Kies op maat

Inloggen Menu

Financieel Management voor Bedrijfskundigen (Deeltijd)

Het doel van het programma Finance in de Bedrijfsvoering is overzicht en inzicht te geven in alle facetten van de financiën (de financiële kolom) in bedrijven. Hoe deze georganiseerd is, hoe de financiële informatie wordt opgebouwd en gebruikt wordt en vooral ook welke functie in de totale bedrijfsvoering wordt vervuld.

Uitgangspunt van de opzet is dat de deeltijdstudent veel herkenning heeft in zijn eigen werksituatie. Het programma is dan ook opgebouwd vanuit de financiële werkelijkheid van organisaties. De praktijk als kader om de theorie te leren en vervolgens weer toe te passen.

Het programma omvat tevens een onderzoek naar Ondernemersrisico.

Leerdoelen

In deze minor is er ook aandacht voor vaardigheden die je voor dit programma, maar ook in de praktijk hard nodig hebt. Dat zijn: 


 • Adviesvaardigheden: hoe ga je als adviseur op een effectieve manier te werk?


 • Vakkundigheid: wat maakt je een bedrijfskundige met voldoende financiële bagage?


 • Onderzoeksvaardigheden: hoe kun je op verantwoorde manier onderzoek verrichten?

 • Reflectieve vaardigheden: hoe kun je systematisch werken aan de verbetering van je 
competenties?


 • Taalvaardigheden: hoe kun je op een effectieve manier komen tot een goed schriftelijk rapport.

 • Presentatievaardigheden.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Bert Bos, b.bos2@hva.nl 

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Ineke Odenhoven, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Deze minor is ontwikkeld voor deeltijdstudenten die werk en studie combineren. Het hebben van een passende functie is noodzakelijk om opdrachten te kunnen uitvoeren. Om deze reden is deze minor niet geschikt voor voltijdstudenten.

Toetsing

Omschrijving: Theorie Finance in de Bedrijfsvoering. 1
​Toetsvorm:
Toets schriftelijk
Studiepunten (EC):
8

Omschrijving: PvA Financieel Bedrijfskundige Analyse
​Toetsvorm:
Product       
Studiepunten (EC):
7

Omschrijving: Theorie Finance in de Bedrijfsvoering. 2
​Toetsvorm:
Toets schriftelijk
Studiepunten (EC):
8

Omschrijving: Financieel Bedrijfskundige Analyse
​Toetsvorm:
Product       
Studiepunten (EC):
5

Omschrijving: Presentatie Financieel Bedrijfskundige Analyse
​Toetsvorm:
Presentatie
Studiepunten (EC):
2

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Aan te schaffen studieboeken (verplichte literatuur)

 • Thuis, P., Stuive, R. (2e druk 2016). Bedrijfskunde Integraal. Groningen: Noordhoff Uitgevers, ISBN 978 90 01 86877 2
 • Van Alphen, K., Verolme, A. (3e druk 2015). Financieel Management. Amsterdam: Boom Uitgevers, ISBN 978 94 6220 162 0
 • Van der Meer, P.O. (3e druk 2014). Ondernemerschap in hoofdlijnen. Groningen: Noordhoff Uitgevers, ISBN 978 90 01 83423 4
 • Braas, C., Couwelaar, R. van, (4e druk 2012). Taaltopics Rapporteren. Groningen: Noordhoff Uitgevers, ISBN 978 90 01 81322 2
 • Leen, J. , Mertens, J. (2e druk 2017). Praktijkgericht onderzoek in bedrijf. Bussum: Coutinho, ISBN 978 90 46 90565 4
 • Werkgroep APA (2017). De APA-Richtlijnen uitgelegdSurf:
 • www.auteursrechten.nl/apa-richtlijnen

Deze lijst is onder voorbehoud. Kijk voor de meest actuele lijst op MijnHvA.

Rooster

 • Per september 2019 wordt de minor op zowel dinsdag- en donderdagavond (18.40 - 22.00 uur) als zaterdag (10.00 - 17.00 uur) aangeboden.
 • Per februari 2020 wordt de minor op zowel dinsdag- en donderdagavond (18.40 - 22.00 uur) als zaterdag (10.00 - 17.00 uur) aangeboden.

Contactijd:
De contacttijd bestaat uit hoor- en werkcolleges, onderzoeken en practica.