Kies op maat

Inloggen Menu

Kinderen Verpleegkunde

Sara is een vrolijk meisje van tien jaar, ze houdt van paardrijden. Sinds kort heeft ze geen zin meer om paard te rijden; ze is vaak moe en misselijk. Na onderzoek blijkt dat Sara Diabetes Mellitus type 1 heeft. Van de kinderverpleegkundige uit het diabetesteam leren Sara en haar ouders om te gaan met het controleren van de bloedsuiker en het injecteren van insuline. Sara heeft een chronische aandoening en voelt dat ze anders is dan de andere kinderen uit haar groep. Sara loopt meer risico op complicaties in vergelijking met gezonde kinderen. Maar welke complicaties zijn dat? En hoe kunnen Sara en haar ouders hier rekening mee houden? Hoe zorgen de juf en Sara's ouders dat zij zich net zoals kinderen zonder diabetes kan ontwikkelen?

Dit zijn vragen uit de praktijk van een kinderverpleegkundige waarmee je aan de slag gaat in deze minor. Je verdiept je in de kinderverpleegkunde op geneeskundig en psychosociaal gebied. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en theoretische achtergronden uit de kinderverpleegkunde ga je in een mono- en multidisciplinair team op zoek naar oplossingen voor het kind en haar omgeving.

https://youtu.be/aMg6-Bwlabg 


Leerdoelen

In 10 weken krijg je theoretische en praktische lessen in de vorm van werk- en hoorcolleges. Zo leer je theoretische achtergronden bij de lessen psychopathologie kind, die je kan toepassen in de lessen kinderverpleegkunde. In de vaardigheidslessen voer je verpleegtechnische handelingen uit bij kinderen in een oefensetting. Ook leer je over de jeugdgezondheidszorg voor gezonde kinderen. Alle lessen worden gegeven door professionals met expertise binnen de zorg voor kinderen. De vakken worden afgesloten met schriftelijke tentamens, praktijktoetsen of individuele- en groepsopdrachten. Binnen de 10 weken van de minor wordt er geen stage gelopen.

Gedurende 4 weken van de minor is er gezamenlijk onderwijs met de studenten van de Minor Kind Paramedisch. Hier ga je samen met studenten fysiotherapie, ergotherapie en oefentherapie een multidisciplinair behandelplan en zorgplan opstellen door middel van multidisciplinair overleg. Je leert elkaars expertise kennen en probeert samen de beste zorg voor het kind en zijn/haar omgeving in te zetten.

Ingangseisen

De minor is toegankelijk voor studenten van Verpleegkunde opleidingen. De student is in het bezit van de propedeuse en tenminste 40 ECTS uit de hoofdfase. Daarnaast is de student in het bezit van een goedkeuring van zijn/haar eigen examencommissie en een leerovereenkomst.

Literatuur

De boekenlijst vind je via Studystore.nl

Rooster

​Het lesrooster wordt op een later moment vastgesteld.

Contacttijd:

Hieronder staat de contacttijd per vak uitgeschreven voor het verpleegkunde deel (let op; in concept)

Kinderverpleegkunde Werkcollege    8 x 100 minuten Toets    1 x 70 minuten Toetsnabespreking      1 x 50 minuten   Psychopathologie Werkcollege    8 x 100 minuten Toets    1 x 50 minuten Toetsnabespreking      1 x 50 minuten   Kinderverpleegkunde extramuraal Werkcollege    8 x 100 minuten Toets    1 x 50 minuten Toetsnabespreking      1 x 50 minuten   Verpleegtechnische vaardigheden Praktijkles   6 x 100 minuten Toets   In de les   Hieronder staat de contacttijd uitgeschreven voor het onderdeel samen met de paramedische opleidingen (in concept) Hoor- en werkcolleges: 36 uur MDO's: 15 uur Consultatie- en reflectielessen: 5 uur Presentatie casuïstiek: 3 uur
Daarnaast is er contacttijd in de vorm van emailcontact en begeleiding.

Toetsing

Totaal aantal EC 15

Toetsvormen

Verpleegkundedeel

  • Kennistoets en presentatie voor Psychopathologie 
  • Kennistoetsen voor de vakken Kinderverpleegkunde en Kinderverpleegkunde extramuraal
  • Een praktijktoets voor VTV kind.


(kennistoetsen zijn in ieder geval gedurende de Corona-pandemie online)

Gedeelte samen met de paramedische opleidingen

  • Op basis van een casus een beoordeling over de individuele bijdrage binnen een multidisciplinair overleg.
  • Presentatie over de uitwerking van de casus.

Wanneer een student een onderdeel niet succesvol heeft afgerond in de onderwijsperiode waarin de student het onderwijs van de minor heeft gevolgd, dan kan de student alsnog de minor afronden tijdens volgende onderwijsperiode(n) van de betreffende minor.

Wordt een minor niet meer aangeboden of is de inhoud van de minor herzien? Dan biedt de opleiding in het daarop volgende studiejaar nog tweemaal de gelegenheid tot het afronden van de minor. 

Aanvullende informatie

Vragen over de minor?
Contact Marije Reurink, m.c.reurink@hva.nl

Vragen over de Kies op Maat-procedure?
Contact Niermela Chote-Sobha, n.chote-sobha@hva.nl

Meer lezen: Flyer Kinderen Verpleegkunde

Let op: De inschrijfperiode voor HvA-studenten is eerder dan de inschrijfperiode voor niet-HvA-studenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de minor al vol is voor de inschrijfperiode via Kies op Maat start. De minor komt in dat geval te vervallen.

Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ondertekende leerovereenkomsten in behandeling genomen.