Kies op maat

Inloggen Menu

Sport, Beleid en Bestuur

In deze minor staat het Nederlandse sportbeleidsnetwerk centraal. Hoe wordt er binnen dit netwerk bestuurd? Hoe wordt er beleid ontwikkeld? En hoe wordt dat beleid vervolgens geïmplementeerd? We bestuderen onder andere lokale en provinciale sportserviceorganisaties, gemeentelijke sportbedrijven, diensten sport & recreatie, sportbonden, de sportkoepel NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Leerdoelen

Via deze minor werkt de student aan de volgende competenties en bijbehorende beheersingcriteria:

• Ontwikkelt en realiseert sportbeleid (Analyseert beleidsproblemen binnen haar (inter)nationale context; Implementeert beleid; Bewaakt consistentie van beleid; Hanteert verschillende methoden voor beleidsontwikkeling; Evalueert kwaliteit (proces, resultaat, gebruiker en maatschappelijke waarde) van het beleid)

• Speelt actief in op ontwikkelingen van de (inter)nationale sportmarkt (Analyseert de (inter)nationale sportmarkt en sportbranche; Vraagt subsidies aan langs verschillende wegen)

• Creëert een positief sport- en werkklimaat (Analyseert (inter)nationale organisaties)

• Werkt en ontwikkelt zich vanuit een visie op sport (Beweegt zich in het spanningsveld van de diverse belangen van een sport- en aanverwante organisatie)

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact René Randsdorp, i.d.m.randsdorp@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Cobi Kooistra, j.j.kooistra-roep@hva.nl

Kosten
Circa € 90,-- als de boeken nieuw worden aangeschaft.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Geen

Toetsing

• Openbaar bestuur (3 ECTS) toetsing/herkansing: tentamen
• Performance management (3 ECTS), toetsing/herkansing: tentamen
• Sportinfrastructuur (3 ECTS), toetsing/herkansing: tentamen en werkstuk
• Sportbeleid (3 ECTS), toetsing/herkansing: tentamen en werkstuk
• Stage (18 ECTS), toetsing/herkansing: stageopdracht

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

• Bovens, M.A.P., P. 't Hart, M. van Twist, L. Tummers, M. van der Steen & C. van den Berg. Openbaar bestuur: Beleid, organisatie en politiek. Deventer: Kluwer, 2017 (negende druk). (ISBN: 9789013137705)
• Geelen, P. Corporate Performance Management. Alphen aan Den Rijn: Vakmedianet Management B.V., 2004. (ISBN: 9789013011760)
• Reader
• Hand-outs

Rooster

Twee werkcolleges van ieder twee lesuren per week op één dag (woensdag of donderdag). Op drie van de vier overige dagen loopt de student stage. 

Contacttijd
- 2 blokken x 7 weken x 2 werkcolleges x 100 minuten = 46:40 uur
- 4 x tentamen x 2 uur = 8 uur
- incidenteel e-mailcontact met docenten
- tennminste 20 face-to-face momenten (20 weken x 4 uur = 80 uur) met externe stagebegeleider
- tenminste 2 face-to-face momenten (2 x 1:30 uur = 3 uur) met interne stagebegeleider
- contact via telefoon/e-mail/Whatsapp met interne stagebegeleider gemiddeld 1 uur per week