Kies op maat

Inloggen Menu

Visual Interface Design

De visual interface designer ontwerpt de 'look & feel & touch' van een gebruiksvriendelijke, communicatieve en betekenisvolle interactieve media toepassing. Als deelnemer aan de minor visual interface design ontwikkel en verdiep je de kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor het ontwerpen hiervan.


Het lesprogramma richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de student tot visual interface designer door het aanleren van (onbewuste) beslissingsprocessen, kennis en vaardigheden die de basis zijn van goede visuele oplossingen. De student wordt in verschillende opdrachten voortdurend uitgedaagd te onderzoeken en experimenteren door maken en doen. De student leert creatieve oplossingen te zoeken voor complexe problemen en deze oplossingen te visualiseren, onderbouwen en over te dragen.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van een autonome persoonlijkheid, die praktische oplossingen zoekt vanuit zijn eigen kennis, smaak, creativiteit en inzicht en die daarmee anderen kan overtuigen van de waarde van zijn werk.

Er zijn leerdoelen geformuleerd rond de volgende thema’s: 

1. het ontwikkelen van een persoonlijke en authentieke ontwerpershouding

  • 2. het aanleren, ontwikkelen en verfijnen van ambachtelijke vaardigheden voor het ontwerpen met typografie, grid, kleur, beeld en beweging
  • 3. bewustwording en duiding van omgevingsfactoren en de invloed van visueel (interface) design op gebruiker en maatschappij

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Nicole Frank, n.frank@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Tracy Hepp-Walker, info-cmd@hva.nl

Kosten:
Houd rekening met de aanschaf van een museumjaarkaart, reiskosten naar musea, software licenties, materialen en printkosten voor de verschillende opdrachten.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

De toelatingseisen zijn conform de OER.

Alleen met voldoende praktische voorkennis van visual (interface) design (zie hieronder) is het mogelijk deel te nemen.

Hoewel het geen formele toelatingseisen betreffen, kunnen studenten deelnemen op basis van:

1. een relevant en actueel op internet beschikbaar persoonlijk portfolio met daarin eigen werk en/of werk voor opdrachtgevers waaruit je affiniteit blijkt met visueel research, schetsen, experimenteren en visueel (interface) design
2. een persoonlijke visie op visueel design (instructies worden gemaild na de definitieve aanmelding via SIS)
3. beheersing van de te gebruiken gereedschappen: schetsen/tekenen, visualiseren, interface patterns, HTML/CSS, prototyping tools, photoshop, illustrator, indesign, after effects

Toetsing

De minor visual interface design is ingedeeld in 2 modules:  

1. visual interface design 1: Typografie & webtypografie, Grid, kleur & beeld, Ontwerpen 1 (12 ects)

2. visual interface design 2: Interface & beweging, Vorm & detail, Ontwerpen 2 (16 ects)

Daarnaast is er aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling (2 ects)

In de modules die bestaan uit colleges, workshops, masterclasses en feedback sessies wordt gewerkt met  verschillende materialen, tools en deliverables. Elke module start met 2 vakken waarin je individueel je ambachtelijke vaardigheden oefent. Daarna worden deze vaardigheden getoetst in een ontwerpopdracht. De ontwerpopdrachten zijn gesimuleerd, gebaseerd op praktijksituaties of concrete vragen vanuit opdrachtgevers en kunnen groepsprojecten zijn.

Het ontwerpwerk wordt afgewisseld door excursies, gastcolleges en lezingen over onderwerpen die direct van invloed zijn op het werkveld van de visual interface designer. Denkbare onderwerpen zijn o.a. ontwerppraktijk, ontwerptheorie, film, fotografie, kunstgeschiedenis, trends en ontwikkelingen in visueel design, ethiek, politiek, strategie.

De minor wordt afgesloten met een eindpresentatie.

 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Nader te bepalen.

Rooster

‚ÄčEr wordt naar gestreefd instructie, werken, feedback, coaching en evalueren enkele dagen per week mogelijk te maken volgens het studiomodel. Dit is mede afhankelijk van de mogelijkheden die de organisatie bidet.