Kies op maat

Inloggen Menu

Intensief Klinische Zorg

Steeds vaker kom je in een topklinisch ziekenhuis afdelingen tegen waar Intensief Klinische Zorg wordt verleend. Vaak zijn dit Medium Care afdelingen. Op deze afdelingen liggen patiënten met een verstoring van één of meerdere vitale functies. Op deze afdelingen wordt specialistische zorg verleend. Dit vraagt om verpleegkundig handelen op hoog niveau. De nadruk op een Intensief Klinische Zorg afdeling ligt op het voortdurend bewaken van de patiënt en het snel kunnen beoordelen welke interventies nodig zijn bij veranderingen in de zorgsituatie.

Het betreft een theoretische minor (zonder stage). Deze minor helpt je in het ontwikkelen van die competenties die nodig zijn op een Intensief Klinische Zorg afdeling. De minor is in sterke mate gericht op algemene gezondheidszorg. De nadruk ligt op vitale functiekunde, klinisch redeneren en verpleegtechnische vaardigheden in midden- en hoog complexe zorg. Handelen in intensief klinische zorg situaties waarbij de vitale functies en/of psychosociale situatie ontregeld zijn is wat je gaat leren.

“Intensief, en daarin uitdagend”, dat zeggen studenten over de minor Intensief Klinische Zorg. Diepgang vind je in deze minor in het verlenen van complexere zorg en het leggen van verbanden. De lessen en toetsen volgen elkaar snel op. De minor leidt niet op tot Medium Care verpleegkundige of Intensive Care verpleegkundige; de focus ligt op het verlenen van complexe zorg.

Minor Intensief Klinische Zorg - HvA - YouTube

Leerdoelen

De student kan na deze minor:

•kennis over anatomie, pathologie en fysiologie toepassen tijdens het klinisch redeneren in een midden- en hoog complexe zorgsituatie;

•klinisch redeneren met behulp van de ABCDE-methode;

•verpleegkundig handelen in situaties waarbij de vitale functies en/of psychosociale situatie ontregeld is;

•complexe verpleegtechnische vaardigheden uitvoeren: zoals het werken met een bewakingsmonitor, een perifeer infuus inbrengen en neurologische controles uitvoeren;

•een actieve bijdrage leveren aan een verantwoorde besluitvorming in morele dilemma's in een intensief klinische zorg situatie.

Ingangseisen

Het betreft een verpleegkundige minor, alleen toegankelijk voor HBO-V studenten. Studenten zijn in het bezit van een propedeuse (60 ECTS) en minimaal 40 ECTS uit de hoofdfase.  

Voor externe studenten:
​Goedkeuring examencommissie van de eigen opleiding is noodzakelijk.

Alleen studenten Verpleegkunde (HBO-V) kunnen zich aanmelden. Studenten zijn in het bezit van een propedeuse en minimaal 40 ECTS uit studiejaar 2.

Literatuur

Boekenlijst via www.studystore.nl:

  • Klinisch redeneren met de ABCDE-methode. ISBN: 9789083139302.
  • Verpleegtechnische vaardigheden 1 en 2. ISBN: 9789043037518

Rooster

Het lesrooster wordt op een later moment vastgesteld.

Contacttijd:
Ongeveer 12 uur per week verdeeld over 3-4 werkdagen.

Toetsing

IKZ: medische kennis vitale functiekunde, 5 ECTS, toets digitaal (samen met klinisch redeneren vitale functiekunde)

IKZ: klinisch redeneren vitale functiekunde, 5 ECTS, toets digitaal (samen met medische kennis vitale functiekunde)

IKZ: verpleegtechnische vaardigheden, 3 ECTS, toets praktijk (a.d.h.v. casus)

IKZ: zingeving en ethiek, 2 ECTS, opdracht


Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin de student het onderwijs van de minor heeft gevolgd, dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.
Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien? Dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor. 

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Jose Harmsen-Goossens: j.m.harmsen-goossens@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Niermela Chote-Sobha, n.chote-sobha@hva.nl

Meer lezen: Flyer Intensief Klinische Zorg

Kosten:

Ongeveer 150 euro voor de boeken.

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.