verschillende stromingen.
  • Kan de student processen beschrijven, analyseren en verbetervoorstellen maken.
  • Doorloopt de student de bedrijfskundige cyclus meerdere malen in de vorm van projectonderwijs.
  • Kan de student data visualiseren ten behoeve van effectieve presentaties.
  • Leer je hoofdzaken van bijzaken te scheiden. 
  • Kan je vakgebieden integreren teneinde integrale conclusies te trekken

Aanvullende informatie

Vragen over de minor? 
Contact: Mohamed Aadroun, m.aadroun@hva.nl 

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Reguliere eis: P behaald en 40 EC in de hoofdfase.

-Deelname staat open voor studenten van alle opleidingen van de HvA. Buitenlandse studenten die geen Nederlands spreken behoren niet tot de doelgroep. De minor zal in het Nederlands gegeven worden met gebruikmaking van Engelstalige literatuur -Er wordt expliciet rekening gehouden met studenten die van buiten het Domein Economie & Management komen.
-Deze minor is NIET toegankelijk voor FBE Bedrijfskunde MER-,  HRM- en JCU/SPM-studenten
-Deze minor is verder WEL toegankelijk alle andere DEM- en HvA-studenten
-Overige FBE-studenten, zijnde NIET Bedrijfskunde MER- en HRM-studenten, zijn automatisch toelaatbaar voor deze DEM-minor en hoeven geen afzonderlijk toestemmingsverzoek in te dienen bij hun examencommissie.

Toetsing

Studiedeel - Aantal EC - Toetsvorm  ​​​ 
Project Bedrijfskunde - 15 - Portfolio  
Real life bedrijfskundige opdracht, Project Retail, Training Datavisualisatie ​​  ​​​ 
Integraal Management - 15  Integrale casustoets 1+2  
Werkcollege Operationeel Management, Werkcollege Financieel Managament, Werkcollege Gedrag in Organisaties, Werkcollege Strategisch Management, Werkbezoeken en excursies naar relevante bedrijven    

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Project Retail: handouts en relevante (acadamische) literatuur 

Financieel management: (academische) artikelen en handouts 

Operationeel Management en IT: (academische) artikelen en handouts 

Gedrag in Organisaties: Boek: Gedrag in Organisatie (Robbins en Judge, 2014) en relevante artikelen 

Strategisch Management: (academische) artikelen en handouts 

Rooster

Ritme van de minor ziet er als volgt uit: 
-Dinsdag: briefing project 
-Dinsdag-wo-do: werkcolleges verschillende vakgebieden
-Vrijdag: inleveren opdracht project 
-Vrijdag: idealiter is vrijdag roostervrij

Het definitieve rooster wordt pas in de maand vooraf aan de minor bekend gemaakt.  Het rooster kan daarnaast afwijken van bovenstaand ritme. Dit heeft te maken met beschikbaarheden.