Kies op maat

Inloggen Menu

Marktonderzoek (Deeltijd)

Studenten leren een marketingprobleem uit de praktijk te onderzoeken waarvoor valide en betrouwbaar marktonderzoek nodig is. De toolbox die de student in dit semester tot zijn beschikking heeft, bestaat uit deskresearch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek, social media analyse en webanalyse. Kennis van marktonderzoek, basis statistiek en online marketing wordt getoetst in een tentamen.  

Na het schrijven van een briefing & onderzoeksvoorstel, waarin een duidelijke centrale vraag met bijbehorende deelvragen is opgesteld, wordt er deskresearch en primair kwalitatief & kwantitatief marktonderzoek, social media analyse en een webanalyse uitgevoerd. De data uit deze onderzoeken zullen o.a. in Excel (en SPSS) worden verwerkt en geanalyseerd, om uiteindelijk op inzichtelijke wijze in een marktonderzoeksrapport gepresenteerd te worden.

De conclusies uit de onderzoeken worden gebruikt om beslissingen in een tactisch-operationeel on- en offline marketingplan te onderbouwen, waarbij tevens theorie van online marketing (en offline) zal worden toegepast. Het marketingplan en het marktonderzoeksrapport worden ook mondeling gepresenteerd.

Kennis van SPSS wordt getoetst door middel van een opdracht toegepast op de eigen verzamelde data.

Tenslotte schrijven studenten een essay over consumentengedrag, waarin de student theorie van consumentenpsychologie en actuele ontwikkelingen op toegankelijke wijze uiteenzet voor vakgenoten.

Leerdoelen

Na het voltooien van de minor kun je:

  • Een marketingprobleem vertalen naar een onderzoeksopzet, plan van aanpak;
  • Theorie van consumentengedrag, marktonderzoek en (online) marketing toepassen in de praktijk;
  • Een social media analyse, een kwantitatief en kwalitatief onderzoek en deskresearch uitvoeren;
  • Data analyseren in Excel en SPSS;
  • Inzichten verkrijgen uit onderzoeks- en analyseresultaten;
  • Inzichten vertalen naar concrete adviezen en hieruitvolgend een marketingplan (offline en online) opstellen.

De uitdaging voor de student zit hem er in impact te hebben op zijn eigen werkomgeving en tot een geïntegreerd off- en online marketingplan te komen gebaseerd op data.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Bart de Haan, b.g.de.haan@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Deze minor is ontwikkeld voor deeltijdstudenten die werk en studie combineren. Het hebben van een passende functie is noodzakelijk om opdrachten te kunnen uitvoeren. Om deze reden is deze minor niet geschikt voor voltijdstudenten.

Toetsing

Deadlines en toetsdata: Briefing   en Onderzoeksvoorstel                                           
Studiepunten: 3
Studiegids nr: 1117MO2_OP

Deadlines en toetsdata: Essay Consumentengedrag                      
Studiepunten: 5
Studiegids nr: 1117MO3_OP

Deadlines en toetsdata: Tentamen Marktonderzoek                     
Studiepunten: 5
Studiegids nr: 1117MO1_TS

Deadlines en toetsdata: Marktonderzoeksrapport incl. SPSS opdracht  
Studiepunten: 5
Studiegids nr: 1117MO5_PD

Deadlines en toetsdata: Marketingplan (off- & online)                 
Studiepunten: 5
Studiegids nr: 1117MO6_PD

Deadlines en toetsdata: Tentamen Online Marketing                    
Studiepunten: 5
Studiegids nr: 1117MO4_TD

Deadlines en toetsdata: Reflectieopdracht
Studiepunten: 2

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Zie de studiehandleiding op MijnHvA voor de actuele literatuurlijst.

Rooster

  • Per september 2019 wordt de minor op zowel dinsdag- en donderdagavond (18.40 - 22.00 uur) als zaterdag (10.00 - 17.00 uur) aangeboden.
  • Per februari 2020 wordt de minor op zowel dinsdag- en donderdagavond (18.40 - 22.00 uur) als zaterdag (10.00 - 17.00 uur) aangeboden.