Kies op maat

Inloggen Menu

HR-Analytics (15 EC)

Deze minormodule (blok van 10 weken, met 15 studiepunten) gaat over het creëren van toegevoegde waarde door HR voor organisaties en het vermogen daar op een bewuste manier vorm aan te geven. Hiervoor moet het beleid ondersteund worden door goede ‘bewijsvoering’ waarmee de effectiviteit van het te voeren beleid kan worden aangetoond. Het gaat er dus om dat we beslissingen niet zo maar nemen, op gevoel of op intuïtie, maar dat we deze weten te onderbouwen met deugdelijke en relevante data en analyses.

HR analytics mag zich verheugen in een toenemende belangstelling om een aantal redenen:

 • Organisaties moeten op een verstandige manier met hun middelen omgaan en de beleidsmaatregelen die ze nemen moeten ook echt leiden tot resultaat. Beleid moet ‘evidence based’ zijn.
 • Organisaties willen eveneens weten wat de financiële impact is van HR-beleid: wat kost het en wat levert het op, business case-denken.
 • Toenemende concurrentie en steeds kritischer consumenten en burgers vragen om een steeds hogere kwaliteit van producten en dienstverlening. ‘Workforce’ management betekent dat HR een stevige bijdrage moet leveren aan het vergroten van de effectiviteit van de medewerkers.
 • HR wil graag serieus genomen worden als business partner en zal daarom ook de taal van de business moeten spreken. Uiteraard dienen de daarbij benodigde vaardigheden eigen gemaakt te worden.

Leerdoelen

​Na het volgen van dit programma ben je in staat om:

 • het wat, waarom en hoe van HR analytics te plaatsen binnen de context van de organisatie
 • HR analytics te zien als een continu organisatieproces, met behulp van de HR beleidscyclus
 • de businessvraag van een organisatie te achterhalen
 • businessvragen te kunnen vertalen naar een analytics vraagstuk
 • de werkwijze van data verzamelen, data prepareren en data analyseren te begrijpen
 • inzichten te vertalen naar HR beleid
 • bereikte resultaten te meten, te monitoren en te rapporteren
 • de uitkomsten van beleidsvoorstellen te onderbouwen met een financiële afweging in een businesscase

Ingangseisen

Aangezien er opdrachten in de praktijk gemaakt moeten worden dient de student te beschikken over een organisatie die dat wil faciliteren. Het hebben van een passende functie is noodzakelijk om opdrachten te kunnen uitvoeren. Om deze reden is deze minor niet geschikt voor voltijdstudenten, tenzij deze wel beschikken over een passende functie, en de examencommissie, van de opleiding waar de student studeert, akkoord is. Dit is een minormodule van 15 EC en dus geen volledige minor.

Literatuur

Al, T. en Doze, I.; (2018) HR analytics; waarde creeren met datagedreven HR-beleid 

Amsterdam: MindCampus     

Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs. De APA-richtlijnen uitgelegd is samengesteld door zeven hogescholen in samenwerking met SURF. De papieren versie in een ringband is te bestellen

via Studystore voor ca. € 4,- Deze publicatie is ook gratis te downloadenhttps://www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen

Leen, J. en Mertens J.; (2017) Praktijkgericht onderzoek in bedrijf.  Bussum: Coutinho

ISBN :  97-89-0469-05654

Naast de aan te schaffen literatuur:  Losse publicaties (PDF):  (deze literatuur wordt geplaatst op Brightspace)

Rooster

 • Per september 2021 wordt de minor op zaterdag aangeboden in blok 2 van 10.00 - 17.00 uur.
 • Per februari 2022 wordt de minor op dinsdag- en donderdagavond aangeboden in blok 4 van 18.40 - 22.00 uur.

Contacttijd
De contacttijd bestaat uit hoor- en werkcolleges, onderzoeken en practica.
Toetsing: 1 uur presentatie aan externe opdrachtgever, het samenstellen van een productmap en een eindgesprek van 1 uur.

Toetsing

Onderwijseenheid: Productmap practica
SIS-code:
6117PMH_PD
​Naam studieonderdeel:
​Productmap HR Analytics/Fin PD
Studiepunten:
​5

​​Onderwijseenheid: Verantwoording en verdediging productmap
SIS-code:
6117PHA_PD 
​Naam studieonderdeel:
Mondeling Practicum HR Analytics/Fin FD
Studiepunten:
5

​​Onderwijseenheid: Presentatie  externe opdracht
SIS-code:
6117THA_TS  
​Naam studieonderdeel:
Presentatie aan externe opdrachtgever
Studiepunten:
​5

Herkansingsmogelijkheden
op afspraak met de docenten

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Carola Vogelzang, c.vogelzang@hva.nl
Nyrke Nieweg, m.nieweg@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.