Kies op maat

Inloggen Menu

Management Control, Change en Riskmanagement

Inschrijven is niet meer mogelijk voor semester 1 2020-2021.  Het maximum aantal deelnemers is bereikt voor deze minor.

Door de snelle economische en organisatorische veranderingen (Change) worden (semi-overheids)organisaties steeds meer gedwongen om snel en adequaat te reageren op nieuwe uitdagingen. Hierdoor is steeds meer behoefte aan afgestudeerden die strategische doelstellingen van organisaties kunnen vertalen in projecten die ertoe leiden dat organisaties 'in control' zijn (Management Control) en waarbij steeds rekening dient te worden gehouden met menig organisatierisico (Riskmanagement).

Veranderen is binnen veel organisaties een continue proces om aan de wens van klanten c.q. opdrachtgevers te (kunnen blijven) voldoen. Hierbij is een adequaat risicomanagementsysteem van belang. Zo is voor het verkrijgen van grote project-opdrachten in grootstedelijke gebieden (requests for proposal) kennis en kunde van risicomanagement een 'must' voor functionarissen die in een organisatie hiermee te maken hebben en steeds meer interdisciplinair met elkaar samenwerken. Te denken valt aan controllers, ICT'ers en (technisch-)bedrijfskundigen die in een agile-projectomgeving samenwerken.

In deze minor leren studenten om te denken in verschillende strategische scenario's. Studenten zullen binnen gegeven financiële kaders toekomstgerichte scenario-analyses en gedragsbeïnvloedende controls uitwerken waarbij tevens met veranderstrategieën rekening dient te worden gehouden. IT-governance in het kader van cyberrisico's in combinatie met continuity scenario's maken ook deel van de minor uit. Over verschillende onderwerpen zullen sprekers uit de praktijk gastcolleges verzorgen.

Indien je wilt doorstuderen aan de masteropleidingen Business Administration of Accountancy & Control aan de UvA is deze minor een goede voorbereiding. Ten behoeve van het verder doorstuderen tot Registercontroller (RC) of Registeraccountant (RA) is deze minor een uitstekende basis.

Leerdoelen

Studenten kunnen aan het einde van deze minor:
- de samenhan​​g tussen control, change en risk doorgronden en hierover op strategisch niveau in de vorm van scenario's en een
  roadmap/routekaart adviseren.
- de visie van Caluwe (vijf kleuren) doorgronden als het gaat om een risk based toepassing van gedragsbeïnvloeding, interventies en
  managen van weerstand ten behoeve van organisatieverandering.
- risicocommunicatie plaatsen in de context van communicatiemanagement en zijn daarbij in staat gehanteerde communicatiemodellen
  toe te passen.

In deze minor wordt samengewerkt met:
- Genootschap voor Risicomanagement
- Lectoraat Corporate Governance and Leadership, Hogeschool van Amsterdam
- Lectoraat Behavioral Economics, Hogeschool Rotterdam​
- Resilience festival, Technische universiteit Twente

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Rene Scheerman, r.h.j.c.m.scheerman@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Laila Akkouh, onderwijsbureau.fbe@hva.nl

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Toelatingseis: propedeuse en minimaal 40 ects in de hoofdfase.

Economische en (technisch-)bedrijfskundige studenten en externe KOM-studenten.

Studenten van de faculteit Business en Economie zijn automatisch toelaatbaar en hoeven geen afzonderlijke toestemmingsverzoek in te dienen bij hun examencommissie.

Studenten van andere opleidingen zijn toelaatbaar, alleen na intake bij de minorcoördinator R. Scheerman.

Toetsing

Module - Werkvorm - Toetsvorm - Ects
Management Control Systems - Project - Schriftelijke toets en projectopdracht - 8
Risk Based Changemanagement - Project - Projectopdracht - 8
Enterprise Riskmanagement - Project - Schriftelijke toets en projectopdracht - 8
Advanced Projectvaardigheden - Training - Opdracht en assessment - 6

Totaal  30

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

De literatuur is overwegend in de Nederlandse taal geschreven, bijvoorbeeld:​​

- Handboek risicomanagement, drs U. Claassen RA RE CIA, Wolters Kluwer Business, 2014, ISBN 978-9013-064049
- Artikelen

Bij aanvang is de definitieve literatuurlijst bekend.

Rooster

Zie rooster semester 1  2020-2021 (nog niet beschikbaar).

Contactijd: Gemiddeld 15 uur p/w.