Kies op maat

Inloggen Menu

Urban vitality: Complexe Wijkverpleegkundige Zorg

Isa is een hippe vrouw van 39 jaar met ernstige Multiple Sclerose: ze is rolstoelafhankelijk en krijgt nu ‘s nachts sondevoeding. Lang was Isa te verdrietig om uit te gaan, maar de laatste tijd probeert ze, gestimuleerd door jou, de ziekte niet te laten winnen. Je hebt net 2 vriendinnen van Isa instructie gegeven hoe zij sondevoeding kunnen aansluiten als het laat wordt na een concert. 

Nu moet je naar meneer Bhasin (73). Hij was altijd netjes, maar de laatste tijd ontvangt hij je somber in pyjama. Naast reuma heeft hij diabetes type 2 met recent een snel verslechterende wond. Twee keer daags wondzorg vindt hij gedoe. Onderweg vraag je je af: hoe kan je de wondgenezing nog meer bevorderen zonder meneer Bhasin teveel te belasten? Zou er in de wijk niet wat afleiding voor hem zijn? In de minormodule Complexe Wijkverpleegkundige Zorg wordt je voorbereid om deze deskundigheid in de wijk te bieden. 

Leerdoelen

De student kan:

  • zorg indiceren, op basis van klinisch redeneren en evidence based practice, in samenspraak met de cliënt en zijn of haar netwerk om langer thuis wonen te bevorderen met kwalitatief goede zorg
  • overheidsbeleid, regelgeving en beleid van zorgverzekeraars interpreteren en toepassen op de situatie van de cliënt
  • vormen van zorgtechnologie toepassen bij zorgverlening in de thuissituatie
  • adequaat communiceren binnen sociale systemen (cliënt en netwerk), bij het verlenen van zorg en het bevorderen van zelfmanagement en in samenwerking met professioneel netwerk
  • complexe zorg (somatisch, psychiatrisch en/of sociaal) verlenen, verpleegtechnische handelingen uitvoeren bij cliënten thuis, mogelijk binnen palliatieve zorg
  • motivational interviewing (MI) doelgericht toepassen in zorgsituaties
  • een fictief wijkteam ontwerpen met aandacht voor onder meer teamsamenstelling, en wijkgerichte preventie aanbevelen op basis van gezondheidsprofielen van de specifieke wijk.

Aanvullende informatie

Er zijn beperkte kosten voor aanschaf literatuur en o.a. mogelijk reiskosten voor een excursie naar een model-woning met zorgtechnologie.

Vragen over de minor?
Contact Annigje Bos, a.a.e.bos@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Niermela Chote-Sobha, n.chote-sobha@hva.nl

Flyer Complexe Wijkverpleegkundige Zorg

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.

Ingangseisen

Het betreft een verpleegkundige minor.
Studenten Verpleegkunde van de HvA of van een andere HBO-V (via Kiesopmaat.nl) kunnen zich aanmelden.
HvA studenten zijn in het bezit van een propedeuse en minimaal 40 ECTS uit studiejaar 2.
Voor externe studenten van buiten de HvA: een goedkeuring van de examencommissie van de eigen opleiding is noodzakelijk.

Toetsing

Studiedelen - Toetsvorm - EC's

OE 1 Zorg in de wijk

Verpleegtechnische vaardigheden thuis - Presentatie
Technologie thuis - Presentatie
Totaal 2 EC


OE 2 Communicatie in de wijk:

Systeemgericht communiceren - Opdracht
Motivational interviewing - Opdracht
Totaal 3 EC


OE 3 Zorgcomplexiteit in de wijk

Wet en wijk - Toets schriftelijk
Indiceren - Presentatie
Klinisch redeneren: somatiek - Opdracht
Klinisch redeneren: psychiatrische comorbiditeit - Opdracht
Totaal 5 EC


OE 4 Gezonde wijk

Project gezonde wijk: Adviesrapport - Opdracht
Project gezonde wijk: Individueel deel - Opdracht
Wijkgerichte preventive - Presentatie
Totaal 5 EC

 

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin zij het onderwijs van de minor heeft gevolgd dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.


Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien, dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor.

Literatuur

Boekenlijst is beschikbaar via de website van Studystore. 

Rooster

De lessen worden op meerdere dagen per week aangeboden. Gemiddeld heb je 3 dagen per week les, ten dele met verplichte aanwezigheid. De uren voor het groepsproject moeten daarnaast in overleg met de groep gepland worden.

Contacttijd:
Globaal overzicht:

10 lesweken: ongeveer 12 uur per week contacttijd, verdeeld over circa 3 werkdagen, ten dele met verplichte aanwezigheid. 

Enkele dagdelen wijkanalyse met groep binnen Amsterdam, en bezoek aan modelwoning.

1 week: training Motivational Interviewing (3 dagen).