Kies op maat

Inloggen Menu

Financieel Management voor Bedrijfskundigen (Deeltijd)

Het doel van het programma Financieel Management voor Bedrijfskundigen is overzicht en inzicht te geven in de financiën in organisaties. Hoe deze georganiseerd is, hoe de financiële informatie wordt opgebouwd en gebruikt wordt en vooral ook welke functie financiën in de totale bedrijfsvoering van de organisatie heeft. De student identificeert meerdere problematische situaties (IST) die momenteel bestaan bij de werkgever. Via action research worden de oorzaken geïdentificeerd, de gewenste situatie geformuleerd (SOLL) en verbetervoorstellen gedaan om de GAP tussen IST en SOLL te dichten. De risico's worden onderkend van zowel IST als van de uitvoering van de voorgestelde maatregelen. Meerdere business cases worden opgesteld om de financiële onderbouwing van de analyse en het advies te demonstreren. Het uiteindelijke doel is dat de beslisser in de organisatie overtuigd raakt van het advies en de voorgestelde interventies daadwerkelijk zullen worden geïmplementeerd in de organisatie. 

Uitgangspunt van de opzet is dat de deeltijdstudent veel herkenning heeft in zijn eigen werksituatie. Het programma is dan ook opgebouwd vanuit de (financiële) werkelijkheid van de organisatie waar de student werkt. De praktijk als kader om de theorie te leren, toe te passen, tot advisering te komen die de organisatie verder helpt.

Leerdoelen

In deze minor is er ook aandacht voor vaardigheden die je voor dit programma, maar ook in de praktijk hard nodig hebt. Dat zijn:

 •  

 • Vakkundigheid: financieel bewustzijn opdoen door de financiële gevolgen van problemen in de organisatie te analyseren

 • Onderzoeksvaardigheden: op verantwoorde manier actie-onderzoek verrichten.

 • Analytische vaardigheden: identificeren van problemen in organisaties en formuleren van evidence based verbetermaatregelen 

 • Financiële vaardigheden: het opstellen van meerdere Business Cases in Excel om adequate besluitvorming te faciliteren

 • Reflectieve vaardigheden: reflecteren op het eigen gedrag (en dat van stakeholders tijdens het onderzoek) om je competenties te ontwikkelen

 • Taalvaardigheden: goed gestructureerde, helder geschreven  rapporten opleveren
  Adviesvaardigheden: via actie onderzoek verkregen data meerdere evidence based en financieel onderbouwde verbetervoorstellen opstellen
  Presentatievaardigheden: Je presenteert je adviezen aan de groep en oefent zo om je adviezen ook bij je werkgever te kunnen presenteren

Ingangseisen

Deze minor is alleen geschikt voor deeltijdstudenten die werk en studie combineren. Finance & Control-deeltijdstudenten (BE) mogen niet deelnemen aan deze minor. Het hebben van een passende functie is noodzakelijk om opdrachten te kunnen uitvoeren. Om deze reden is deze minor niet geschikt voor voltijdstudenten.

Literatuur

Aan te schaffen studieboeken (verplichte literatuur)

 • Van Alphen, K., Verolme, A. (3e druk 2015). Financieel Management. Amsterdam: Boom Uitgevers, ISBN 978 94 6220 162 0
 • Van der Meer, P.O. (3e druk 2014). Ondernemerschap in hoofdlijnen. Groningen: Noordhoff Uitgevers, ISBN 978 90 01 83423 4
 • Braas, C., Couwelaar, R. van, (4e druk 2012). Taaltopics Rapporteren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, ISBN 978 90 01 81322 2
 • Van der Molen, M. (2e druk, 2013). Waarom doen we dit eigenlijk? Van Duuren Media, ISBN 978 90 8965 157 0
 • Hagen, N. van der, Willemsen, M. (1e druk 2019). Advieskunst. Deventer: Vakmedianet ISBN 978 94 6276 292 3
 • Paratekennis.nl.  Cursus Finance en Accounting 1.

 • Werkgroep APA (2017). De APA-Richtlijnen uitgelegdSurf:
 • www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen

Deze lijst is onder voorbehoud. Kijk voor de meest actuele lijst op MijnHvA.

Rooster

Per september 2020 wordt de minor op zowel dinsdag- en donderdagavond (18.40 - 22.00 uur) als zaterdag (10.00 - 17.00 uur) aangeboden.

Contactijd:
De contacttijd bestaat uit hoor- en werkcolleges, onderzoeken en practica.

Toetsing

Omschrijving: Theorie Finance in de Bedrijfsvoering. 1
​Toetsvorm:
Toets schriftelijk
Studiepunten (EC):
8

Omschrijving: PvA Financieel Bedrijfskundige Analyse
​Toetsvorm:
Product       
Studiepunten (EC):
7

Omschrijving: Theorie Finance in de Bedrijfsvoering. 2
​Toetsvorm:
Toets schriftelijk
Studiepunten (EC):
8

Omschrijving: Financieel Bedrijfskundige Analyse
​Toetsvorm:
Product       
Studiepunten (EC):
5

Omschrijving: Presentatie Financieel Bedrijfskundige Analyse
​Toetsvorm:
Presentatie
Studiepunten (EC):
2

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Gert Klein, g.h.n.klein@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Laila Akkouh, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.