Kies op maat

Inloggen Menu

Intensief Klinische Zorg

Inschrijven voor semester 2 2019-2020 is niet meer mogelijk. De minor zit vol. De aanmeldperiode voor HvA-studenten is voorafgaand aan de aanmeldperiode voor niet HvA-studenten.

Steeds vaker kom je in een topklinisch ziekenhuis afdelingen tegen waar Intensief Klinische Zorg wordt verleend. Vaak zijn dit Medium Care afdelingen. Op deze afdelingen liggen patiënten met een verstoring van één of meerdere vitale functies. Op deze afdelingen wordt specialistische zorg verleend. Dit vraagt om verpleegkundig handelen op hoog niveau. De nadruk op een Intensief Klinische Zorg afdeling ligt op het voortdurend bewaken van de patiënt en het snel kunnen beoordelen welke interventies nodig zijn bij veranderingen in de zorgsituatie.

Het betreft een theoretische minor (zonder stage). Deze minor helpt je in het ontwikkelen van die competenties die nodig zijn op een Intensief Klinische Zorg afdeling. De minor is in sterke mate gericht op algemene gezondheidszorg. De nadruk ligt op vitale functiekunde, klinisch redeneren en verpleegtechnische vaardigheden in midden- en hoogcomplexe zorg. Handelen in intensief klinsiche zorg situaties waarbij de vitale functies en/of psychosociale situatie ontregeld zijn is wat je gaat leren.

“Intensief, en daarin uitdagend”, dat zeggen studenten over de minor Intensief Klinische Zorg. Diepgang vind je in deze minor in het verlenen van complexere zorg en het leggen van verbanden. De lessen en toetsen volgen elkaar snel op. De minor leidt niet op tot Medium Care verpleegkundige of Intensive Care verpleegkundige; de focus ligt op het verlenen van complexe zorg.

Leerdoelen

​De student kan na deze minor:

•handelen in acute situaties waarbij de vitale functies en/of psychosociale situatie ontregeld zijn;

•kennis over anatomie, fysiologie en pathologie in een midden- en hoog complexe zorgsituatie toepassen;

•de zorg regisseren in een midden- en hoog complexe zorgsituatie;

•complexe verpleegtechnische vaardigheden uitvoeren: zoals het werken met een bewakingsmonitor, een perifeer infuus inbrengen en neurologische controles uitvoeren;

•de patiënt en diens naasten in midden- en hoog complexe zorgsituaties begeleiden;

•klinisch redeneren aan de hand van vitale functies rondom de zorg voor een intensief klinsche zorg patient;

•meewerken aan veiligheidsmanagement op een intensief klinische zorg afdeling;

•een actieve bijdrage leveren aan een verantwoorde besluitvorming in morele dilemma's;

•de wijze waarop regie binnen zorgnetwerken gevoerd kan worden, beschrijven en de rol van de verpleegkundige daarbij expliciteren;

•projectvaardigheden inzetten tijdens het samenwerken binnen het project transitie van zorg.​

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Bonita Meek, b.meek@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Niermela Chote-Sobha, n.chote-sobha@hva.nl

Klik hier voor de flyer minor Intensief Klinische Zorg

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

​Goedkeuring examencommissie van de eigen opleiding.

Alleen studenten Verpleegkunde (HBO-V) kunnen zich aanmelden. Studenten zijn in het bezit van een propedeuse en minimaal 40 ECTS uit studiejaar 2.

Toetsing

IKZ: project transitie van zorg, 6 ECTS, paper (groepsprodukt en individuele literatuurstudie)

IKZ: medische kennis vitale functiekunde, 6 ECTS, toets schriftelijk (samen met klinisch redeneren vitale functiekunde)

IKZ: klinisch redeneren vitale functiekunde, 6 ECTS, toets schriftelijk (samen met medische kennis vitale functiekunde​)

IKZ: verpleegtechnische vaardigheden, 4 ECTS, toets praktijk

IKZ: risicomanagement, 2 ECTS, opdracht

IKZ: crisismanagement, 2 ECTS, geen toets 

IKZ: zingeving en ethiek, 2 ECTS, opdracht

IKZ: klinisch leiderschap, 2 ECTS, opdracht

Herkansingen vinden plaats binnen de minorperiode.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

​Boekenlijst:https://www.studystore.nl/ ​

Rooster

Het lesrooster wordt op een later moment vastgesteld.

Contacttijd:
Ongeveer 13 uur per week verdeeld over 3-4 werkdagen.