Kies op maat

Inloggen Menu

Filosofie in de Postdigitale Wereld

Inschrijven is niet meer mogelijk voor semester 1 2020-2021.  Het maximum aantal deelnemers is bereikt voor deze minor.

De filosofie stelt ons in staat om te denken voorbij de waan van de dag. We staan 24 uur per dag met elkaar in contact, worden overal omringd door schermen en techniek. De 21e-eeuwse wereld is door en door gemedialiseerd. Nu de digitale revolutie achter de rug is, zijn we in een postdigitale wereld terechtgekomen: de grens tussen ‘echt’ en ‘virtueel’, digitaal en niet-digitaal, is niet meer zo duidelijk te trekken. Ons leven speelt zich af in een maatschappij die doordrenkt is van media. Digitalisering is onderdeel geworden van het dagelijks leven. Die vanzelfsprekendheid maakt het noodzakelijk om er kritisch over na te denken wat dat betekent. Filosofie helpt daarbij.

In deze minor verruimt de student zijn of haar denkkader door vanuit eigen ervaringen over filosofische thema’s na te denken. Verschillende filosofen en filosofische opvattingen uit de hele geschiedenis van de filosofie komen aan de orde, gerelateerd aan actuele vragen.

Je wordt gedurende de minor bekwaam in verschillende filosofische werkvormen zoals analyse en argumentatie, het onderzoeken van vooronderstellingen en het discussiëren en schrijven over actuele onderwerpen. Je denkt na over vragen als: wat is tijd? Wat is werkelijkheid? Is kennis ook maar een mening? Daarnaast krijg je inzicht in verschillende ethische theorieën en leert deze toe te passen op dilemma’s waarmee professionals in de creatieve industrie worden geconfronteerd. Je leert nadenken over sociaal-politieke begrippen als macht, vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. We staan stil bij de betekenis van kunst en van cultuur in de brede zin van het woord. En we  stellen de vraag naar de wijze waarop de hedendaagse technologie in het algemeen en de mediatechnologie in het bijzonder ons denken en doen beïnvloedt. We doen ook aan zelfonderzoek en bevragen onze eigen identiteit en in hoeverre we vrij zijn in het vormgeven van ons eigen leven.

Filosofie is een gereedschapskist om kritisch na te denken over de complexe  wereld waarin we leven; jezelf daarin te positioneren en ook om vandaaruit op nieuwe ideeën te komen. 

Leerdoelen

• De student kan filosofische werkvormen toepassen, zoals het analyseren van argumentaties op vooronderstellingen, en het discussiëren en schrijven vanuit filosofisch perspectief.
• De student kent verschillende ethische theorieën en kan deze  toepassen op ethische vraagstukken uit de (beroeps)praktijk.
• De student kan inzichten uit de sociale en politieke filosofie plaatsen in de context van de beroepspraktijk, de actualiteit en het dagelijks leven.
• De student kan een gegronde beschouwing geven van het belang en de betekenis van cultuur en creativiteit, en de waarde van creatieve producten beschouwen in het perspectief  van culturele diversiteit.
• De student kan reflecteren op de betekenis van de hedendaagse techniek in het algemeen en mediatechnologie in het bijzonder in de context van de beroepspraktijk en het dagelijks leven.
• De student kan nadenken over de vormgeving van het eigen leven in ons globale multimediale tijdsgewricht, waarin de maatschappij en economie flexibiliseren; en nadenken over de wijze waarop de eigen waarden daarbij kunnen worden ingezet.

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Wouter Janssen, w.janssen@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Karin van de Haterd, minoren-co-cb@hva.nl

Let op: Er zijn 4 plekken beschikbaar.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Toelatingseisen zijn conform de OER.

Toetsing

Elk blok telt drie hoofdvakken en één vak loopt over het hele semester. In de zelfstudie-uren worden teksten gelezen, films bekeken en opdrachten gemaakt (individueel en per subgroep). 

Argumentatie, kennis en wetenschap  1 - 5 EC - Werkstuk

Ethiek 2 - 5 EC - Werkstuk
Sociale en politieke filosofie 3 - 4 EC - Werkstuk
Cultuurfilosofie 4 - 5 EC - Werkstuk
Media- en techniekfilosofie 5 - 4 EC - Werkstuk
Levenskunst  6 - 4 EC - Werkstuk

Filosofie in de praktijk 7 - 3EC - portfolio

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Er wordt veel in het Engels gelezen (colleges zijn in het Nederlands).

- Boomkens, R. (2011). Erfenissen van de Verlichting: basisboek cultuurfilosofie. Amsterdam: Boom.
- Martin van Hees, Thomas Nys, Ingrid Robeyns (red); 'Basisboek ethiek'. Boom uitgevers Amsterdam 2014, ISBN 9789461059321
- Marli Huijer en Frank Meester; 'Goudmijn van het denken'. Boom uitgevers Amsterdam 2012, ISBN 9789461057839

Rooster

Dit wordt bekend in augustus 2020 voor semester 2 in januari 2021.

Contacttijd:
​Ongeveer 150 uur, bestaande uit hoorcolleges, werkcolleges en consultancy. Zie modulehandleiding voor de definitieve contacttijd.